Search form

Gen 15

Re' Dios xuyejaa' wach ruuk' i Abram chib'ih xub'an ruuk' koq'uun

1Chi riij i re', re' QaJaaw Dios xuq'oreej i Abram parusaq wiriik, je' wili i xuq'or reh:

Abram re' hat maayohb'isaj awiib', re' hin naa nuko'liniik aweh. Eh re' aakooch naa nuye'em, xiik' naah nimaal wach, inki.

2Re' Abram je' wili i chaq'wik xub'an:

QaJaaw Dios ¿Chib'ih neerutiq weh chixiik'naah nimaal wach i nukooch nee nayeew? ruum xama' nayeew ta wo' wak'uun wixq'uun, xa reh wo' hoq i Eliezer naa rukahniik re' i numoso i aj Damasco.

3Re' hat ma' aye'em ta jino'q wak'uun, je' re' noq re' naa rehchaniik reh i chib'ih weh, re' jino'q i numoso k'ihinaq panupaat, inki.

4Re' QaJaaw Dios je' wili i xuq'or reh:

Ma' re' ta jino'q keh amoso naa rehchaniik reh i chib'ih aweh, xti awak'uun la' hat naa rehchaniik reh, i nuchjik.

5Eh re' i QaJaaw Dios xuk'am reje i Abram rij paat je' wili xuq'or reh:

Chatz'ehtaaj taqe johtoq i ruk'ihaal ch'umiil, re' hat ma' nee ta nakuy rajaljiik.

Je' wo' re' noq ma' naa taa kuyum rajaljiik taqe awiih aamaam naa kiwihiik, i nuchjik.

6Eh re' Abram xunimaj i xuq'or i QaJaaw Dios. Ruum aj re', xunimaj i Dios chi korik wach ruk'ux. 7Je' wili i xuq'or reh:

Re' hin i Dios, hin xineesanik chaaweh ar Ur, re' i kiye'aab' i aj Caldeo, xat nuk'am cho chupaam i ye'aab' wili, re' i naa nuye'em chi akooch, inki.

8Re' Abram je' wili i xuq'or:

QaJaaw Dios ¿Nik' wach noq neenunab'eej chi korik chi naa aye'em chi nukooch i ye'aab' wili? inki.

9Re' QaJaaw Dios je' wili i xuq'or:

Chak'am cho weh jino'q i q'ahxoq wakax, jino'q ixoq kaprax, jino'q i imas tentzun, ox ox haab' i wilik keh. Eh chak'am cho weh jino'q i mukur, jino'q i k'isa rak'uun paloma, inki.

10Re' Abram xuk'am wo' chaloq taqe i chikop chuwach i Dios, eh xuyok' pankiyejaal, wilik inajt xuyeew i koq, wilik i ma' najt ta xuyeew i koq, re' i mukur, re' i k'isa paloma, ma' xuyok' ta pankiyejaal. 11Eh kiqajik chik chaloq i k'uch chikinaah i kamnaq chikop, noq xrilow i Abram, re' chik i reh inkahnik reh noq i rilow. 12Noq xokik i q'iij, re' Abram xqajik i ruwiriik chi korik, jumehq'iil xsuutjik riij ruum i runimaal q'equm, eh ma' k'isiin ta xyo'jik.

13Eh re' QaJaaw Dios je' wili i xuq'or reh i Abram:

Re' i wili k'uhtb'al reh chi re' taqe awiih aamaam, naa kojiik chi patinik pan tokoom tinamit. Ar naakiye'ariik pankowlaj kamanik, kijib' siento haab' naa rub'aan ti' k'axik keh ar. 14Re' hin naa nub'anam ti' k'axik reh i tinamit naa rub'aniik ti' k'axik keh awiih aamaam. Eh koq'uun chik, naa wo' chik keliik cho ar, naa kik'amam chaloq i kib'ehomal. 15Noq hat chik mama' winaq chi korik, ma' xta ruti'kiil ak'ux na' tikimoq. Eh naa taqe rojiik areqem aamaam awati't kamnaq taqe chaloq. 16Re' taqe awiih aamaam naa kiwihiik parukaaj ch'iht k'acharik naa wo' chik kisutiniik cho chupaam i ye'aab' wili, ruum chupaam taqe q'iij re' re' komajaa' taqe manlojik wach i kimahk i aj amorreo, inki.

17Eh noq chaq'ab' chik, q'equm chik chi korik jinaj i horna xuk'uhtaaj riib' reh i Abram, ma' k'isa sib' i rukut. Jinaj wo' q'aaq' qoplik ju' chee' k'ul inooj pankiyejaal i chikop yok'ooj pankiyejaal. 18Eh chupaam i q'iij re' re' wilik i xuyejaa' wach i Dios ruuk' i Abram je' wili xuq'or reh:

Re' ye'aab' wili naa nuye'em aweh i hat, je' wo' keh awiih aamaam ko ar inik'ik chaloq chi chii' i nim ha' Egipto. Imponik chi chii' i nim ha' Éufrates. 19Iraaj ruq'orom chi re' i ye'aab' kichopom naah taqe i aj ceneo, i aj cenezeo, i aj cadmoneo. 20Re' ye'aab' kichopom naah i aj heteo, i aj ferezeo, i aj refaita. 21Re' i ye'aab' kichopom naah i aj amorreo, i aj cananeo, i aj gergeseo, i aj jebuseo, inki.