Search form

Gen 15:14

14Re' hin naa nub'anam ti' k'axik reh i tinamit naa rub'aniik ti' k'axik keh awiih aamaam. Eh koq'uun chik, naa wo' chik keliik cho ar, naa kik'amam chaloq i kib'ehomal.