Search form

Gen 17:17

17Eh re' i Abraham xuk'utzaa' qohoq i naah, korehtaal xponik rureq wach aak'al ruuk' i yejal wach, eh xchalik ruse'eel, je' wili xukapaaj paruk'ux: ¿Mi koneenwihik nuha'lak'uun re' hin, wilik chik weh i jinaj siento haab'? ¿Mi koneenwihik ruha'lak'uun re' wehk'een Sara, ach lajeeb' ma' jinaj siento haab' i wilik reh? inki.