Search form

Gen 10

Re' taqe i kak'uun kixq'uun taqe i rak'uun i Noé

(1 Cron 1.5-23)

1Re' taqe wili i kib'ihnaal ixib' chi rak'uun i Noé: Sem, Cam, Jafet. Re' i xwihik kak'uun, eh kiih kimaam noq rub'anam chik i runimaal elal ha'.

2Re' Jafet je' wili kib'ihnaal taqe i rak'uun xi wihik: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec, Tiras. 3Re' Gomer je' wili kib'ihnaal taqe i rak'uun xi wihik: Askenaz, Rifat, Togarma. 4Re' Javán je' wili kib'ihnaal taqe i rak'uun xi wihik: Elisa, Tarsis, Quitim, Dodanim. 5Re' taqe i re' xinujisanik paam i ye'aab' pansak'aaj reje reh i reelb'aal q'iij. Eh reh reh i ye'aab' xkipuhkaaj wii' kiib', reh reh wo' kiq'orik wii', re' q'oreel aha' i kitinamitaal.

6Eh re' Cam je' wili kib'ihnaal taqe i rak'uun xi wihik: Cus, Mizraim, Fut, Canaán. 7Re' Cus je' wili kib'ihnaal i rak'uun xi wihik: Seba, Havila, Sabta, Raama, Sabteca. Eh re' Raama je' wili i kib'ihnaal taqe i rak'uun xi wihik: Seba, Dedán. 8Re' Cus jinaj i rak'uun xi wihik Nimrod rub'ihnaal. Re' reh i peet xwihik chi reyil, ruum re' reh xti kow riib'. 9Re' Nimrod re' re', q'e' kow riib', aj kansan chikop, ruum je' re' iraaj i QaJaaw Dios. Ar i nelik chee i q'orik inq'orarik chi je' wili: Je' rukab' i Nimrod q'e' kow riib' chi b'anaj chikop, ruum je' re' iraaj i Dios, inki. 10Re' i Nimrod, ar xutoq'aa' cho wihik chi reyil chupaam taqe i tinamit, je' wili kib'ihnaal: Babel, Erec, Acad, Calne, wilkeeb' chupaam i ruyuq'ul i Sinar. 11Eh chupaam taqe ye'aab' re' re' xelik reje noq xooj ar Asiria, eh xponik ruyejaa' ixib' chi tinamit je' wili kib'ihnaal: Nínive, Rehobot, Cala. 12Eh xuyejaa' wo' hoq i tinamit Resen, re' i wilik panyejaal i Nínive ruuk' i Cala, re' re' xponik chi jinaj nimlaj tinamit.

13Re' Mizraim je' wili i kib'ihnaal taqe i rak'uun xi wihik: Ludim, Anamim, Lehabim, Naftuhim. 14Eh re' i Patrusim, Casluhim, re' taqe i kimaam kati't taqe i aj filisteo, je' wo' taqe i aj Caftorim.

15Re' Canaán Sidón rub'ihnaal i peet rak'uun, re' rukab' rak'uun, Het i rub'ihnaal. 16Re' wo' hoq i Canaán kimaam kati't taqe i aj jebuseo, taqe aj amorreo, taqe i aj gergeseo. 17Je' wo' taqe i aj heveo, taqe i aj arasceo, taqe i aj sineo. 18Je' wo' taqe i aj arvadeo, taqe i aj zemareo, taqe i aj hamateo. Chi riij i re', aha' ta chik ma' xkipuhkaaj kiib' taqe i kak'uun kixq'uun i aj cananeo. 19Eh noq xi k'ihaaxb'ik i kitinamitaal i aj cananeo xponik ko Sidón, chukorkiil i Gerar. Xponik wo' ko Gaza, je' wo' ko chi korkiil i Sodoma ruch'ihil i Gomorra. Eh xponik wo' ko Adma, je' wo' ko Zeboim, eh ko ar Lasa. 20Chu'nchel i b'ihnaal wili rak'uun, eh riih rumaam i Cam. Re' i, reh reh i kitinamitaal xi wihik wii', eh reh reh wo' wach kiq'orik wii'.

21Eh re' Sem ras i Jafet xwihik wo' chaloq rak'uun, eh riih rumaam, re' taqe i kimaam kati't i aj Heber. 22Re' taqe i rak'uun xi wihik chaloq i Sem, je' wili i kib'ihnaal: Elam, Asur, Arfaxad, Lud, Aram. 23Eh re' i Aram je' wili kib'ihnaal taqe i rak'uun xi wihik Uz, Hul, Geter, Mas. 24Re' i Arfaxad jinaj i rak'uun xwihik Sala rub'ihnaal, re' Sala xwihik wo' jinaj rak'uun Heber rub'ihnaal. 25Eh re' Heber ki'ib' i rak'uun xi wihik, re' rub'ihnaal i jinaj Peleg, ruum chuwach i reh ch'aqib'ik aak'al, eh re' rub'ihnaal i ruchaaq' Joctán. 26Re' Joctán je' wili kib'ihnaal taqe i rak'uun xi wihik: Almodad, Selef, Hazar-mavet, Jera. 27Eh Adoram, Uzal, Dicla. 28Obal, Abimael, Seba. 29Eh Ofir, Havila, Jobab. Re' taqe wili i kib'ihnaal rak'uun i Joctán. 30Re' ye'aab' xi patinik wii' taqe re', ar xelik reje Mesa, eh xponik ruk'ula'teej i ye'aab' Sefar wilik chi korkiil reje i reelb'aal q'iij ma' najt ta chii' raxchee'. 31Re' taqe wili rak'uun, eh riih rumaam i Sem, reh reh wach i kiye'aab', je' wo' kitinamitaal xi wihik cho wii', eh reh reh wo' wach i kiq'oral.

32Re' taqe i b'ihnaal kore' xqaq'or, rak'uun, eh riih rumaam taqe i Noé. Xik'ihaaxb'ik pan kitinamitaal, eh xkipuhkaaj kiib' chinaah i wach ak'al. Re' chik i keh xiyej-anik reh chu'nchel i tinamit noq rub'anam chik i runimaal elal ha'.