Search form

Ex 34

Re' noq xye'arik wo' chik reh i lajeeb' k'uhb'aal i Moisés

(Deut 10.1-5)

1Re' QaJaaw Dios je' wili i xuq'or reh i Moisés:

Re' hat cha yejaa' ki'ib'-oq i tz'ilom ab'aj, je' ruwii' i xnuyeew aweh pampeet. Reh chi neenutz'ihb'aaj chuwach i lajeeb' k'uhb'aal, je' rukab' i xnutz'ihb'aaj pampeet chikiwach i ki'ib' chi tz'ilom ab'aj xaxer wach ak'al. 2Eh cha yejaa' wo' awiib', ruum wahq'eq i iqal naa ajohtiik chinaah i yuuq' Sinaí. Eh ar naa kiin rojiik areqem ko chi ju' i yuuq'. 3Xa re' la' ma' jino'q i tinamit naa rujohtiik chawiij, eh ma' awach taj i naa rilariik wach chuwach i yuuq' re' re'. Eh ma' xta jino'q i tentzun, ma' xta jino'q i wakax naa rilariik chi k'uxuuj k'im inki a'n chuwach i yuuq', inki.

4Re' i Moisés xuyejaa' wo' hoq i ki'ib' chi tz'ilom ab'aj, je' wo' kiwii' xye'arik reh pampeet. Eh kowahq'eq chi junwaar, xuk'am reje i ki'ib' chi tz'ilom ab'aj, eh xjohtik chinaah i yuuq' Sinaí. Je' rukab' i xq'orarik reh ruum i QaJaaw Dios. 5Re' i QaJaaw Dios xqajik cho pan taxaaj pan jinaj suutz'. Ar xwihik ruuk' i Moisés chinaah i yuuq' Sinaí, xuq'or i runimaal wach i rub'ihnaal. 6Eh noq xik'ik chuwach i Moisés i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or i koq chi kow:

Re' hin i Dios nim waJaawriik, re' hin i Dios q'e' hin atoob', q'e' hin aj keteloom wachiis, ma' jumehq'iil tan chalik nujosq'iil, xti wilik i korik wuuk'. 7Re' hin korik wach nuk'ux ruuk' i k'axooj, xa jar ch'iht pa' chi k'achareel i neeki-ik'ik, eh i nukuy i kimahk i yiib' wach kib'anik, je' wo' hoq i ma' kinimanik taj i nukuy wo' kimahk. Eh nuyeew wo' taqe chutojariik i kimahk i wilik kimahk, i nuyeew taqe chutojariik i kimahk i kiih kimaam, inki.

8Noq xrib'iraj chi je' re' i Moisés, xuxuk'aa' riib', korehtaal xponik rutz'aj wach ak'al ruuk' i yejal wach chulooq'jiik i Dios. 9Je' wili i xuq'or:

QaJaaw Dios, wila' korik chi naa kiin ak'amam awuuk' panotob'il, taq chiqiij qoh awuuhch'ihleej tii reje. Ruum re' taqe i tinamit wili q'e' kow i kinaah. Xa re' la' i nupahqaaj otob'il aweh, cha kuy i qamahk, je' wo' taqe i yiib' wach inqa a'n, qoh akoj ti chi hoj aatinamiit, inki.

10Eh re' QaJaaw Dios je' wili i xuq'or:

Re' hin wilik i naa taq nub'anam awuuk', naakilom chu'nchel i tinamit. Wilik taqe ixiik'naah loq'il naa nub'anam ma' jank'al ta imb'aan pan jino'q nimlaj tinamit wilik chinaah i wach ak'al. Eh chawunchelaal taq i hat aj Israel, naa taq awilom chib'ih i naa nub'anam i hin, hin Dios, ruum re' hin xiik'naah loq'il i naa nub'anam taq awuuk'.

Re' i aj Israel xq'orarik keh chi ma' naa ta kiloq'em i tiyoox

(Deut 7.1-5)

11Re' taq i hat cha a'n taq yu'naak chu'nchel i nuq'orom taq aweh. Eh re' hin naa nukaham taqe reje chawach i aj amorreo, i aj cananeo, i aj heteo, i aj ferezeo, i aj heveo, i aj jebuseo.

12Chawik'raaj taq awiib' re' hat i naa taq awokiik ar, maa chih taq ak'ulaa' keh i tinamit chi nee taq i na a'n, re' i wilkeeb' chupaam i ye'aab' re' re', ruum wi chib'ih taq i xak'ulaa' keh, nee taq ti kiyeew panti' k'axik. 13Chasach la' taq wach i kiartaal, chayojib'eej taqe i kitiyoox ab'aj, oon chee' i korjinaq wii'. Nee wo' taq inasach wach i ki ixoq tiyoox Asera.

14Je' re' noq maa loq'ej taq i tiyoox, ruum xa re' wo' hin, hin Dios ma' nee ta imponik chi nuwach chi re' taq chik i tiyoox neenaloq'ej.

15Ma' xta ta taq i naa ak'ulaam keh i wilkeeb' chupaam i ye'aab' re' re'. Ruum wi chib'ih taq i xak'ulaa' keh, nee taq ti kiyuq'eej haa' i hat chi loq'inik, eh chi wi'k nee taq inak'ux aweh inkiyeew chi kimayiij chuwach i kitiyoox noq neenkian i ninq'iij. 16Eh nee-oq inkimin pan kaxáro i kixq'uun kuuk' taq awak'uun i hat, eh nee-oq inkik'am kib'eeh taq awak'uun awixq'uun i hat chi neenkiloq'ej i tiyoox. Ruum re' keh inkiyeew ruloq'il i tiyoox.

17Re' taq i hat ma' ruk'ul ta taq cha weh chi nee taq inayejaa' jino'q aatiyoox, re' ruuk' i xa haab'isamaj.

Re' taqe i ninq'iij inkik'saj chuwach i haab' i aj Israel

(Ex 23.14-19 Deut 16.1-17)

18Eh naa taq awik'sam i ninq'iij re' noq ink'uxarik i kaxlanwi'k ma' kojooj ta ch'amb'eesb'al reh, eh wuquub' q'iij taq naa ak'uxum i kaxlanwi'k re' re'. Eh ixib' poh ruk'amam rub'eeh i haab' noq naa taq a'nam, ruum re' wo' q'iij re' re' nuq'orom i hin. Eh chupaam wo' q'iij re' re', xat elik taq chaloq Egipto.

19Chu'nchel taq i peet awak'uun, weh taqe, je' wo' i peet kak'uun imaas taqe chikop, re' kak'uun awaakaax, i kak'uun aatentzuun, i kak'uun aakapraax, weh wo' taqe. 20Eh re' i peet rak'uun i ati't b'uurux, rak'uun tentzun oon rak'uun kaprax taq i naa aye'em chi jilow, reh chi ma' nee ta taq inakansaj. Raaj wila' ma' xayeew taq i jilow nee taq inak'er i paralaq noq nee taq inakansaj i k'isa b'uurux, eh xanaa wo' taq aye'em i mayiij chikiij taq i peet awak'uun. Ma' awach taj i naa ruchaliik chi ma' xta rumayiij.

21Eh waqiib' q'iij taq naa akamaniik, paruwuuq q'iij naa taq ahi'liik atoob' ta paruq'ijil iiwik, oon paruq'ijil jach.

22Naa wo' taq awik'sam ixib' xamano chi ninq'iij chupaam i ju'jun chi haab'. Re' i runinq'ijiik i peet wach taq atrigo, re' i runinq'ijiik na' cha a'n taq i jach pantaq tz'apaab' ponoq wach reh i haab'.

23Eh re' taqe i winaq, oxpech naa kojiik chupaam i itz'ihy naah paat chi nulooq'jiik i hin, hin taq aaDios i hat taq aj Israel. 24Re' hin naa nukaham taqe reje chawach i tokoom tinamit, re' hin naa nuye'em ruman taq aye'aab' i naa taq nuye'em aweh. Chi je' re' ma' awach ta neenq'uchwik reh taq aye'aab' noq nee taq kinooj aloq'ej oxpech chupaam i haab'.

25Re' taqe i chikop naa taq aye'em chi mayiij, ma' xta chik rukik'eel. Eh ma' naa ta taq aye'em i kaxlanwi'k kojooj ch'amb'esb'al reh. Re' i chikop naa taq aye'em chi amayiij reh i runinq'ijiik i elik chaloq Egipto, ma' naa ta taq amolom i ruqox.

26Eh re' i q'e' holohaq peet wach taq atik naa ak'amam taq reje chi nuwach chupaam i nu itz'ihy naah paat, i hin, hin taq aaWaJaaw aaDios.

Ma' naa ta taq achaq'sam i kok' rak'uun kaprax chupaam i riis ruch'uuch' i kituut, inki Dios.

Re' noq xutz'ihb'aaj i Moisés i ruk'uhb'aal i Dios

27Re' QaJaaw Dios je' wili i xuq'or reh i Moisés: Chatz'ihb'aaj taqe i q'orik wili, ruum re' re' taqe i raa' ri'sil i nuk'uhb'aal. Re' i nuyejaa' wach awuuk' i hat, je' wo' hoq i xnuyejaa' kuuk' awuch aj Israel, inki.

28Eh re' i Moisés ka'winaq q'iij, ka'winaq aq'ab' xwihik cho ruuk' i QaJaaw Dios chi ma' rub'anam ta ruwa' ruhaa'. Chupaam i ye'aab' re' re' xutz'ihb'aaj chuwach i ki'ib' chi tz'ilom ab'aj i xuyejaa' wach i Dios ruuk', re' taqe i lajeeb' k'uhb'aal.

29Chi riij i re' xqajik chaloq i Moisés chinaah i yuuq' Sinaí, xuk'am chaloq i ki'ib' chi tz'ilom ab'aj xutz'ihb'aaj taqe wii' i lajeeb' k'uhb'aal. Re' i Moisés xan saqumanik chik i wach noq qajik cho chinaah i yuuq'. Eh re' reh ma' xukoj ta rehtaal chi je' re'. 30Eh noq xrilow i Aarón ruch'ihil taqe i ruch aj Israel chi xan saqumanik chik i wach i Moisés, ma' k'isiin taxiyo'jik, ma' xkijil ta i koq kiib' ruuk'. 31Xa re' la' re' i Moisés xuyuq'eej ruuk' i Aarón je' wo' chu'nchel i k'amal kib'eeh i aj Israel, xiooj ruuk' i Moisés eh xub'an ruk'utaaj kuuk'. 32Eh junk'aam-oq chik kijilim i koq kiib' i keh ruuk' i Moisés, xkijil i koq kiib' chu'nchel i aj Israel. Eh re' Moisés xuq'or keh chu'nchel i xq'orarik cho reh ruum i QaJaaw Dios nah yuuq' Sinaí. 33Noq xukohlaaj q'orik i Moisés kuuk', xub'ur i wach ruuk' jinaj itz'ihy.

34Eh jarpech inooj Moisés chuq'orob'jiik i QaJaaw Dios, i resaj i itz'ihy i rub'ur wii' i wach korehtaal i nelik cho ar. Chi riij i re' i ruq'or wo' chik keh i aj Israel taqe i xq'orarik reh ruum i QaJaaw Dios. 35Noq inkilow i aj Israel chi xan saqumanik chik i wach i Moisés, inyojarik paam inaq' kiwach. Re' i Moisés i rub'ur wo' chik i wach ruuk' itz'ihy inkahnik chi b'urlik wach, kore' chik i resaj noq inokik i koq chuq'orob'jiik i QaJaaw Dios.