Search form

Ex 8:8

8Eh re' i reey, xuyuq'eej ruuk' i Moisés, i Aarón, je' wili i xuq'or keh:

Chapahqaaj taq reh aaDios chi chesaj i ma' k'isa tuhtz' wuuk' i hin, je' wo' chupaam i nutinamiit, chi je' re' neenuyeew q'ab' chi nee kiooj aatinamiit chuk'atariik i mayiij chuwach taq aaDios, inki.