Search form

Ex 9:3

3Re' hin naa nuk'uhtaam i wajaawriik chikinaah i ruchikoop wilkeeb' panab'iix. Jinaj i yiib' wach yab'ilaal naa nuye'em, naa kikimiik i kikawayu, i kib'uruux, kicameyo, i kitentzuun, i kiwakax.