Search form

Gen 23:19

19Eh xumuq'aa' wo' rehk'een i Abraham chupaam i jul k'otooj panab'aj wilik chupaam i ye'aab' Macpela, re' wilik pareelb'aal reje q'iij re' i ye'aab' Mamre. Re' ye'aab' re' re' Hebrón wo' b'ih inkiq'or, eh ar wilik paruyuq'ul i Canaán.