Search form

Ex 38:22

22Re' Bezaleel rak'uun i Uri, riih i Hur, chupaam i junch'uq chi tinamit Judá inchalik. Xuyejaa' chu'nchel i chib'ih jariik xuq'or i QaJaaw Dios reh i Moisés.