Search form

Gen 22

Re' QaJaaw Dios xunik'eej i Abraham mi korik reh i nimanik i rub'an

1Eh najtir-oq chik imb'aan taqe re', re' QaJaaw Dios xunik'eej i Abraham mi korik reh i nimanik i rub'an, je' wili i xuq'or reh:

Abraham, inki.

Jaaw ayu' wilkiin, inki noq chaq'wik.

2Je' wili i xq'orarik reh ruum i QaJaaw Dios:

Chak'am reje awak'uun Isaac, jinaj chi rib'il riib' chawach, q'e' nak'ax, hiy chupaam i ruyuq'ul i Moriah. Eh ar neenak'at chi amayiij chi nuwach aawak'uun chinaah i yuuq' neenuk'uhtaaj aweh, inki.

3Eh chi junwaar, kowahq'eq xwuktik i Abraham xukoj riij i rub'uuruux, xuyok' reje i sii' naa ruk'atam wii' i mayiij, xuk'am reje i Isaac, xuk'am reje chi riij ki'ib' i rumoso. Xiooj chupaam i ye'aab' xq'orarik wii' reh ruum i QaJaaw Dios. 4Eh ixib'-oq chik q'iij i b'ehik kianam, re' Abraham kochinajt xrilow reje wach i ye'aab' naakiponiik wii'. 5Je' wili i xuq'or keh i ki'ib' chi rumoso:

Tikaan pee taq kahnoq ayu' awuch'ihil taq i b'uurux. Re' hin, eh wuch'ihil i wak'uun naaqojiik reje chi qawach, xa re' naa rojiik qaloq'em i QaJaaw Dios, nee wo' chik qoh sutinik taq chaa wuuk', inki.

6Re' Abraham xuchop chaloq i sii' k'atb'al mayiij xuyeew reje chi riij i Isaac, xuk'am reje i kuchilo, ruch'ihil i q'aaq', xiooj kikab'cheel ruuk' i rak'uun. 7Chi riij i re', je' wili i xuq'or i Isaac reh i rajaaw:

Jaaw anq'or aweh, inki.

¿Chib'ih inawaaj wak'uun? inki i Abraham.

Re' Isaac je' wili i xuq'or:

Re' sii' wilik chik, re' q'aaq' wilik wo' chik, eh raaj i tentzun naa ak'atam chi mayiij ¿aha' naa ruchaliik? inki.

8Re' Abraham je' wili i chaq'wik xub'an:

Wak'uun re' QaJaaw Dios neen ye'wik cho jino'q qeh i tentzun neenqak'at, inki.

Eh kilaq'ik reje wach b'eeh ruuk' i rak'uun.

9Noq xi ponik chupaam i ye'aab' i q'orooj reh ruum i QaJaaw Dios. Re' Abraham xuyejaa' jinaj i artaal ruuk' tusuj ab'aj, xutus wach i sii' chinaah xub'ak' wach i rak'uun Isaac. Xuyeew nah artaal chinaah i sii' k'atb'al reh i mayiij. 10Eh re' i Abraham noq xuchop chaloq i kuchilo manlik naq naa ruyok'om ralaq i rak'uun, 11Jinaj i ruánjel i QaJaaw Dios xq'o'rinik cho reh chi je' wili:

Abraham, Abraham, inki.

Ayu' wilkiin Jaaw, inki noq chaq'wik i reh.

12Re' ánjel je' wili i xuq'or reh i Abraham:

Maacansaj awak'uun, ruum yu'naak xnukoj chik rehtaal noq inayohleej i QaJaaw Dios, ruum ma' xaketelaaj ta wach awak'uun. Xa jinaj wo' chawach. Xak'at la' naq chi amayiij chuwach i QaJaaw Dios, inki.

13Re' Abraham xtz'ehtanik reje chi riij, eh i rilow ar wilik jinaj i imas tentzun q'ilik i ruk'aa' xilak q'ab' k'iix. Re' Abraham xponik ruk'am imas tentzun re' re' xuk'at chi rumayiij chuwach i Dios chi jilow i rak'uun. 14Chi riij i re', re' Abraham xukoj b'ih i ye'aab' re' re' chi re' Dios i ruyeew chaloq i ajwaal wach. Ruum aj re', re' yuuq' re' re' ruyeew chaloq i QaJaaw Dios aha' wilik i ajwaal wach i b'ih inkiq'or yu'naak.

15Re' ruánjel i QaJaaw Dios xuq'oreej wo' chik ruka'peech i Abraham kopan taxaaj. 16Je' wili i xuq'or cho reh:

Re' i QaJaaw Dios, je' wili i xuq'or: Ruum chi xayeew naq weh chi amayiij awak'uun jinaj chi rib'il riib' chawach, panuk'ux xchalik chi xnuq'or i korik. 17Chixiik'naah i wotob'il naa nuye'em cha naah. Eh naa nuk'ihaaxb'isam taqe awiih aamaam korehtaal kiponik chi je' kik'ihaal i ch'umiil wilkeeb' pan taxaaj. Eh chi je' kik'ihaal i saniib' tub'ulkeeb' chi chii' i palaw, eh juneliik naakiq'atam wach i naa rixowaniik kiwach. 18Eh kuum wo' keh naa nuye'em i wotob'il chikinaah chu'nchel jar seht i tinamit naa kiwihiik, ruum re' hat xanimaj taqe i xnuq'or aweh, inki Dios, inki.

19Re' Abraham xsutinik wo' chik chaloq i xukanaa' taqe wii' i ki'ib' chi rumoso. Eh chikuncheel wo' chik xiooj pan tinamit Beerseba, eh ar xkahnik chi patinik i Abraham.

Re' taqe i rak'uun i Nacor

20Eh najtir-oq chik imb'aan i re', re' Abraham xrib'iraj rib'iral chi re' i ruchaaq' Nacor x-aasjik taqe rak'uun ruuk' jinaj ixoq Milcá. 21Re' peet rak'uun Uz rub'ihnaal, re' rukab' re' Buz, re' roox re' Kemuel, re' rajaaw i Aram. 22Re' rukaaj re' Quesed, re' roo' re' Hazo, re' ruwaaq re' Pildas, re' ruwuuq re' Jidlaf, re' ruwahxaaq re' Betuel. 23Re' Betuel re' rajaaw i Rebeca, re' taqe re' i waxiqiib' chi rak'uun i Nacor xi aasjik ruuk' ixoq Milcá. Re' Nacor re' re' ruchaaq' i Abraham.

24Re' Nacor xwihik wo' taqe i rak'uun ruuk' i rukab' rixoqil Reúma rub'ihnaal. Re' taqe i rak'uun xi wihik ruuk' ixoq re' re' je' wili i kib'ihnaal: Teba, Gaham, Tahas, Maaca.