Search form

Gen 14:5

5Jinaj-oq chik haab' rub'aan taqe re', re' reey Quedorlaomer xkimol kiib' kuuk' ixib' chi reey kuch'ihil taqe i ki soldado, ar wach k'ixkaab' Astarot Karnaim, eh ar xkian reh taqe i aj refaitas, taqe i aj zuzita chupaam i ye'aab' Ham. Xkian wo' reh taqe i aj emita chupaam i ye'aab' Save-quiriataim.