Search form

Gen 11

Re' najt naah tz'aq' Babel rub'ihnaal

1Pampeet cho q'iij, re' taqe tinamit xa jinaj naq wach chi q'orik kiq'orik wii'. 2Eh xponik i q'iij noq xiooj k'oloq chi korkiil reje i nelik cho wii' q'iij, ar xkireq jinaj i runimaal k'ixkaab' paruyuq'ul i Sinar, eh ar xi okik chi patinik. 3Eh pan jinaj q'iij je' wili i xkiq'or chikiwach: Kim taq qayejaa' taq i xaan neenqak'at ruuk' q'aaq', inki taqe. Re' i xaan re' re' xkamanik keh reh i tz'aq, eh wilik i je' q'ool xkireq panak'al xkamanik keh chi chopb'al riib' taqe xaan. 4Chi riij i re', je' wili i xkiq'or chikiwach: Yu'naak naaqayejaam jino'q i tinamit, eh nee wo' inqayejaa' jino'q tz'aq' xiik' naah najtiil naah. Chi je' re', neenkiq'or chi wilik qana'ojb'al, xa jinaj nee qoh wihik wii' ma' ruman ta chi neenqapuhkaaj qiib' chinaah i wach ak'al, inki taqe.

5Eh re' QaJaaw Dios xqajik chaloq chi rilariik i tinamit, eh noq xrilow chi k'ahchi' kiyejaam jinaj i tinamit, eh chi k'ahchi' kiyejaam jinaj inajt naah tz'aq. 6Re' QaJaaw Dios je' wili xuq'or: Re' tinamit xa jinaj wach kik'ux, eh xa jinaj wo' wach chi q'orik kiq'orik wii'. Ruum aj re', xkitoq'aa' rub'aan i kamanik wili, eh yu'naak ma' awach ta chik jino'q neenq'ilwik keh chub'aan. 7Je' re' noq, ma' xta reet chi neenqayoj wach i kiq'oral kiq'orik wii', re' chi ma' nee ta chik inkireq chi riij chib'ih i neenkiq'or chikiwach, inki.

8Re' QaJaaw Dios xupuhkaaj taqe i tinamit re' re' chinaah chu'nchel i wach ak'al. Eh re' keh xkikanaa' ruyejeb'jiik i tinamit re' re'. 9Re' QaJaaw Dios chupaam i ye'aab' re' re' xuyoj wach i kiq'oral chu'nchel i tinamit wach ak'al. Eh ar wo' xupuhkaaj taqe reje chinaah i wach ak'al. Ruum aj re', re' tinamit xkiyejaa' naq re' re', Babel i rub'ihnaal xkahnik.

Re' taqe wili i rak'uun, eh i riih rumaam i Sem

(1 Cron 1.24-27)

10Re' taqe wili i kib'ihnaal i rak'uun, eh riih rumaam i Sem. Eh kiib'-oq chik haab' rub'anam elal ha', noq re' Sem wilik chik reh i jinaj siento haab', x-aasjik i rak'uun Arfaxad i rub'ihnaal xukoj. 11Re' Sem ko ho'oob' siento haab' chik xk'acharik chi riij noq x-aasjik i Arfaxad, eh kook'ih taqe i rak'uun rixq'uun xi wihik.

12Re' Arfaxad ho'lajuuj ru ka'winaq haab' wilik reh noq x-aasjik jinaj i rak'uun Sala i rub'ihnaal xukoj. 13Re' Arfaxad kijib' siento ruuk' ixib' haab' chik xk'acharik chi riij noq x-aasjik i Sala, eh kook'ih taqe i rak'uun rixq'uun xi wihik.

14Re' Sala lajeeb' ru ka'winaq haab' i wilik reh noq x-aasjik i rak'uun Heber i rub'ihnaal xukoj. 15Re' Sala kijib' siento ruuk' ixib' haab' chik xk'acharik chi riij noq x-aasjik i Heber, eh kook'ih taqe i rak'uun rixq'uun xi wihik.

16Re' Heber kajlaj ru ka'winaq haab' i wilik reh noq x-aasjik i rak'uun, Peleg i rub'ihnaal xukoj. 17Re' Heber kijib' siento ruuk' lajeeb' ru ka'winaq haab' chik xk'acharik chi riij noq x-aasjik i Peleg, eh kook'ih taqe i rak'uun rixq'uun xi wihik.

18Re' Peleg lajeeb' ru ka'winaq haab' i wilik reh noq x-aasjik i rak'uun Reu i rub'ihnaal xukoj. 19Re' Peleg kiib' siento ruuk' b'elejeeb' haab' chik xk'acharik chi riij noq x-aasjik i Reu, eh kook'ih taqe i rak'uun rixq'uun xi wihik.

20Re' Reu kab'laj ru ka'winaq haab' i wilik reh noq x-aasjik i rak'uun Serug i rub'ihnaal xukoj. 21Re' Reu kiib' siento ruuk' wuquub' haab' chik xk'acharik chi riij noq x-aasjik i Serug, eh kook'ih taqe i rak'uun rixq'uun xi wihik.

22Re' Serug lajeeb' ru ka'winaq haab' i wilik reh noq x-aasjik i rak'uun, Nacor i rub'ihnaal xukoj. 23Re' Serug kiib' siento haab' chik xk'acharik chi riij noq x-aasjik i Nacor, eh kook'ih taqe i rak'uun rixq'uun xi wihik.

24Re' Nacor b'elejeeb' ru ka'winaq haab' i wilik reh noq x-aasjik i rak'uun Taré i rub'ihnaal xukoj. 25Re' Nacor jinaj siento ruuk' b'elejlaj haab' chik xk'acharik chi riij noq x-aasjik i Taré, eh kook'ih taqe i rak'uun rixq'uun xi wihik.

26Re' Taré lajeeb' rukajwinaq haab' i wilik reh noq x-aasjik rak'uun Harán i rub'ihnaal xukoj. Chi riij i re' kiib' wo' chik taqe rak'uun xi-aasjik, Abram, Nacor chik i kib'ihnaal xukoj.

Re' taqe i rak'uun, eh riih rumaam i Taré

27Re' taqe wili i kib'ihnaal i rak'uun, eh riih rumaam i Taré. Re' reh ixib' i rak'uun xi wihik Harán, Abram, eh Nacor. Re' Harán x-aasjik i rak'uun Lot i rub'ihnaal xukoj. 28Re' Harán aha' x-aasjik, ar wo' chik xkimik chupaam i ye'aab' Ur, kiye'aab' i aj Caldeo. Eh peet xkimik chuwach i rajaaw.

29Eh re' i Abram xub'an kaxáro ruuk' i Sarai. Eh re' i Nacor xub'an kaxáro ruuk' i Milcá. Re' i Milcá kichaaq' kiib' ruuk' i Isca, rixq'uun taqe i Harán. 30Re' i Sarai ma' xta naq ruha'lak'uun, ruum xa reh chi ma' ak'unoom ixoq taj.

31Eh xponik i q'iij noq re' i Taré xelik reje chupaam i ye'aab' Ur, kiye'aab' i aj Caldeo xooj ar Canaán. Eh noq xooj, xuk'am reje chi riij i rak'uun Abram, ruch'ihil i Sarai i rehk'een i Abram, xuk'am wo' reje chi riij i riih, Lot. Eh noq xi ponik chupaam i tinamit Harán ar xi okik chi patinik. 32Re' Taré kiib' siento ruuk' hoob' haab' i wilik reh noq xkimik reje, ar chupaam i ye'aab', Harán.