Search form

Ex 37:17

17Re' Bezaleel xuyejaa' i ye'aab' kantela re' ruuk' i manlik oro xukoj reh. Eh xuch'ey wach ruuk' i tuhyb'al kalawux. Eh re' rooq, re' wach'ehk, re' i chi ralaq, eh je' wo' hoq naa ruwihiik wii' i saqum, je' wo' chu'nchel i ruhtz'ub'aal wach, xa jinaj reliik xub'an.