Search form

Ex 5

Re' noq xponik kiq'o'reej i kireey i aj Egipto i Moisés ruch'ihil i Aarón

1Eh re' i Moisés ruch'ihil i Aarón, xiooj ruuk' i kireey i aj Egipto, je' wili i xkiq'or reh:

Re' QaJaaw i ki Dios i aj Israel je' wili xuq'or chaaweh: Chutaq'aaj reje i nutinamiit chupaam i ye'aab' chiq yuuq' reh chi neenkian ninq'iij ar ye'b'al nuloq'il inki, inki taqe.

2Re' i reey je' wili i xuq'or:

¿Awach i Dios taq inaq'or re' re' reh chi neenunimaj, eh chi neenutaq'aaj taqe reje i aj Israel? Re' hin ma' weht'al ta wach i Dios re' re', eh ni xata neenutaq'aaj taqe reje i aj Israel, inki.

3Eh re' keh je' wili i xkiq'or:

Re' i qaDios i hoj, i hoj aj hebreo xuk'uhtaaj riib' chi qawach xuq'or qeh chi naa rojiik qaloq'em. Qoh ataq'aaj reje reh chi nee qoh b'ehik reje ixib'-oq q'iij chupaam i chiq yuuq' chuk'atariik i qamayiij chuwach i QaJaaw Dios. Reh chi ma' nee ta qoh kimik ruum i yab'ilaal ruum q'aslaj ch'ihch', inki taqe.

4Eh re' i kireey i aj Egipto je' wili i xuq'or reh i Moisés, reh i Aarón:

¿Chib'ih reet noq k'ahchi' taq achamam i tinamit ruuk' i kikamaj? Re' taq i hat hiy taq cha a'n akamaj, inki.

5Re' taq i hat inawil taq chi yohb'aal chik wach kik'ihaal i aj Israel wilkeeb' pan tinamit ayu', inawaaj taq chi neenkikanaa' i kikamaj, inki.

6Eh re' reey chupaam q'iij re' re' je' wili i xuq'or keh i k'amal b'eeh pankamanik ruch'ihil taqe ilil keh i ju'jun ch'uq chi kamanoom:

7Yu'naak naa taq akanaam ruye'ariik kik'iim taqe i aj Israel re' inkikoj xilak xaan noq inkiyejaa', re' chik i keh naa kojiik sik' woq i k'im re' re'. 8Eh kow taq naa aq'orom keh chi ma' jino'q naa rutoqiik rooq xaan naa kiyejaam xa je' wo' k'ihaal inkiyejaa' chaloq. Ruum re' keh xa je' cho ma' chih kikamaj ruum aj re' kow inkik'er kichii' chuq'orariik chi je' wili: Narojiik qak'atam i qamayiij chuwach i QaJaaw Dios, inki taqe. 9Chayeew taqe pankowlaj kamanik. Eh eliik-oq wilik kikamaj taq awuum reh chi ma' nee tan teh kiwach chi rib'irjiik i xachukuj q'orik, inki.

10Re' taqe i aj k'amal b'eeh pankamanik, taqe i ilil keh i kamanoom kiq'or reh taqe i kamanoom chi je' wili:

Yu'naak xuq'or i reey, chi ma' naa ta chik qaye'em taq aweh i k'im. 11Yu'naak johtoq chi qawach re' taq chik i hat naa asik'wiik reh i k'im re' re'. Xa re' la' ma' ruum tee re' naa ruqajiik rooq taq xaan naa ayejaam, inki taqe.

12Eh noq xkib'iraj i aj Israel chi je' re' jumehq'iil xkipuhkaaj kiib' paruyuq'ul i Egipto xiooj pantaq ab'iix chusik'ariik i kik'iim reh i xilak i xaan. 13Re' taqe ilil kamanoom pan josq'iil inkiq'or reh taqe i kamanoom chi je' wili:

Nik' i ora inaq'asaj taq i xaan noq konqayeew taq ak'iim je' wo' re' i ora taq naa aq'asam yu'naak, inki taqe.

14Eh re' taqe i k'amal b'eeh pankamanik rukojom i reey inkiq'oj taqe i aj Israel ilil taqe kamanoom je' wili inq'orarik keh:

¿Chib'ih reet noq ma' xkiq'asaj taj i xaan taqe i moso ni xata eew, ni xata yu'naak xkian nik' k'ihaal naq i naa kianam? inki taqe.

15Eh re' taqe i aj Israel wilkeeb' chi ilil kamanik xi ponik chi jalooj ruuk' i reey je' wili kiq'or reh:

¿Chib'ih reet noq xti yohb'aal wo' chik wach kowiil i kamanik i nayeew wach qanaah i hoj amoso? 16Ma' inye'arik ta chik qak'iim, eh kow inkiq'or qeh chi naaqa'nam nik' k'ihaal i xaan inqa'an noq xub'an. Xanaah re' qoh kiq'oj, re' wilik kimahk re' taqe aatinamiit i hat, inki taqe reh.

17Re' i reey je' wili i chaq'wik xub'an:

Re' taq i hat je' cho ma' chih taq akamaj, ruum tehlik taq awach chuq'orariik chi nataq rojiik ak'atam mayiij chuwach taq aaDios. 18Hiy taq cha a'n akamaj atoob' ta ma' inye'arik taq chik aweh i k'im inakoj taq xilak xaan xanaa wo' taq a'nam nik' k'ihaal taq i na a'n noq inye'arik taq aweh i k'im, inki.

19Eh re' taqe i aj Israel kojooj taqe chi ilil keh i kamanoom xama' inkireq ta chik chi riij chib'ih i naa kianam noq xq'orarik keh chi ma' naa ta rutoqiik rooq i nik' k'ihaal xaan naa kiyejaam rajlaal q'iij. 20Noq xkikohlaaj chaloq i k'utaaj ruuk' i reey xk'ulik kireq i Moisés ruch'ihil i Aarón re' i k'ahchi' kuyub'jiik wii'. 21Je' wili i xuq'or reh i Moisés reh i Aarón:

Re' i Dios ilwoq reh taq i k'ahchi' kaat, eh nee ta naq i ruq'at i q'orik taq cha naah. Ruum amahk taq i hat ma' suq ta chik qilariik i rub'an i reey je' wo' taqe i kikamanik ruuk'. Re' taq i hat je' naa xayeew taq i q'aslaj ch'ihch' pan kiq'ab' reh qakanteesjiik, inki taqe.

Re' i Moisés xub'an rutiij

22Eh re' i Moisés je' wili i xuq'or reh i Dios parutiij:

QaJaaw Dios ¿Chib'ih reet noq k'ahchi' a'nam ti' k'axik keh aatinamiit wili? eh wila' je' re', ¿chib'ih kamaj noq xinataq'aaj cha yu'? 23Xa re' wo' noq xk'ulik nuq'oreej i reey panab'ihnaal chikiij aatinamiit xtohq'ik rub'an ti' k'axik keh. Eh re' hat xakomajaa' wo' nakapaaj kiko'ljiik, inki.