Search form

Gen 20

Re' Abraham, eh re' Abimelec

1Re' Abraham xelik reje chupaam i ye'aab' patim naq wii', xooj chupaam i ruyuq'ul i Neguev. Ar xkahnik chi patinik pan tinamit Gerar, ar wilik pankiyejaal i ki'ib' chi tinamit Cades eh Shur. 2Eh noq ar chik wilik i Abraham xuq'or chi re' Sara ma' re' ta rehk'een xa ranaab' noq xuq'or.

Noq xrib'iraj chi je' re' i Abimelec kireey i aj Gerar, xutaq'aaj ruk'amariik i Sara reh chi naa naq ruk'amam chi rehk'een. 3Xa re' la' chupaam aq'ab' re' re' jinaj i xrilow paruwiriik je' wili i xq'orarik reh ruum i Dios: Re' hat naa akimiik ruum re' ixoq xachop naah, kaxáro, wilik rub'ahiil i nuchjik noq xrib'iraj.

4Re' Abimelec ruum chi xama' xta wo' xruchej i Sara, je' wili chaq'wik xub'an: WaJaaw ¿Mi ruyee riib' re' chi nee nakansaj i ma' xmahkunik ta k'isinoq? 5Re' hin re' Abraham xq'orik weh ruuk' chii' chi xa ranaab' ixoq wili, je' wo' reh xuq'or wo' weh chi xa ruxib'aal i Abraham, Je' re' noq, re' xnub'an wili parub'ehel xnub'an ma' xtaj i yiib' wach xnub'an, inki.

6Je' wili i ruchaq'weesjiik xb'aan ruum i Dios paruwiriik: Re' hin weht'al chi parub'ehel xa a'n. Ruum aj re' ma' xnuyeew ta q'ab' aweh chi xat mahkunik ruuk' ixoq re' re'. 7Xa re' la', yu'naak chaq'asaj wo' chik reh i rehk'een i winaq re' re', ruum jalal reh i ruq'orb'al i Dios. Eh neerupahqaaj i rotob'il i Dios reh chi konajt nee ti k'acharik. Eh wila' ma' xaq'asaj i rehk'een, naa akimiik i hat, eh naa wo' kikimiik i awach aweh, i nuchjik.

8Eh chi junwaar, re' Abimelec kowahq'eq xwuktik xutaq'aaj taqe ruk'amariik i rumoso, xuk'utjaaj keh chib'ih i xq'orarik reh paruwiriik. Re' taqe i rumoso ma' k'isiin ta xiyo'jik noq xkib'iraj. 9Chi riij i re', re' Abimelec xuyuq'eej ruuk' i Abraham, je' wili i xuq'or reh:

¿Chib'ih reet i xa a'n weh, chib'ih i numahk chawach noq xak'am naq chaloq i runimaal mahk chi nunaah i hin je' wo' chikinaah taqe awach aweh? Re' xa a'n re' re' ma' ruk'ul ta k'isinoq.

10¿Chib'ih i k'ahchi' akapaam noq xachuk weh i q'orik? inki Abimelec reh i Abraham.

11Re' Abraham je' wili i chaq'wik xub'an:

Re' hin xnukapaaj chi chupaam i tinamit wili ma' awach ta inyohlinik reh i QaJaaw Dios. Ruum aj re', xnuq'or panuk'ux chi naa kinkikansam chi riij i wehk'een. 12Xa re' la' korik wo' hoq chi wanaab', xa re' la' rixq'uun i wajaaw ruuk' tokoom ixoq. Ruum aj re', xub'an chi xnub'an kaxáro ruuk'. 13Eh noq xuq'or weh i QaJaaw Dios chi xinelik chaloq parupaat i wajaaw, re' hin xanoq wo' nuq'orom reh i Sara chi xa aha' pa' ye'aab' nee qoh ik'ik wii' naa ruq'orom chi xa hin ruxib'aal, inki.

14Re' Abimelec xuq'asaj wo' chik reh i rehk'een i Abraham, re' i Sara. Eh xusiij wo' taqe rutentzuun, je' wo' ru ixoq wakax, xusiij wo' taqe rumoso winaq, xusiij wo' taqe rumoso ixoq. 15Je' wili i xuq'or reh i Abraham:

Re' hat ayu' wilkaat panutinamiit cha sik' wach i ye'aab' aha' pa' wilik i neemponik chawach, ar nee ti wihik, inki.

16Re' Abimelec je' wili i xuq'or reh i Sara:

Chu'nchel i xnuyeew reh axib'aal jinaj miil chi tumiin re' ruuk' i plata i wilik chupaam. Reh chi re' taqe i awach aweh panapaat neenkikoj rehtaal chi parukorkiil xat elik wuuk', reh chi ma' awach ta nee nq'orik i yiib' wach k'utaaj chawiij, inki.

17Chi riij i re' xub'an rutiij i Abraham chuwach i QaJaaw Dios, re' QaJaaw Dios xuk'aachrisaj i Abimelec, je' wo' hoq i rehk'een. Eh xuk'aachrisaj wo' taqe i rumoso ixoq reh chi xwihik kiha'lak'uun, 18ruum re' i QaJaaw Dios, ruum naq i Sara ma' ruyeew ta chik q'ab' chi ki ak'unanik taqe ixoq wilkeeb' parupaat i Abimelec.