Search form

Ex 4

1Eh re' i Moisés je' wili i xuq'or:

Re' taqe re' ma' nee ta inkinimaj, ma' nee ta inkib'iraj i neenuq'or, je' wili i neenkiq'or: Re' hat ma' ruk'uhtaam ta riib' chawach i QaJaaw Dios, inko'q taqe.

2Eh re' QaJaaw Dios je' wili i xuq'or reh i Moisés ¿Chib'ih jariik ayohq'eem panaq'ab'? inki reh.

Re' nuyohq'eem jinaj karote, inki.

3Re' Dios je' wili i xuq'or: Yu'naak chakut wach ak'al inki.

Re' i Moisés xukut wo' wach ak'al, eh re' karote xsutinik chi aaq'. Eh re' i Moisés rajimam riib' xelik ruum xyo'jik. 4Eh je' wo' chik wili i xq'orarik reh ruum i QaJaaw Dios:

Chachop chi rujeeh i aaq', inki reh.

Re' i Moisés xuchop wo' chi rujeeh i aaq', eh jumehq'iil wo' chik xsutinik chi karote.

5Je' re' naa a'nam chikiwach reh chi nee nkinimaj chi xnuk'uhtaaj wiib' chawach i hin, hin Dios, re' hin taq aaDios, ki Dios chaloq taq aamaam awati't, hin ruDios i Abraham, i Isaac, i Jacob.

6Re' Dios je' wili i xuq'or reh i Moisés:

Chamin qohoq aq'ab' pan asikan, inki.

Re' i Moisés xumin wo' qohoq i q'ab' pan sikan, eh noq xresaj chaloq i rilow nujinaq chik chi yab'ilaal i q'ab' re' ruuk' i rax q'aah xasaq req'ik chik xa je' chik saq laj suutz'.

7Eh je' wo' chik wili i xq'orarik reh ruum i Dios:

Chamin wo' chik qohoq aq'ab' pan asikan inki. Re' i Moisés xumin wo' chik qohoq i q'ab' chi' rik'ux.

Eh noq xresaj chaloq i q'ab' k'aachjinaq chik ma' xta chik reet, xkahnik wo' chik, chi je' rukab' chu'nchel i ruti'jolal.

8Re' QaJaaw Dios je' wili i xuq'or reh i Moisés: Wila' ma' xat kinimaj ma' xat kib'iraj ruuk' i ma' ilooj taj naa a'nam chi peet ruuk' aakarote, nee oon ti kinimaj ruuk' i ma' ilooj taj neenak'uhtaaj keh paruka'peech i nee ruk'ul aaq'ab'. 9Eh raaj wila' ma' xat kinimaj, wila' ma' xat kib'iraj ruuk' taqe i kiib' chi ma' ilooj taj re' re' naa ak'uhtaam chikiwach. Neenawesaj k'isinoq i ha' pan nim ha'. Eh noq neenachihkaaj wach ak'al i ha' re' re' neensutinik chi kik', inki.

10Re' Moisés je' wili i xuq'or:

QaJaaw Dios, re' hin xa weh chi ma' kinchol ta q'orik, ma' jank'al ta xata chik holohik i q'orik i nelik chi nuwach. Xa panuk'isinal chaloq chi kinqab'qotik chi q'orik. Xa ko je' wo' yu'naak noq k'ahchi' kiin aq'oreem hin amoso, inki.

11Eh re' QaJaaw Dios je' wili xuq'or:

¿Mi ma' aweht'al re' hat, chi re' hin kinye'wik i chii' i winaq inq'orik wii'? ¿Awach xkananik reh i meem i tz'aplik xikin, i ma' nilwik taj, inilwik? ¿Mi ma' re' wo' re' hin? 12Eh re' hat hiy cha a'n i nuq'or aweh, re' hin naa nuwihiik awuuk' cha toob'jiik. Eh re' hin naa nuk'uhtaniik aweh chib'ih i naa aq'orom, inki.

13Re' Moisés toq' toq' xub'an je' wili xuq'or:

QaJaaw Dios cha a'n tii otob'il tokoom tii cha taq'aaj, inki.

14Eh re' i QaJaaw Dios xkaqrik je' wili i xuq'or reh i Moisés:

Re' hat wilik jinaj aawas Aarón rub'ihnaal, re' reh aj Levíta, inchol q'orik neetirutob'eej. Eh noq naa awojiik k'oloq ar Egipto naa ruchaliik chak'ulariik, eh naa rusuuqb'iik ruk'ux noq naa rilom awach. 15Chach'ob' rub'ehel reh i xnuq'or aweh chi naa a'nam. Eh re' hin xanaa wo' nuwihiik ruuk' i reh chi rutoob'jiik, je' wo' awuuk' i hat, noq naa taq aq'oriik, re' hin naa nuk'uhtaniik taq aweh chib'ih taq i naa a'nam. 16Re' hat naa aq'oreem aawas Aarón chi je' kinq'orob'jik i hin. Eh re' chik reh naa ruq'oriik keh i tinamit i naa aq'orom reh i hat. 17Eh re' hat chak'am reje aakarote wili, ruuk' i re' naa a'nam taqe i ma' ilooj taj, sachb'al k'uxliis, inki reh.

Re' i Moisés xsutinik wo' chik reje pan tinamit Egipto

18Re' i Moisés xooj wo' chik ruuk' i rajaaw i rehk'een, je' wili i xuq'or reh:

Re' hin naa wo' chik wojiik ar Egipto naa rojiik taqe wilom mi kok'achalkeeb' taqe i was nuchaaq' wilkeeb' ar, inki.

Re' Jetro je' wili xuq'or: ma' xta reet neerub'an chi nee ti'ooj chi suq ak'ux, inki.

19Eh noq ko wilik i Moisés ar Madián je' wili i xq'orarik reh ruum i QaJaaw Dios:

Yu'naak neerub'an chi nee ti sutinik reje Egipto ruum xikimik chik taqe i naa naq kikansanik aweh najtir, i nuchjik.

20Eh re' i Moisés xuyeew reje chi riij i b'uurux i rehk'een je' wo' hoq i rak'uun xooj wo' chik ar Egipto. Eh xuyohq'eej wo' reje i rukarote xq'orarik reh ruum i Dios chi naa ruk'amam reje. 21Eh je' wili i xq'orarik reh i Moisés ruum i QaJaaw Dios:

Eh noq naa aponiik ar Egipto, cha chop ak'ux chuwach i reey chub'aan taqe i ma' ilooj taj xnuq'or aweh. Xa re' la' re' hin naa nukowb'isam i ránima reh chi ma' nee ta ruyeew q'ab' chi nee kielik cho ar i nutinamiit Israel. 22Eh je' wili i neenaq'or reh i reey: Re' QaJaaw Dios je' wili xuq'or: Re' taqe i aj Israel peet wak'uun wixq'uun taqe chaloq. 23Eh xuq'or wo' chaaweh chi je' wili: Chayeew q'ab' chi nee kiooj i nutinamiit reh chi nee kinooj kiloq'ej, re' hat ma' nayeew ta q'ab' chi kiooj, ruum i re' naa nukansam i peet aawak'uun, inki i Dios tiko'q reh, inki.

24Eh noq ojik i rub'an i Moisés ar Egipto pan jinaj okal q'iij, xi okik chi wirik chupaam jinaj ye'aab'. Re' QaJaaw Dios xchalik chi rilariik i Moisés, eh xraaj naq rukansam ar. 25Eh re' i Séfora ruuk' i jinaj q'aslaj ab'aj xupoch' i rutz'uhmal naah i ruk'achab' i rak'uun. Eh re' i rutz'uhmal naah i ruk'achab' i rak'uun xuyeew i koq ruuk' i ruk'achab' i rub'ahiil, je' wili i xuq'or:

Ruum chi xelik rukik'eel aawak'uun re' hat, hat ko'limaj, inki reh i rub'ahiil.

26Re' QaJaaw Dios xuyeew q'ab' chi xooj i Moisés. Eh re' i Séfora je' wili i xuq'or reh i Moisés: Re' hat, hat nub'ahiil kik', ruum xuchihkaaj i rukik'eel aawak'uun noq poch'arik naah i ruk'achab', inki reh.

27Eh re' QaJaaw Dios ruq'orom chik reh i Aarón chi je' wili:

Hiy panchiq yuuq' chuk'ulariik Moisés, inki.

Re' Aarón xooj wo' chi k'ulariik i Moisés chinaah i yuuq' xq'orob'jik wii' ruum i Dios i Moisés xutz'ub' i koq i wach. 28Eh re' i Moisés xuk'utjaaj reh i Aarón chu'nchel i xq'orarik reh ruum i Dios. Xuq'or wo' reh chu'nchel i nimaq kiwach ma' ilooj taj naa rub'anam ar. 29Eh kikab'cheel xiooj ar Egipto xkimol wach taqe i nimaq wach kikamaj chi kixilak i aj Israel reh chi xkiq'o'reej. 30Eh re' i Aarón xk'utjanik keh chu'nchel i xq'orarik reh i Moisés ruum i QaJaaw Dios. Eh xub'an wo' hoq i nimaq wach ma' ilooj taj chikiwach i tinamit, re' i xq'orarik reh i Moisés ruum i QaJaaw Dios.

31Re' taqe i aj Israel wilkeeb' Egipto ch'iklojik kik'ux noq xkib'iraj chi re' Dios xrilow chaloq i ti' k'axik k'ahchi' kik'ulum, eh chi xketeljik kiwach. Ruum i re' xkixuk'aa' kiib' chulooq'jiik i Dios.