Search form

Ex 8

Re' ti' k'axik xkik'ul i aj Egipto noq xi wuktik chaloq i ma' k'isa tuhtz'

1Je' wili i xuq'or reh i Moisés:

Yu'naak hiy wo' chik ruuk' i reey cha q'or reh chi je' wili: Chi chuyeew q'ab' chi nee kiooj i nutinamiit Israel reh chi nee kiooj chi nulooq'jiik. 2Eh wila' ma' xuyeew q'ab' chi nee kiooj i nutinamiit re' hin naa nuye'em ma' k'isa tuhtz' chi naa kianam ti' k'axik reh i rutinamiit Egipto. 3Re' i nim ha' Nilo naa runujiik chi tuhtz' ar naakeliik chaloq, naa runujiik parupaat, paruwarb'al, chinaah ruch'aht, pankipaat i kikamanik ruuk'. Eh naa wo' runujiik kuuk' i rutinamiit, je' wo' paruhorna, inkorb'eesjik wii' i kaxlanwi'k. 4Re' taqe i tuhtz' naakipisk'aniik johtoq chi riij, chikiij i kikamanik ruuk', chikiij taqe i rutinamiit, inki cho chawiij i Dios tiko'q reh.

5Re' QaJaaw Dios je' wili i xuq'or reh i Moisés:

Chaq'or reh i Aarón chi chuq'ebaa' reje i rukarote chikinaah i nim ha', chikinaah i q'ab' ha', chikinaah i rumol wii' riib' i ha'. Reh chi ar nee kiwuktik chaloq i ma' k'isa tuhtz' neenkinujisaj paam i tinamit Egipto.

6Eh re' i Aarón xuq'eb'aa' wo' reje rukarote chikinaah i chu'nchel i ha' wilkeeb' paruyuq'ul i Egipto. Xi elik wo' cho ar taqe i ma' k'isa tuhtz', eh xinujik chupaam i tinamit Egipto. 7Eh re' taqe i aj q'iijineel wilkeeb' ar Egipto, je' wo' chik re' i xkian i keh, ruuk' i kiyiib' wach na'ojb'al xkuksaj wo' chaloq i ma' k'isa tuhtz' chupaam i tinamit Egipto. 8Eh re' i reey, xuyuq'eej ruuk' i Moisés, i Aarón, je' wili i xuq'or keh:

Chapahqaaj taq reh aaDios chi chesaj i ma' k'isa tuhtz' wuuk' i hin, je' wo' chupaam i nutinamiit, chi je' re' neenuyeew q'ab' chi nee kiooj aatinamiit chuk'atariik i mayiij chuwach taq aaDios, inki.

9Eh re' i Moisés je' wili i xuq'or reh i reey:

Chaq'or weh jaruuj inawaaj chi neenupahqaaj reh Dios chawiij i hat, chikiij i kikamanik awuuk', chikiij aatinamiit, reh chi nee kielik i tuhtz' chupaam aapaat titaaq'anik wii', xa panim ha' chik nee kikahnik, inki.

10Eh re' reey je' wili xuq'or: Xa i iqal inwaaj chi nee kielik reje, inki.

Re' i Moisés je' wili i xuq'or:

Ma' xta reet neerub'an inaq'or, reh chi neenanab'eej chi re' i QaJaaw Dios ma' awach ta chik jino'q chi je' rukab' i reh. 11Eh re' i ma' k'isa tuhtz' naakeliik reje chupaam aapaat i hat, kuuk' i kikamanik awuuk' kuuk' aatinamiit, xa pantaq nim ha' chik naa kiwihiik, inki.

12Chi riij i re' xelik chaloq i Moisés ruch'ihil i Aarón chupaam i paat intaaq'anik wii' i reey. Re' i Moisés xupahqaaj wo' ree Dios chi naa resam taqe i ma' k'isa tuhtz' xuyeew cho chinaah i reey. 13Eh re' QaJaaw Dios xub'an wo' hoq i xupahqaaj i Moisés xkuxik wo' kikimiik i tuhtz' wilkeeb' naq pantaq paat, i wilkeeb' i koq rij taq paat, i wilkeeb' panab'iix. 14Re' i tinamit xkimol i kamnaq tuhtz' xa aha' ta chik ma' xkimulaa' wach, eh xupuhkaaj riib' i ruchuhiil. 15Re' i reey noq xrilow chi ma' xta chik ruk'axkiil xukowb'isaj wo' chik i ránima xama' xutaq'aaj ta wo' taqe i aj Israel. Xa ma' xunimaj ta wo' hoq i xuq'or QaJaaw Dios.

Re' i ti' k'axik xkik'ul i aj Egipto noq xi wuktik chaloq ma' k'isa uk'

16Re' QaJaaw Dios je' wili i xuq'or reh i Moisés:

Chaq'or reh i Aarón chi nee ruq'oj paam i pooq ruuk' i rukarote, reh chi re' pooq neensutinik chi uk', eh neenkipuhkaaj kiib' chupaam i tinamit Egipto, inki.

17Eh je' wo' re' i xkian, re' Aarón xuyub' wo' reje i q'ab' xuq'oj paam i pooq ruuk' i rukarote, re' pooq wilik paruyuq'ul i Egipto xsutinik wo' chi uk', eh xtohq'ik kiti'im i tinamit, je' wo' taqe i chikop. 18Re' taqe i aj q'iij wilkeeb' ar i Egipto xkisutej wo' naq chi uk' i pooq i keh ruuk' i kiyiib' wach na'ojb'al. Xa re' la' xama' xkian ta wo' rub'aan, eh re' taqe i uk' keh chayeew i ruti'ariik i tinamit, i chikop inki a'n 19Eh re' taqe i aj q'iij re' re', je' wili i xkiq'or reh i reey:

Re' wili rutaaq'aniik taqe chaloq i Dios, inki taqe. Eh re' reey reh xukowb'isaj i ránima xama' xutaq'aaj ta wo' reje taqe i aj Israel, xama' xunimaj ta wo' hoq i xkiq'or je' naq rukab' i xuq'or i Dios.

Re' ti' k'axik xkik'ul taqe i aj Egipto noq xi wuktik chaloq i utz' kitiwik

20Re' QaJaaw Dios je' wili i xuq'or reh i Moisés:

Re' reey eqal inooj chi chii' i nim ha', eh re' hat kowahq'eq wukteen reje neenawuy-eej ar, eh je' wili i neenaq'or reh: Re' QaJaaw Dios je' wili i xuq'or cho chawiij chuyeew q'ab' chi nee kinooj kiloq'ej i nutinamiit Israel. 21Ruum wila' re' reh ma' xuyeew q'ab' chi nee kinooj kiloq'ej i aj Israel re' hin naa nutaq'aam chaloq i ma' k'isa utz' chinaah i reh, je' wo' chikinaah i kikamanik ruuk', je' wo' chinaah i rutinamiit eh naa runujiik i kipaat chu'nchel i aj Egipto chi utz', eh naa wo' runujiik i wach ak'al. 22Eh noq naa nub'anam i re' kuuk' i aj Egipto, ma' naa ta nuye'em i utz' chupaam i ye'aab' Gosén, ruum ar wilkeeb' i nutinamiit Israel. Chi je' re' naa runab'eem i reey chi re' hin i Dios wilkiin chupaam i ye'aab' re' re'. 23Eh xa re' wo' chinaah i rutinamiit i reh naa nuye'em chee utz', eh chikinaah i nutinamiit i hin ma' naa ta nuye'em re' wili xa i iqal i nub'an, tiko'q reh i reey inki Dios.

24Eh re' i QaJaaw Dios xutaq'aaj wo' chaloq i ma' k'isa utz' xinujik parupaat i reey intaaq'anik wii', pankipaat i kikamanik ruuk', xinujik chupaam i rutinamitaal i Egipto. Eh re' taqe i utz' re' re' yohb'aal wach i piix xkian chupaam i tinamit.

25Eh re' i reey xutaq'aaj ruk'amariik i Moisés, i Aarón je' wili xuq'or keh:

Neerub'an chi nee taq i nak'at amayiij chuwach taq aaDios xa re' la' mat elik taq reje ayu', inki.

26Re' i Moisés je' wili i xuq'or:

Ma' ruk'ul taj chi ayu' neenqa'an ruum re' taqe i chikop inqak'at chi mayiij i hoj chuwach i QaJaaw Dios q'e' looq' chi keh taqe aatinamiit ayu' Egipto. Eh noq neenkilow i keh chi neenqak'at chi qamayiij i chikop looq' keh, noq i nuq'or i hin chi nee qoh kikansaj, chi ab'aj. 27Re' hoj koruman chi naa qab'ehiik reje ixib' q'iij chupaam i chiq yuuq'. Eh ar nenooj qak'at i qamayiij chuwach i QaJaaw i qaDios, je' rukab' i xuq'or qeh chi naa qa'nam, inki.

28Re' reey je' wili i xuq'or:

Re' hin neenuyeew q'ab' chi nee taq tiooj chupaam i ye'aab' chiq yuuq', xa re' la' ma' q'e' ta najt ayu' taq nee tiooj chuk'atariik aamayiij chuwach taq aaDios. Eh cha pahqaaj wo' taq i rotob'il chi wiij i hin, inki.

29Re' i Moisés je' wili i xuq'or:

Xa re' wo' noq nee kinelik reje ayu' neenupahqaaj reh i QaJaaw Dios chi xa i iqal neeresaj i utz' awuuk' i hat, kuuk' i kikamanik awuuk', kuuk' aatinamiit. Xa re' la' wila' re' hat ma' xoj ajot' chik, eh wila' ma' xaq'il chik taqe i aj Israel chi neenooj kik'at i kimayiij chuwach i QaJaaw Dios, inki.

30Eh re' Moisés xa re' wach xelik cho ruuk' i reey xub'an rutiij chuwach i QaJaaw Dios. 31Re' QaJaaw Dios xub'an wo' hoq i xupahqaaj parutiij i Moisés. Xresaj wo' chu'nchel i utz' ruuk' i reey, kuuk' kikamanik ruuk', kuuk' i rutinamiit. 32Xa re' la' re' reey xukowb'isaj wo' chik i ránima xama' xutaq'aaj ta wo' reje taqe i aj Israel.