Search form

Gen 21

Re' i raasjiik i Isaac

1Re' QaJaaw Dios xub'an wo' ruuk' i Sara aha' wilik i xuq'or reh pampeet. 2Re' Sara x-aasjik wo' jinaj i k'isa rak'uun ruuk' i Abraham parurijb'iil. X-aasjik wo' i k'isa rak'uun chupaam i q'iij ruq'orom i QaJaaw Dios. 3Re' Abraham Isaac i rub'ihnaal i k'isa rak'uun xukoj, re' x-aasjik ruuk' i Sara. 4Eh noq waxiqiib' chik q'iij i wilik reh i Isaac, poch'arik i naah i ruk'achab', ruum i rajaaw, Abraham, je' rukab' i ruq'orom i QaJaaw Dios. 5Re' i Abraham jinaj siento haab' i wilik reh noq x-aasjik i Isaac. 6Re' Sara, je' wili xuq'or paruk'ux: Re' QaJaaw Dios i xuyeew rusuqkiil nuk'ux ruum x-aasjik i k'isa wak'uun. Eh awach naa rib'iriniik reh naa wo' rusuuqb'iik ruk'ux i reh. 7Noq xub'an ma' awach ta naq i nimanik reh chi konaa ruwihiik ruha'lak'uun wuuk' i Abraham i nub'ahiil. Atoob' ta je' re', korehtaal la' x-aasjik ruha'lak'uun wuuk' panurijb'iil.

Re' Agar ruch'ihil i rak'uun Ismael, xi ehtesjik reje parupaat i Abraham

8Eh noq nim chik i Isaac noq xq'ucharik reh i ch'uuch' ruum i rutuut, chupaam i q'iij re' re', re' Abraham jinaj i nimlaj ninq'iij xub'an. 9Noq xrilow i Sara chi q'e' inkaq se'ljik i rak'uun Isaac ruum i Ismael, re' wo' rak'uun i Abraham aasjinaq ruuk' i Agar aj Egipto, 10xooj ruuk' i Abraham, je' wili i xuq'or reh: Chakaaj reje i aj poh re' re', ruch'ihil i rak'uun, ruum re' i wak'uun i hin naa ruk'ulum i rukooch, eh ma' ruk'ul ta chi nee runej i rak'uun i aj poh re' re', inki. 11Eh noq xrib'iraj i q'orik re' re' i Abraham, ma' k'isiin ta ti'kiil xrik'raaj ruum rak'uun wo' hoq i Ismael. 12Re' QaJaaw Dios je' wili i xuq'or reh i Abraham: Maa ti' awik'raaj awak'uun re' re' je' wo' hoq awajpooh. Cha a'n la' aha' wilik i ruq'or aweh i Sara, ruum re' taqe awiih aamaam ruuk' awak'uun Isaac naakik'iaxb'iik. 13Re' awak'uun xwihik ruuk' awajpooh naa wo' ruk'ihaaxb'iik korehtaal kiponik chi jinaj nimlaj tinamit. Je' re' i naa nub'anam ruuk' ruum awak'uun wo' hoq.

14Eh kowahq'eq chi junwaar, re' Abraham xuyeew ruwa', ruhaa' i Agar, pan bolso tz'uhuum, re' Agar xujehleej reje. Re' i Abraham xuq'asaj reje Ismael reh Agar eh xutaq'aaj reje. Re' Agar xooj wo' hoq, xa re' la' ma' reht'al taj aha' xooj. Ar xuk'am reje chi korkiil i chiq yuuq' wili paruyuq'ul i Beerseba. 15Eh noq xk'uhlik i ruhaa' xuk'am reje pan bolso tz'uhuum i Agar xuyok'aa' kahnoq i k'isa rak'uun chi ri'sil jinaj i chee'. 16Re' Agar xooj rutzunaa' riib' ma' najt ta ar, ma' raaj ta naq rilom chi naa rukimiik i k'isa rak'uun. Eh noq xutzunaa' qohoq riib' xutoq'aa' oq'ik i k'isa rak'uun.

17Re' QaJaaw Dios xrib'iraj i roq'iim i k'isaak'un. Eh kopan taxaaj xq'orob'jik chee Agar ruum i ruánjel i QaJaaw Dios je' wili i xq'orarik cho reh: ¿Chib'ih reet noq ti' ak'ux i hat Agar? Matyo'jik, ruum re' roq'iim aawak'uun k'ahchi' i wilik wii' xrib'iraj chik i QaJaaw Dios. 18Wukteen reje chak'am chaloq i k'isa awak'uun maawoq'taaj chik chi q'ab'. Re' hin naa nuk'ihaaxb'isam i riih rumaam korehtaal kiponik chi nimlaj tinamit, i nuchjik.

19Re' QaJaaw Dios xuk'uhtaaj reh i Agar jinaj i k'achlik jul ha'. Eh re' Agar xooj runujisaj chi ha' i rubolso tz'uhuum kora'j xuyeew ruhaa' re' i k'isa rak'uun Ismael. 20Re' QaJaaw Dios xtoob'inik reh i Ismael, chi xk'ihik, eh xwihik chupaam i ye'aab' chiq yuuq', eh xutijej chi korik i kutuj flecha. 21Eh ar xpatinik chupaam i chiq yuuq' wilik paruyuq'ul i Parán, koq'uun chik xb'aan kaxáro reh ruum i rutuut ruuk' jinaj ixoq aj Egipto.

Re' xuyejaa' wach i Abraham ruuk' i Abimelec

22Chupaam taqe q'iij re' re', xooj i Abimelec ruch'ihil i Ficol k'amal rub'eeh taqe soldado xooj riq'o'reej i Abraham je' wili xuq'or:

Re' hat k'ahchi' kaat rutoob'eem i QaJaaw Dios ruum chu'nchel i na' a'n i nelik korik chawach. 23Yu'naak cha q'or weh i korik ayu' parub'ihnaal i QaJaaw mi ma' chih i ti' k'axik naa aye'em chi nunaah i hin, chikinaah i wak'uun wixq'uun, chikinaah i wiih numaam. Cha a'n otob'il weh i hin je' rukab' i xnub'an awuuk' i hat eh cha a'n wo' otob'il keh taqe i tinamit wilkeeb' chupaam i ye'aab' ayu' aha' hat patim wii', inki.

24Re' Abraham je' wili i chaq'wik xub'an:

Re' hin i nuq'or aweh i xti korik chi je' re' i naa nub'anam, inki.

25Re' Abraham xuq'il i Abimelec ruum re' taqe i rumoso i Abimelec xkiq'uch reh jinaj i jul ha'. 26Re' Abimelec je' wili ruchaq'weesjiik i Abraham xub'an:

Re' naq'or weh re' re' ma' weht'al ta naq, awach imb'anik, re' hat ma' aq'orom ta naq weh kore' yu'naak k'ahchi' b'iram awuuk', inki.

27Re' Abraham xuk'am chaloq taqe i tentzun, je' wo' taqe ixoq wakax xuq'asaj taqe reh i Abimelec. Eh chupaam i q'iij re' re' xkiyejaa' wach pan kiib'al chib'ih i naa kianam. 28Re' Abraham xusik' wach i wuquub' chi q'ahxoq tentzun, pareh taqe xuyeew. 29Eh re' Abimelec xupech'uj reh i Abraham chi je' wili:

¿Chib'ih iraaj ruq'orom chi pankeh taqe xayeew i wuquub' chi q'ahxoq tentzun re' re'? inki.

30Re' Abraham je' wili chaq'wik xub'an:

Re' i wuquub' chi q'ahxoq tentzun wili naa nuye'em aweh, reh chi nee nakoj rehtaal chi re' jul ha' re' re' weh i hin, eh hin wo' xink'otwik reh, inki.

31Ruum aj re', re' ye'aab' re' re' Beerseba i rub'ihnaal xkojarik, ruum ar xkiq'or i korik chikiwach chib'ih i naa kianam.

32Eh noq kiyejaam chik wach i Abraham ruuk' i Abimelec chib'ih i naa kianam, re' Abimelec ruch'ihil i Ficol xi elik reje Beerseba xiooj wo' chik chupaam i kitinamiit i aj filisteo. 33Re' Abraham ar Beerseba xutik juniwal i chee' tamarisco rub'ihnaal. Eh ar xub'an rutiij chuwach i QaJaaw Dios k'achlik chi juneliik. 34Re' Abraham najt xwihik chupaam i kitinamiit i aj filisteo.