Search form

Gen 13

Re' noq xkich'aq' kiib' i Abram ruuk' i Lot

1Eh noq xelik chaloq i Abram ar Egipto, xchalik wo' chik chupaam i ye'aab' Neguev ruch'ihil i rehk'een, Sarai, kuch'ihil i rikaaq' Lot, eh xuk'am wo' taqe chaloq chu'nchel i chib'ih reh. 2Re' Abram yohb'aal wach i rub'ehomal xwihik, chi je' plata, chi je' oro, eh ma' k'isiin wo' taqe i ruchikoop. 3Eh q'uun q'uun wo' chik ruk'uliik iloq chupaam i ye'aab' Neguev korehtaal k'uloq chupaam i tinamit Bet-el. Eh xk'uloq wo' chik aha' xwihik wii' pampeet panyejaal i Bet-el ruuk' i ye'aab' Hai. 4Re' wo' hoq i ye'aab' re' re' xuyejaa' cho wii' i Abram jinaj i artaal re' ruuk' tusuj ab'aj, ar xupahqaaj i rotob'il i QaJaaw Dios.

5Re' Lot i ruch'ilhil i Abram, ma' k'isiin rutentzuun, rati't wakax, rumoso eh ru-itz'ihy naah paat xwihik i reh. 6Re' ye'aab' xi wihik wii' xama' manlojik ta naq chik i ruwa' i kichikoop, ruum xiik' naah kik'ihaal. Je' re' noq, xama' suq ta naq chik inki a'n noq jinaj wilkeeb' wii'. 7Eh re' incha'jinik reh taqe i ruchikoop i Abram inkitik'aa' peleto kuuk' taqe incha'jinik reh taqe i ruchikoop i Lot, ruum chi lahtz' paam i ye'aab' re' re'. Ar wo' wilkeeb' taqe aj cananeo, je' wo' taqe i aj ferezeo. 8Eh re' Abram je' wili i xuq'or reh i Lot: Re' hat quuk' qiib' awuuk', ma' ruk'ul ta chi neenqatik'aa' peleto chi qawach. Ma' ruk'ul ta wo'-oq chi neenkitoq'aa' peleto incha'jinik keh taqe aachikoop i hat, kuuk' i kicha'jinik keh taqe nu chikoop i hin. 9Re' ye'aab' ma' k'isiin nimaal, re' hat inchol asik'im wach aha' nee tiooj. Wila' xat'ooj pantz'eet ree ookb'al q'iij, re' hin nee kinooj pansak'aaj ree rookb'aal q'iij. Eh wila' re' hat xat'ooj pansak'aaj ree rookb'aal q'iij, re' hin neekinooj pantz'eet ree rookb'aal q'iij.

10Eh re' Lot xrilow reje chu'nchel i k'ixkaab' inik'ik wii' i nim ha' Jordán. Eh xrilow wo' reje wach i k'isa tinamit Zoar, rilow reje ye'aab' chi ma' k'isiin i ha' wilik chupaam, xa je' chik rukab' i ye'aab' tikb'al uhtz'ub', je' wo' rukab' Egipto. Re' QaJaaw Dios majaa' naq i rusach wach i tinamit Sodoma, i Gomorra. 11Eh re' Lot re' k'ixkaab' inik'ik wii' i nim ha' Jordán xusik' wach. Ar xooj pareelb'aal q'iij reh i ye'aab' wilik naq wii'. Je' aj wili noq xuch'aq riib' i Abram ruuk' i rikaaq' Lot. 12Re' Abram ar xkahnik chi patinik chupaam i ye'aab' Canaán. Eh re' Lot reh, ar xooj chi patinik wach k'ixkaab', re' wilkeeb' wii' i taqe i tinamit, ma' najt ta ruuk' i Sodoma, ar xkiyejaa' i ki-itz'ihy naah paat aha' xi kahnik wii'. 13Re' taqe tinamit wilkeeb' ar, xiik' naah yib'kiil wach i kina'ojb'al, eh yohb'aal wach yib'kiil wach i mahk inki a'n chuwach i QaJaaw Dios.

14Eh noq ojinaq chik i Lot chi rutkeel, re' QaJaaw Dios je' wili i xuq'or reh i Abram: Chupaam i ye'aab' wilkaat wii' chawilow reje pansak'aaj ree rookb'aal q'iij, pantz'eet ree rookb'aal q'iij, parookb'aal q'iij, panreelb'aal q'iij. 15Chu'nchel i ye'aab' inawil reje wach naa nuye'em aweh i hat chi juneliik, eh naa wo' nuye'em keh awiih aamaam. 16Re' hin naa nuk'ihaaxb'isam taqe awiih aamaam korehtaal kiponik chi je' kik'ihaal i saniib' wilkeeb' wach ak'al. Nik' wach noq ma' awach ta neenkuywik rajaljiik i saniib', je' wo' re' noq ma' awach ta naa rukuywiik rajaljiik taqe awiih aamaam. 17Je' re' noq, hiy chi patinik chupaam chu'nchel i ye'aab' re' re', ruum re' hin naa nuye'em aweh, inki.

18Re' i Abram xujal wo' ruye'aab' i ru-itz'ihy naah paat. Ar chik xooj chi patinik chinaah i yuuq' wilik wii' taqe i chee' tz'inuj, wilik paruye'aab' i winaq Mamre, ma' najt ta ruuk' Hebrón. Re' Abram ar xuyejaa' jinaj i artaal ye'b'al ruloq'il i QaJaaw Dios.