Search form

Gen 14

Re' Abram xuko'leej i Lot

1Noq xwihik chi reyil i Amrafel ar Sinar, eh noq xwihik chi reyil i Arioc ar Elasar, re' noq xwihik chi reyil i Quedorlaomer ar Elam, re' noq xwihik chi reyil Tidal ar Goim. 2Eh re' taqe i kijib' chi reey re' re' xkian i q'aq'inik kuuk' i ho'oob' chi reey je' wili kib'ihnaal: Bera kireey i aj Sodoma, Birsa kireey i aj Gomorra, Sinab kireey i aj Adma, Semeber kireey i aj Zeboim, xkian wo' q'aq'inik ruuk' i kireey i tinamit Bela, eh Zoar wo' chik inkiq'or reh. 3Re' taqe i ho'oob' chi reey re' re' xkimol wach ki soldado wach k'ixkaab' Sidim, re' i wilik wii' i k'ah ratz'amil palaw. 4Re' taqe i reey re' re' kab'laj haab' xkikamaneej wach i reey Quedorlaomer. Eh paroxlaj haab' ma' xkian ta chik. Xkitoq'aa' q'aq'inik ruuk'. 5Jinaj-oq chik haab' rub'aan taqe re', re' reey Quedorlaomer xkimol kiib' kuuk' ixib' chi reey kuch'ihil taqe i ki soldado, ar wach k'ixkaab' Astarot Karnaim, eh ar xkian reh taqe i aj refaitas, taqe i aj zuzita chupaam i ye'aab' Ham. Xkian wo' reh taqe i aj emita chupaam i ye'aab' Save-quiriataim. 6Eh xkian wo' reh taqe i aj horeo, wilkeeb' chinaah i yuuq' Seir, eh kitahqeej reje korehtaal xi ponik chupaam i ye'aab' Parán wilik ma' najt ta ruuk' i ye'aab' chiq yuuq'. 7Noq xsutinik wo' chik reje i Quedorlaomer, ruch'ihil taqe i ruch aj q'aq'ineel xi ponik ar En-mispat Cades wo' inkiq'or reh. Xkisach wach chu'nchel i kitinamiit taqe i aj amalecita, je' wo' taqe i aj amorreo, wilkeeb' i Hazezon-tamar.

8Noq xkib'iraj chi je' re' taqe reey xikaqrik, re' kireey i aj Sodoma, i kireey i aj Gomorra, kireey i aj Zeboim, kireey i aj Bela re' wo' hoq i Zoar inkiq'or reh. Xkimol reje kiib' xooj kiko'leej taqe i aj q'aq'ineel wach k'ixkaab', re' wilik wii' i tinamit Sidim. 9Re' taqe i re' ruuk' i Quedorlaomer kireey i aj Elam xkian i q'aq'inik, ruuk' i Tidal kireey i aj Goim, ruuk' wo' hoq i Amrafel kireey i aj Sinar, ruuk' i Arioc kireey Elasar, kijib' taqe chi reey xkik'ulb'ilej i ho'oob' chi reey.

10Eh wach k'ixkaab' Sidim ma' k'isiin taqe i rujuleel i je' q'ool inkan panak'al wilkeeb' ar. Noq xkimol naq chi elik i kireey i aj Sodoma, i kireey i aj Gomorra wilik taqe i ki soldado xiq'ehb'ik chupaam taqe jul re' re'. Eh wilik wo' taqe i xkimol chi elik pantaq ch'ahn. 11Re' taqe i kijib' chi reey xq'atwik kiwach i ho'oob' chi reey xkik'am chu'nchel i rub'ehomal i tinamit Sodoma ruch'ihil i Gomorra. Xkiq'uch chu'nchel i chib'ih keh, eh xkik'am reje. 12Eh xkelq'aaj wo' reje i Lot ruch'ihil taqe i chib'ih reh, re' i rak'uun i ruchaaq' i Abram, ruum re' reh ar naq patim chupaam i tinamit Sodoma. 13Jinaj i winaq xuko'leej cho riib' panq'aq'inik, xchalik ruq'or reh i Abram aj hebreos chib'ih i xk'ularik. Re' Abram ar patim i wilik wii' taqe chee' tz'inuj paruye'aab' i winaq Mamre i aj amorreo. Re' winaq re' re' kas kichaaq' kiib' ruuk' Escol, je' wo' ruuk' i Aner. Re' keh re' Abram xkiko'leej.

14Eh noq xrib'iraj i Abram chi xk'amarik reje tokoom tinamit i Lot, i rikaaq' xuyeew kitz'a'amb'aal taqe i rumoso wilkeeb' parupaat ixib' siento ruuk' waxaqlaj chi winaq. Xkitahqeej taqe i xi k'amwik reje reh i Lot korehtaal xi ponik wach k'ixkaab', wilik wii' i tinamit Dan. 15Eh chi ma' keht'al xooj k'oloq i Abram chikinaah chaq'ab' ruch'ihil taqe i rumoso. Ar xb'aan keh xkitahqeej reje korehtaal xiooj k'oloq chupaam i ye'aab' Hoba wilik pansak'aaj reh i rookb'aal q'iij ree Damasco. 16Xkiq'uch wo' chik keh i xkelq'aaj chaloq. Re' Abram je' re' noq xponik ruq'uch i Lot je' wo' chu'nchel i chib'ih reh i Lot, je' wo' taqe awach reh, k'ih taqe i xuko'leej chi je' winaq chi je' ixoq.

Re' Melquisedec xukuxisaj i Abram

17Eh noq xsutinik chaloq i Abram noq rub'anam chik cho reh i reey Quedorlaomer je' wo' taqe i reey xiko'linik naq reh i reey re' re', xelik chaloq i kireey i aj Sodoma chuk'ulariik i Abram wach k'ixkaab' Save, re' kiye'aab' i reey inkiq'or reh. 18Xchalik i Melquisedec kireey i aj Salem eh rajaaw k'amal b'eeh aj tiij chuwach i QaJaaw Dios wilik cho pan taxaaj xooj wo' chuk'ulariik i Abram, eh xuyeew ruwa' ruhaa'. 19Re' Melquisedec xukuxisaj i Abram, je' wili i xuq'or reh:

Neeta naq ti rukuxisaj i QaJaaw Dios wilik cho pan taxaaj,

re' i xyej-anik cho reh i taxaaj i wach ak'al.

20Neeta naq inye'arik ruloq'il i QaJaaw Dios wilik cho pan taxaaj,

re' xye'wik panaq'ab' taqe i aj ixowaal, i nuchjik.

Eh re' i Abram xuyeew reh i Melquisedec ilajtaaq xresaj chinaah ju'jun siento chib'ih jariik taqe i xuk'am chaloq.

21Re' kireey i aj Sodoma je' wili i xuq'or reh i Abram:

Chaq'asaj weh chu'nchel i tinamit, eh neenkahnik aweh i hat i xa chib'ih jariik, inki.

22Re' Abram je' wili ruchaq'weesjiik i kireey i aj Sodoma xub'an:

Re' hin nuq'orom chik i korik chuwach i QaJaaw Dios, re' xyej-anik reh i taxaaj i wach ak'al. 23Chi ni xata naq jino'q chi nooq', ni xata jino'q ruk'ahamal xijab' neenuk'am ruuk' i chib'ih aweh, reh chi ma' nee ta naq'or chi ruum taqe i chib'ih aweh ximb'ehoomb'rik. 24Xa re' wo' hoq i chib'ih jariik xkik'ux taqe i numoso, ra'j neenkahnik ar re'. Eh re' taqe ixib' chi winaq xi uhch'ilinik weh, re' Aner, re' Escol, re' Mamre, ra'j i ruk'ul re' chi naakik'ulum i kikooch, inki.