Search form

Gen 22:7

7Chi riij i re', je' wili i xuq'or i Isaac reh i rajaaw:

Jaaw anq'or aweh, inki.

¿Chib'ih inawaaj wak'uun? inki i Abraham.

Re' Isaac je' wili i xuq'or:

Re' sii' wilik chik, re' q'aaq' wilik wo' chik, eh raaj i tentzun naa ak'atam chi mayiij ¿aha' naa ruchaliik? inki.