Search form

Gen 13:9

9Re' ye'aab' ma' k'isiin nimaal, re' hat inchol asik'im wach aha' nee tiooj. Wila' xat'ooj pantz'eet ree ookb'al q'iij, re' hin nee kinooj pansak'aaj ree rookb'aal q'iij. Eh wila' re' hat xat'ooj pansak'aaj ree rookb'aal q'iij, re' hin neekinooj pantz'eet ree rookb'aal q'iij.