Search form

Ex 32

1Noq xkilow i aj Israel chi ma' inqajik ta chik cho chinaah yuuq' Sinaí i Moisés, xkimol kiib' chi junsuut i Aarón, je' wili i xkiq'or reh:

Re' hoj inqaaj chi nee nayejaa' jino'q qa dios reh chi neenooj chi peet b'eeh chi qawach. Ruum re' i Moisés i x-esanik cho qeh Egipto, ma' qeht'al taj chib'ih i xuk'ul chaloq ruum ma' xqajik ta chik chaloq, inki taqe.

2Re' Aarón je' wili kichaqweesjiik xub'an:

Chawesaj taq i kika'xikin awehk'een, re' ruuk' i oro, je' wo' kika'xikin taqe awak'uun awixq'uun. Eh nee taq i nak'am cho weh ayu', inki.

3Re' taqe i aj Israel xkesaj wo' chaloq chu'nchel i kika'xikin re' ruuk' i oro xkik'am cho reh i Aarón. 4Re' reh xuk'ul, eh xuhab'isaj ruuk' q'aaq' i oro. Eh ruuk' jinaj q'aslaj ch'ihch', xusehkaaj wach, korehtaal xkorjik chi je' ruwii' i k'isa imas wakax. Xkilow chi je' re' i aj Israel chi kunchelaal xkiq'or chi je' wili:

Re' wili i qadios x-esanik cho qeh Egipto, inki taqe.

5Eh noq xrib'iraj chi je' re' i Aarón, xuyejaa' jinaj i artaal chuwach i tiyoox, je' ruwii' i k'isa imas wakax, kow xuq'or chi je' wili:

Iqal inqa'an jino'q i ninq'iij chi loq'oomb'al reh i QaJaaw Dios.

6Eh noq saq'ik chi junwaar xkimol kiib' xkiyeew i mayiij, eh xkik'at i chikop chi kimayiij chuwach i tiyoox re' re', reh pahqb'al suq kiil k'uxliis. Chi riij i re', re' taqe i aj Israel xkitzunaa' kiib' chi wi'k, chi uk'ik eh xkitoq'aa' k'oyomal. 7Eh noq xunab'eej chi je' re' i QaJaaw Dios, je' wili i xuq'or reh i Moisés:

Re' hat qajeen qohoq, ruum re' aatinamiit xawesaj taqe chaloq Egipto xkiq'eb' chik kiib'. 8Xa chi jumehq'iil xkikanaa' runimjiik i nuk'uhb'aal xnuq'or keh chi naa kinimam. Re' keh xkiyejaa' jinaj i kitiyoox oro je' ruwii' k'isa imas wakax, yu'naak k'ahchi' kiloq'em, k'ahchi' kiye'em i kimayiij chuwach. Je' wili inkiq'or chi kunchelaal i aj Israel: Re' wili i qadios x-esanik cho qeh Egipto, inki taqe, inki.

9Re' QaJaaw Dios je' wili i xuq'or cho reh i Moisés:

Re' hin xnukoj chik rehtaal chi re' taqe i tinamit re' re', q'e' kow i kinaah. 10Re' hat kinakanaa' chi naa nusacham kiwach ruum re' hin yohb'aal wach i nujosq'iil chalik chikinaah. Eh re' chik taqe awak'uun awixq'uun i hat naa nuk'ihaaxb'isam, korehtaal kiponik chi nimlaj tinamit, inki.

11Eh re' i Moisés xub'an rutiij je' wili xuq'or: QaJaaw Dios

¿Chib'ih reet noq yohb'aal wach aajosq'iil xchalik chikinaah aatinamiit re' re'? xanaah re', re' wo' hat xat esanik cho keh Egipto ruuk' animaal awajaawriik. 12Chib'ih reet noq naa aye'em q'ab' chi neenkiq'or aweh i aj Egipto chi je' wili: ¿Re' Dios re' re', xk'ulik resaj taqe i aj Israel ayu', xa re' i kikanteesjiik xraaj chupaam taqe i raxchee', re' xraaj i reh chi xusach kiwach chi jumpech? inko'q taqe. Re' hin i nuq'or aweh chi i k'oq aajosq'iil, chajal wach akapeew, maa a'n ti' k'axik keh aatinamiit. 13K'oloq panak'ux i Abraham, i Isaac, i Jacob, Israel i rukab' b'ih re' i xi wihik cho chi awaj kamanoom, re' hat xaq'or cho keh i xti korik, je' wili i xaq'or keh: Re' hin naa nuk'ihaaxb'isam taq awiih aamaam, korehtaal kiponik chi je' k'ihaal i ch'umiil wilkeeb' pan taxaaj. Eh chu'nchel i ye'aab' nuq'orom taq rib'iral aweh, naa nuye'em taq chi akooch chi juneliik ti kikeh, inki.

14Re' QaJaaw Dios xujal wo' wach i rukapeb'aal, ma' xusach ta wo' kiwach i rutinamiit. 15Chi riij i re' xqajik chaloq i Moisés nah yuuq' Sinaí, xuk'am chaloq i ki'ib' chi tz'ilom ab'aj, k'ultar xutz'ihb'aaj chee Dios i ruk'uhb'aal chuwach taqe i ab'aj re' re'. 16Re' wo' hoq i Dios xye'janik reh i ki'ib' chi tz'ilom ab'aj, eh re' wo' reh xtz'ihb'anik i ruk'uhb'aal chuwach taqe ab'aj re' re'.

17Eh noq xrib'iraj i Josué chi k'erik kichii' taqe i aj Israel, je' wili i xuq'or reh i Moisés:

Re' i tinamit k'erlik kichii', peleto ta b'ila' inki a'n aha' kimolom wii' kiib', inki.

18Re' Moisés je' wili i chaq'wik xub'an:

Re' choqik k'ahchi' keeb' ma' re' ta reh peleto, ni xata reh chi xi elik korik, tokoom tz'uuy i k'ahchi' keeb' noq imb'iraj i hin, inki.

19Eh noq xooj k'oloq i Moisés aha' kimolom kiib', xrilow chi wilik ar i tz'aqoj tiyoox oro je' ruwii' k'isa imas wakax, eh soon inki a'n i koq chuwach. Ma' k'isiin ta xchalik ruk'aah xukut panak'al kab'chel i tz'ilom ab'aj tz'ihb'amaj wii' taqe i k'uhb'aal, xuxereb'eej ar waraa' i yuuq' Sinaí. 20Eh xuchop chaloq i tz'aqoj tiyoox je' ruwii' k'isa imas wakax, xukut i koq pan q'aaq', eh xuke'j wach, xa je' chik pooq xkahnik xupukej chinaah i ha', eh xuyeew keh i aj Israel chi uuk'jik i ha' re' re'. 21Re' i Moisés je' wili i xuq'or reh i Aarón:

¿Chib'ih jariik i xkian aweh i tinamit wili noq xamin taqe chi rub'anariik i runimaal mahk xkian? inki.

22Re' Aarón je' wili i chaq'wik xub'an:

Qajaaw Moisés manchalik ak'aah wuuk'. Re' hat aweht'al chi re' i tinamit wili q'e' imponik chikiwach rub'aan i yiib' wach na'ojb'al. 23Re' keh je' wili i xkiq'or weh: Chayejaa' jino'q qadios reh chi nee ruk'am reje qab'eeh, ruum re' i Moisés i x-esanik cho qeh Egipto ma' inqajik ta chik chaloq, ma' qeht'al taj chib'ih i xuk'ul, inki taqe. 24Eh re' hin je' wili i xnuq'or keh: Awach i wilik oro kuuk' kik'am cho weh, kinki keh. Re' keh xkik'am wo' cho weh, eh re' hin xnuhaab'isaj pan q'aaq' korehtaal xkorjik i tiyoox wili je' ruwii' k'isa imas wakax inki.

25Eh re' Moisés xrilow chi re' tinamit Israel xama' nkaaj ta chik nimanik. Eh chi re' Aarón xuyeew q'ab' chi xkiq'eb' runimjiik i Dios reh chi xkik'uhtaaj kik'ixb'ilaal chikiwach i nixowanik kiwach. 26Eh re' i Moisés xupab'aa' riib' panookb'al reh i itz'ihy naah paat kimolom wii' kiib', eh je' wili i xuq'or keh:

Awach taqe i k'ahchi' kinimam i k'achlik Dios chaloq kimol kiib' wuuk', inki, eh chu'nchel i aj Levíta xooj kimol kiib' ruuk' i Moisés.

27Eh je' wili i xq'orarik keh:

Re' QaJaaw Dios je' wili i xuq'or: Chak'am taq reje aq'as laj ch'ihch' ti sutinoq taq reje chupaam i paat wilkeeb' wii' i tinamit nee taq i naa tus reje awiib' chi chii' taqe i puerta, eh nee taq inakansaj i ma' kinimanik ta weh, atoob' ta aawas atoob' ta achaaq', atoob' ta awamigo, atoob' ta aka'jaah taq, inki.

28Re' taqe i aj Levíta xkian wo' hoq i xq'orarik keh ruum i Moisés, eh je' naa ixib' miil chi winaq i xkikansaj chupaam i q'iij re' re'. 29Eh je' wo' chik wili i xq'orarik keh ruum i Moisés:

Re' taq i hat naa taq ruye'em cha wajaawriik i QaJaaw Dios chi hat taq raj kamanoom ruum xakansaj taqe i ma' kinimanik ta reh i k'achlik Dios, atoob' ta awak'uun taq, atoob' ta aawas taq, atoob' ta achaaq' taq, xa a'n la' taq keh, inki.

30Eh chi junwaar re' i Moisés je' wili i xuq'or keh i aj Israel:

Re' taq i hat jinaj i runimaal mahk taq xa a'n Je' re' noq re' i hin naa wo' chik nujohtiik ju' yuuq' re' i xiruq'o'reej wii' i QaJaaw Dios naa rojiik nupahqaam nukuyb'al reh konee oon inche rukuy taq amahk xa a'n inki.

31Re' i Moisés xjohtik wo' chik chinaah i yuuq' ixq'orob'jik wii' ruum i QaJaaw Dios. Je' wili i xuq'or reh i QaJaaw Dios:

Jaaw re' i tinamit, jinaj i runimaal mahk xkian chawach, ruum xkiyejaa' jinaj ki dios re' ruuk' i oro, inki. 32Re' i hin i nupahqaaj otob'il aweh chi nee ta tii nakuy kimahk i tinamit re' re'. Eh wila' ma' naa akuyum kimahk i keh, neerub'an chi neenajux i nub'ihnaal i hin chupaam i huuj atz'ihb'aam wii', inki.

33Re' QaJaaw Dios je' wili i chaq'wik xub'an:

Re' hin xa re' wo' naa nujuxum i rub'ihnaal panu huuj awach i xmahkunik chi nuwach. 34Re' hat qajeen qohoq chak'am taqe reje i aj Israel chupaam i ye'aab' nuq'orom aweh. Re' i nuánjel naa ruk'amwiik ab'eeh, eh na' ponoq ruq'ijil i q'ataj q'orik, ar naa nuye'em taqe chi tojariik i kimahk i xkian, inki.

35Re' QaJaaw Dios xuyeew taqe panti' k'axik i aj Israel, ruum xkiloq'ej i tiyoox re' ruuk' i oro je' ruwii' k'isa imas wakax, i xuyejaa' i Aarón.