Search form

Gen 16:10

10Eh re' ruánjel i QaJaaw je' wili i xuq'or reh:

Re' hat yohb'aal wach kik'ihaal aawiih aamaam naa ruwihiik,

eh ma' awach ta naa rukuywiik rajaljiik.