Search form

Ex 9:25

25Re' i runimaal saqb'och, xusachib'eej kiwach chu'nchel i xa chib'ih jariik wilkeeb' paruyuq'ul i Egipto. Wilik taqe i tinamit, wilik taqe i chikop xusach kiwach, xusach wo' kiwach i tik, xutoqib'eej taqe i q'ab' i chee' wilkeeb' paruyuq'ul i Egipto.