Search form

Ex 7

1Eh re' QaJaaw Dios je' wili i xuq'or reh i Moisés:

Re' hin naa nuye'em q'ab' aweh chi naa a'nam nujilow chuwach i kireey i aj Egipto, eh re' i Aarón i aawas naa ruq'oriik ruuk' i reey chi ajilow i hat. 2Re' hat neenaq'or reh chu'nchel i Aarón i xnuq'or aweh. Eh re' chik i reh nee nq'orik reh i reey chi chuyeew q'ab' chi nee kielik cho ar i aj Israel chupaam i rutinamiit. 3Xa re' la' re' hin naa nukowb'isam i ránima i reey reh chi ma' nee ta rutaq'aaj taqe chaloq i aj Israel, eh ma' k'isiin ma' ilooj taj, ma' k'isiin taqe i sachb'al k'uxliis naa nub'anam chikiwach i aj Egipto. 4Re' i reey ma' naa ta rib'iram i naa taq aq'orom, xa re' la' re' hin naa nuk'uhtaam i wajaawriik chikinaah i aj Egipto eh naa taqe nuye'em chutojariik i kimahk kora'j naawisam cho re' taqe i ruk'ihaal nutinamiit aj Israel. 5Eh noq nuk'uhtaam chik i wajaawriik chikinaah taqe i aj Egipto, eh noq wisam chik taqe chaloq i nutinamiit Israel ar. Re' taqe i aj Egipto naa kinab'eem chi re' hin i Dios wilik wajaawriik, inki.

6Re' i Moisés ruch'ihil i Aarón xkian wo' chu'nchel i xq'orarik keh ruum i QaJaaw Dios. 7Re' Moisés noq xponik kiq'o'reej i reey kajwinaq haab' wilik reh, eh re' i Aarón kajwinaq ruuk' ixib' haab' i wilik reh.

Re' i ma' ilooj taj xub'an ruuk' i rukarote i Aarón

8Re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or reh i Moisés reh i Aarón:

9Wila' xupahqaaj taq aweh i kireey i aj Egipto chi naa taq a'nam i ma' ilooj taj, neenaq'or reh i Aarón chi nee rukut wach ak'al i rukarote chuwach i reey, reh chi neensutinik chi aaq', inki.

10Eh re' i Moisés ruch'ihil i Aarón xponik wo' kiq'o'reej i reey, xkian wo' chu'nchel i xq'orarik keh ruum i QaJaaw Dios. Re' i Aarón xukut wach ak'al i rukarote chuwach i reey, ruch'ihil taqe i kikamanik ruuk'. Eh re' i rukarote xsutinik wo' chi aaq'. 11Xrilow chi je' re' i reey xutaq'aaj taqe ruk'amariik i aj q'iij wilik kina'ojb'al wilkeeb' ar Egipto. Re' keh xkian wo' ruuk' i kiyiib' wach na'ojb'al je' rukab' i ma' ilooj taj xub'an i Moisés ruch'ihil i Aarón. 12Re' keh i xkikut wo' wach ak'al i kikarote chi kiju'junaal, eh re' ju'jun chi kikarote xsutinik wo' chi aaq'. Eh re' i rukarote i Aarón kuxik ruk'uxum i kikarote taqe i aj q'iij re' re'. 13Re' i reey atoob' ta xrilow wo' naq taqe i ma' ilooj taj re' re', xama' xunimaj ta wo' taqe. Xukowb'isaj i ránima, je' wo' rukab' i xuq'or i QaJaaw Dios.

Re' i ti' k'axik xkik'ul taqe i aj Egipto noq xsutinik chik'ik' i ha'

14Chi riij i re', re' QaJaaw Dios je' wili i xuq'or reh i Moisés:

Re' reey q'e' xukowb'isaj i ránima ma' jaruuj i ruyeew q'ab' chi ki elik chaloq i aj Israel. 15Xa re' la' wahq'eq i iqal nee tiooj chi rilariik ar naa awuy-eem chi chii' i nim ha' i reey. Eh chak'am reje aakarote re' i xsutinik chi aaq'. 16Eh je' wili i neenaq'or reh: Re' i QaJaaw Dios, i ki Dios i aj hebreo xirutaq'aaj cha wuuk', je' wili i xuq'or: Re' i reey inwaaj chi nee rutaq'aaj chaloq i nutinamiit Israel reh chi nee kiooj chi nulooq'jiik panchiq yuuq', eh yu'naak xa majaa' wo' rutaq'aaj taqe chaloq, inki cho chawiij. 17Eh je' wo' chik wili i xuq'or cho chawiij i Dios ruuk' i wili naa runab'eem i reey chi re' i hin i Dios nim wajaawriik, inki, eh xuq'or wo' weeh hin chi noq nenuq'oj paam i nim ha' ruuk' i nukarote re' i nim ha' naa rusutiniik chik'ik'. 18Eh re' taqe i kar wilkeeb' pan nim ha' naa kikimiik chu'nchel, re' i ha' naa rukahniik chi xaxuhik chik, ma' naa ta chik kuk'em i aj Egipto naakixab'iik ruum, inki Dios.

19Re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or reh i Moisés:

Chaq'or reh i Aarón chi chuyub' reje i q'ab', chuyeew reje i rukarote chinaah i nim ha' je' wo' chikinaah taqe i q'ab' ha', je' wo' chikinaah chu'nchel i rumol wii' riib' ha' wilkeeb' paruyuq'ul i Egipto. Reh chi nee kisutinik chik'ik' i ha' wilkeeb' chupaam chu'nchel i molb'al ha', je' chi chee' korjinaq wii', je' wo' chi ab'aj korjinaq wii'.

20Eh re' i Moisés ruch'ihil i Aarón xkian chu'nchel i xq'orarik keh ruum i QaJaaw Dios. Re' i Aarón xujosaj johtoq i rukarote xuq'oj paam i nim ha' chuwach i reey ruch'ihil taqe chu'nchel i kikamanik ruuk'. Eh chu'nchel i ha' xi sutinik chik'ik'. 21Re' taqe i kar wilkeeb' panim ha' xkuxik kikimiik, eh chuhrik i ha' ruum taqe re' xama' nkian ta chik kihaa' chu'nchel i aj Egipto. Ruum xsutinik chik'ik' chu'nchel i ha' wilkeeb' paruyuq'ul i Egipto.

22Re' taqe i aj q'iij ar Egipto xkian wo' hoq i keh ruuk' i kiyiib' wach na'ojb'al je' rukab' i xub'an ruuk' i rukarote i Aarón. Eh re' i reey xukowb'isaj wo' chik i ránima xama' xutaq'aaj ta wo' taqe i aj Israel, je' rukab' i xuq'or i QaJaaw Dios. Xa ma' xunimaj ta wo' hoq i xuq'or i Moisés i Aarón. 23Eh re' i reey xsutinik wo' chik reje chupaam i paat i rub'an wii' i taaq'anik xama' xrib'iraj ta wo' hoq i xq'orarik reh. 24Eh chu'nchel i aj Egipto korehtaal xkik'ot i koq kijul haa' chi chii' i nim ha' re' xkesaj wii' kihaa' ruum re' i nim ha' ma' xub'an ta chik chi xkuk'ej ruum xsutinik chik'ik'. 25Eh wuquub'-oq chik q'iij rusutem chik'ik' i nim ha' i QaJaaw Dios.