Search form

Gen 2

1Je' re' noq kuxik ruyejeb'jiik i taxaaj ruch'ihil i wach ak'al, je' wo' chu'nchel i wilkeeb' chupaam taqe re'. 2Eh re' QaJaaw Dios noq rukohlaam chik rub'aan nik' nimaal taqe i xuyejaa', xhi'lik ruuk' i rukamaj, paruwuuq q'iij. 3Re' QaJaaw Dios xukuxisaj i ruwuuq q'iij, eh xukanaa' chixiik'naah loq'il, ruum chupaam i q'iij re' re' xhi'lik chukamaanjiik wach taqe chu'nchel i xutz'uhkrisaj. 4Je' wili noq xkorjik i taxaaj ruch'ihil i wach ak'al.

Re' noq xye'arik i winaq chupaam i holohik laj ye'aab' Edén

Re' QaJaaw Dios xuyejaa' i taxaaj, xuyejaa' i wach ak'al. 5Re' noq komajaa' naq chih juniwal-oq i tik mu'uun, eh majaa' wo' impoq' juniwal-oq i ch'ahn, ruum re' QaJaaw Dios komajaa' wo' naq i ruyeew chaloq i jab' chinaah i wach ak'al, eh komajaa' ta wo' chih jino'q i winaq imb'anik i kamanik chuwach. 6Xanb'ohkanik la' naq chaloq aak'al, eh re' re' int'aqsanik reh chu'nchel i wach ak'al. 7Eh noq xrilow chi je' re' i QaJaaw Dios xuchop chaloq aak'al xuyejaa' chi ruwii' winaq, xuhupej i Ruxlab'al panju' eh xuyeew ruxlab'al. Je' re' noq xwihik ruk'achariik i winaq.

8Chi riij i re', re' QaJaaw Dios xuyejaa' junseht i ye'aab' q'e' holohik reh i rutik mu'uun, ar paruyuq'ul i Edén chi rukorkiil reje ireelb'aalq'iij. Eh ar xuyeew i winaq xuyejaa'. 9Re' QaJaaw Dios ar xuk'isaj johtoq i xa reh reh wach chi chee' re' ruuk' i suq inkiwachuj, eh ma' xta reet chi k'uxarik. Eh chi yejaal i tik mu'uun re' re' xuk'isaj johtoq i Dios i chee' inye'wik k'acharik, xuk'isaj wo' johtoq ar i chee' inye'wik na'ojb'al, re' ink'uhtanik i holohik, i ma' holohik taj.

10Eh chupaam i ye'aab' Edén jinaj i nim ha' i nelik chaloq. Re' re' int'aqsanik reh i tik mu'uun, i ruch'aq riib' kijib' chik i q'ab' noq inooj kuxoq. 11Re' peet q'ab' i nim ha' re' re', Pisón rub'ihnaal, re' inik'ik chupaam chu'nchel i ruyuq'ul i Havila, re' i wilik wii' i oro. 12Re' oro wilik chupaam i ye'aab' re' re', q'e' holohik. Eh wilik wo' taqe ab'aj q'e' holohaq wilkeeb' ar, bedelio, ónice kib'ihnaal. 13Re' rukab' q'ab' i nim ha' re' re' Gihón rub'ihnaal, re' inik'ik chupaam chu'nchel i ruyuq'ul i Cus. 14Re' roox q'ab' i nim ha' re' re', Tigris rub'ihnaal, re' inik'ik reje pareelb'aal q'iij reh i tinamit Asiria. Eh re' i rukaaj q'ab' i nim ha' re' re', Éufrates rub'ihnaal.

15Re' QaJaaw Dios xuyeew i winaq chupaam i ye'aab' Edén, wilik wii' i tik mu'uun, reh chi naa rab'ixeem wach, eh naa rucha'jeem. 16Eh re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or reh i winaq: Neerub'an chi neenak'ux aweh chu'nchel i kiwach i chee' wilkeeb' chupaam i ye'aab' wili, 17xa re' la', maak'ux i wach i chee' inye'wik na'ojb'al, re' ink'uhtanik reh aha' wilik i holohik eh aha' wilik i ma' holohik taj. Ruum wila' xak'ux i wach i chee' re' re', xti korik i nuq'or aweh chi nee tikimik, inki.

18Chi riij i re', re' QaJaaw Dios je' wilik i xuq'or: Re' winaq ma' ruyee ta riib' chi naa ruwihiik chi rutkeel. Ruum aj re', naa nuyejaam jino'q ruch'ihil xti ruk'ul chi to'ool reh, inki. 19Re' QaJaaw Dios ruuk' ak'al xuyejaa' taqe chu'nchel i panch'ahn chikop, je' wo' chu'nchel i chikop kirupinik pan taxaaj. Eh xuk'am taqe reje ruuk' i Adán reh chi xukoj kib'ihnaal. Eh re' Adán xukoj wo' kib'ihnaal taqe chikop re' re'. Aha' wilik i kib'ihnaal xukoj re' wo' re' i xti manlik kib'ihnaal. 20Re' Adán xukoj wo' kib'ihnaal chu'nchel i chikop xa ruuk' paat naa kiwihiik, je' wo' taqe i panch'ahn chikop, je' wo' taqe i chikop kirupinik pan taxaaj. Xa re' la' xama' jino'q wo' keh i chikop re' re' xkahnik chi ruk'ul chi to'ool reh i Adán. 21Eh noq xrilow chi je' re' i QaJaaw Dios xuqasaj i ruwiriik i Adán, eh noq suq suq chik i ruwiriik, xresaj jinaj i rub'aqil i jojol, eh xuk'ulaa' wo' chik wach i ruti'jolal xresaj wii'. 22Eh re' QaJaaw Dios ruuk' i rub'aqil i jojol i Adán xuyejaa' jinaj ixoq, eh xuq'asaj reh i Adán. 23Noq xrilow wach ixoq i Adán, je' wili xuq'or:

Re' ixoq wili xti re' ruuk' i nuti'jolal,

eh xti re' ruuk' taqe i nub'aqil.

Ixoq i naa rubíhnaam ruum panujojol

xresaj chaloq i Dios, inki.

24Ruum aj re', re' winaq koruman chi nareliik nah q'ab' i rutuut rajaaw. Eh ruuk' chik i rehk'een naa ruk'ulaam wach i ruk'achariik pan kaxárohiil. Eh re' taqe kiib' re' re' naa kikahniik chi xa jinaj chik taqe.

25Eh re' Adán ruch'ihil i Eva i rehk'een t'usulkeeb' naq, xa re' la', ma' kik'ixiik ta naq.