Search form

Gen 24

Re' Abraham xusik' rehk'een i Isaac i rak'uun

1Re' Abraham k'isa maam chik chi korik k'ih chik i ruhab'ul. Eh xtoob'jik ruum i QaJaaw Dios ruuk' taqe i xub'an. 2Re' Abraham xuyuq'eej ruuk' i rumoso najtir inokik ruuk', re' nilwik reh chu'nchel i chib'ih reh, je' wili i xuq'or reh:

Chayeew aaq'ab' xilak waa', 3xti cha q'or weh i korik parub'ihnaal i QaJaaw Dios inehchanik reh i taxaaj i wach ak'al. Mi ma' naa aye'em q'ab' chi ayu' naa rusik'im rehk'een i wak'uun Isaac chi kixilak taqe ixoq aj Canaán. Re' hin patim wii' yu'naak. 4Naa la' awojiik panutinamiit, eh chi kixilak taqe ixoq ma' tokoom ta wuuk' naa asik'im cho rehk'een i wak'uun, inki.

5Re' rumoso i Abraham je' wili i chaq'wik xub'an:

Raaj mo'-oq xraaj chalik chi wiij ixoq ¿Chib'ih i neenub'an? ¿Mi neerub'an chi neenuk'am reje awak'uun chupaam aatinamiit hat elinaq cho wii'? inki.

6Re' Abraham je' wili chaq'wik xub'an:

Ma' rik'ul taj chi nee nak'am reje ar i wak'uun 7Re' QaJaaw Dios wilik cho pan taxaaj x-eesanik cho weh parupaat i wajaaw, chupaam i ye'aab' wilkeeb' wii' i ma' tokoom ta wuuk'. Re' reh xuq'or weh chi re' i ye'aab' wili naa ruye'em keh i wiih numaam. Re' wo' reh naa rutaq'aam chaloq i ruánjel reh chi nee ti rutoob'eej, chi neena a'n chi ruk'amariik jino'q ixoq rehk'een i wak'uun Isaac. 8Eh wila' ma' xraaj chalik jino'q ixoq chawiij, neenkahnik chi je' re' i xqayejaa' wach awuuk' xa re' la' maak'am reje ar i wak'uun inki.

9Re' moso re' re' xuyeew i q'ab' xilak raa' i Abraham. Xuq'or i korik parub'ihnaal i QaJaaw Dios chi naa rub'anam i xq'orarik reh. 10Re' moso re' re' xusik' wach i lajeeb' i cameyo, xusik' wo' kiwach i xa chib'ih jariik chi koochxiik'naah k'ihaal kitz'aaq chi kixilak i chib'ih reh i rupatroon. Re' taqe re' xuk'am reje noq xooj parutinamiit i Nacor, re' wilik ar Mesopotamia. 11Eh re' moso re' re' noq xponik ma' najt ta ruuk' i tinamit jinaj i jul ha' wilik ar. Ruum chi okik chik i rub'an i q'iij xuhi'lisaj taqe i koq i rucameyo chi chii' i jul ha', eh chupaam i ora re' re' kiponik k'amal ha' taqe ixoq. 12Re' rumoso i Abraham xub'an rutiij, je' wili i xuq'or: QaJaaw Dios, ruDios i nupatroon Abraham, kinatoob'eej tii, reh chi nee kinelik korik ruuk' i nub'eeh, chaketelaaj wach i nupatroon. 13Re' hin ayu' naa nukahniik chi hi'lik chi chii' i jul ha' wili, reh chi naa wilom taqe i q'ahxoq aj ayu' noq naa kik'uliik k'amal ha' ayu'. 14Jaaw kinatoob'eej, awach pa' q'ahxoq neenuq'or reh, chaqasaj aawikoom reh chi nee nayeew nuhaa' kinko'q reh. Chayeew q'ab' chi neeruq'or weh chi je' wili: Cha a'n ahaa' i hat, eh nee wo' nuyeew kihaa' aacameyo inko'q weh. Re'-oq i q'ahxoq re' re' asik'im cho wach chi rehk'een amoso Isaac. Chi je' re' neenukoj rehtaal chi korik chi xaketelaaj cho wach i nupatroon, inki.

15Eh re' moso re' re' noq xa komajaa'-oq wo' rukohlaaj rutiij xrilow chi xooj k'oloq chii' jul ha' jinaj i q'ahxoq rutehlaam nah tileb' i rikoom. Re' q'ahxoq re' re', Rebeca rub'ihnaal, rixq'uun i Betuel. Re' i Betuel rak'uun i Nacor ruuk' i Milcá. Re' Nacor ruchaaq' i Abraham. 16Re' i Rebeca ma' k'isiin ta holwochiil inka'yik, eh xti ko k'isa xq'un chi korik komajaa' ta reht'al wach i q'o'rinik winaq. Re' reh xqajik qohoq chii' jul ha' xuqasaj i rikoom, xunujisaj chi ha' manlik sutinik naq chik i rub'an chaloq. 17Noq xrilow chi je' re' i rumoso i Abraham rajimam riib' chalik rureq, je' wili xuq'or:

Chakuy chayeew k'isinoq weh chi uuk'jik ahaa' wilik panawikoom, inki.

18Re' Rebeca jumehq'iil xuq'asaj i rikoom nah tileb', ma' xta reet jaaw cha a'n ahaa', inki reh.

Pan q'ab' chik wilik i rikoom noq xuyeew i koq ruhaa'. 19Eh noq xukohlaaj ruk'em i ruhaa' i rumoso i Abraham, je' wili i xq'orarik reh ruum i Rebeca:

Re' hin naa wo' wesam kihaa' taqe aacameyo reh chi neenkian kihaa', xanik' pa' k'ihaal inkaaj, inki.

20Eh xponik ruchihkaaj i ha' wilik parikoom chupaam i ye'aab' kihaa' taqe chikop. Xata wo' jarpech xub'an chi b'ehlanik ha', korehtaal xub'ehlaaj kihaa' chu'nchel i cameyo. 21Re' rumoso i Abraham xa nkahnik chik meem, xama' xta chik i ruq'or. Re' reh xaraaj chik runab'eem mi xti naa rutoob'jiik ruum i QaJaaw Dios, mi naa reliik korik ruuk' i rub'eeh oon ma' chih taj.

22Noq xkikohlaaj kihaa' i cameyo, re' rumoso i Abraham, xresaj chaloq jinaj i je' lopq'aaq' i xti manlik oro k'ih tz'aaq, k'isiin ma' jinaj onse rahliil xulokaa' chi ju' i Rebeca, eh ki'ib' i reh ralaq q'ab' xukoj, ik'inaq kijib' onserahliilxti manlik oro. 23Je' wili i xuq'or reh i Rebeca:

Chakuy cha q'or weh awach awajaaw, ¿eh mi wilik ye'aab' parupaat awajaaw chi ar neen qa'an qapatal chupaam aq'ab' wili wuch'ihil taqe i winaq nuk'u'liil? inki.

24Re' Rebeca je' wili i chaq'wik xub'an:

Re' hin, hin rixq'uun i Betuel, re' rak'uun i Nacor ruuk' i nuk'een Milcá.

25Pan qapaat i hoj wilik ye'aab' aha' taq neetikahnik wii' chupaam aq'ab' yu'naak.

Eh wilik wo' hoq i k'im neenkik'ux taq aacameyo, inki.

26Re' rumoso i Abraham xuxuk'aa' qohoq riib' wach ak'al chulooq'jiik QaJaaw Dios. 27Je' wili xuq'or: Neeta naq inye'arik ruloq'il i QaJaaw Dios, re' ruDios i nupatroon Abraham, ruum re' reh korik wach ruk'ux, eh xti xuketelaaj wach i nupatroon. Re' wo' reh xk'amwik cho weh chi naawojiik parupaat i ma' tokoom ta ruuk' i nupatroon, inki.

28Re' Rebeca xooj rajimam riib' parupaat, xuk'utjaaj reh i rutuut chu'nchel i xq'orarik reh 29Re' Rebeca wilik jinaj ras winaq Labán rub'ihnaal, re' reh xooj rajimam riib' chii' jul ha', xooj rilow i winaq wilik ar. 30Ruum re' reh xrilow chik wach i je' lopq'aaq', je' wo' hoq i ki'ib' chi reh i ralaq q'ab' i ranaab' q'e' holohaq xye'arik reh. Eh xrib'iraj wo' hoq nik' wach noq xuk'utjaaj i ranaab' i xq'orarik reh ruum i rumoso i Abraham. Re' Labán xujil i koq riib' ruuk' i rumoso i Abraham noq ko wilik chii' jul ha', ruch'ihil taqe rucameyo. 31Je' wili xuq'or:

Jaaw, re' hat q'e' ti ruk'ax i QaJaaw Dios, taq pampaat ¿chihreet noq naa akahniik ayu'? Re' hoj qayejaam chik aaye'aab', je' wo' hoq i kiye'aab' taqe aacameyo, inki.

32Re' rumoso i Abraham xooj wo' chi riij i Labán parupaat. Re' Labán ar xuq'asaj i kihq taqe i cameyo, eh xuyeew kiwa'. Chi riij i re', xuk'am chaloq i ha', reh chi xutz'aj i rooq i rumoso i Abraham, je' wo' taqe i winaq ruch'ihil. 33Eh noq xkiyeew i ruwa' chuwach i rumoso i Abraham, je' wili xuq'or:

Re' hin peet naa nuq'orom i nub'eeh kora'j neenub'an nuwa' re', inki.

Ma' xta reet cha q'or aab'eeh, inki noq chaq'wik i Labán.

34Re' reh je' wili i xtohq'ik ruq'orom:

Re' hin, hin rumoso i Abraham. 35Re' nupatroon Abraham ma' k'isiin ta xtoob'jik ruum i QaJaaw Dios. Xuyeew rub'ehomal, rutentzuun, ru ixoq wakax, rub'uuruux, rucameyo, ru oro, ru plata, rumoso winaq, rumoso ixoq. 36Eh xye'arik wo' jinaj rak'uun ruuk' i rehk'een Sara, atoob' ta chi xa k'een chik. Eh re' nupatroon re' re' xukanaa' pan q'ab' i rak'uun chu'nchel i chib'ih jariik i wilik reh. 37Re' hin je' wili xuq'or weh i nupatroon: Re' hat cha q'or weh i korik parub'ihnaal i QaJaaw, mi ma' naa aye'em q'ab' reh i wak'uun chi naa rub'anam kaxáro ruuk' jino'q i q'ahxoq wilkeeb' ayu' Canaán, re' hin patim wii' yu'naak. 38Naa la' awojiik kuuk' taqe i ma' tokoom ta ruuk' i wajaaw, eh chi kixilak taqe ixoq ma' tokoom ta wuuk' neenasik' cho jino'q rehk'een, inki weh. 39Eh re' hin je' wili xnuq'or reh i nupatroon: ¿Jaaw raaj wila' ma' xraaj chalik i q'ahxoq chi wiij? kinki reh. 40Re' reh je' wili nuchaq'weesjiik xub'an: Re' hin i nunimaj i QaJaaw Dios, re' wo' reh naa rutaq'aam chaloq i ruánjel chi nee ti rutoob'eej, reh chi netielik korik ruuk' aab'eeh naa rojiik a'nam. Eh nee wo' nareq cho rehk'een i wak'uun chi kixilak taqe ixoq ma' tokoom ta wuuk', re' taqe i ma' tokoom ta ruuk' i wajaaw. 41Eh wila' ma' xkaaj kiye'em chaaweh i q'ahxoq taqe i ma' tokoom ta wuuk' neenkahnik chi je' re' i korik xaq'or weh parub'ihnaal i QaJaaw Dios, inki weh.

42Je' aj re' noq re' hin xink'ulik iloq chii' jul ha' yu'naak, eh ar xnub'an nutiij chuwach i QaJaaw Dios, re' ruDios i nupatroon Abraham, je' wili i xnuq'or: Wila' xti korik Jaaw chi naa kiin atob'eem, reh chi nee kinelik korik ruuk' i nub'eeh. 43Re' hin i nupahqaaj aweh ayu' i wilkiin wii' chii' jul ha', chi xa awach pa' chi kixilak taqe i q'ahxoq k'ulik iloq keh chi k'amaj ha' neenuq'or reh chi je' wili: Chakuy chayeew k'isinoq nuhaa' re' ruuk' i wilik panawikoom, kinko'q reh. 44Chakuy i nupahqaaj aweh i hat chi chayeew q'ab' chi neeruq'or weh chi je' wili: Chawuk'ej ahaa' i hat nee wo' inwesaj kihaa' taqe aacameyo, inko'q weh. Re'-oq i q'ahxoq re' re' asik'im cho wach i hat QaJaaw Dios chi rehk'een i rak'uun i nupatroon, kinki. 45Eh xa komajaa'-oq wo' nukohlaaj nutiij chuwach i QaJaaw Dios, eh inwilow xooj k'oloq i Rebeca rutehlaam rikoom nah tileb' xooj qohoq chii' jul ha', je' wili i xnuq'or reh: Chakuy chayeew k'isinoq nuhaa', reh chi neen wuk'ej, kinki reh. 46Re' reh rutehlaam naq chik i rikoom, eh xuqasaj wo' chik, je' wili xuq'or weh: Cha a'n ahaa' i hat, eh nee wo' nuyeew kihaa' taqe aacameyo, inki. Je' re' noq, re' Rebeca xuyeew nuhaa' i hin, xuyeew wo' kihaa' taqe i nucameyo. 47Re' hin xnupahqaaj reh chi je' wili: Chakuy, cha q'or weh ¿awach awajaaw? kinki reh. Re' reh je' wili chaq'wik xub'an: Re' hin, hin rixq'uun i Betuel rak'uun i Nacor ruuk' i nuk'een Milcá, inki. Je' re' noq, re' hin xnukoj jinaj i je' lopq'aaq' chi ju', eh ki'ib' wo' reh ralaq q'ab' xnukoj. 48Eh re' hin xnuxuk'aa' wiib', xnuloq'ej i Dios, re' ruDios i nupatroon Abraham, ruum xiruk'am chaloq chupaam i korik laj b'eeh, xuyeew q'ab' weh chi xnureq jinaj i q'ahxoq ma' tokoom ta ruuk' i nupatroon, eh chi naa nuk'amam reje chi rehk'een i rak'uun. 49Yu'naak cha q'or taq weh mi naa taq a'nam otob'il reh i nupatroon, eh mi nee taq inataq'aaj reje i Rebeca mi korik taq wach ak'ux ruuk'. Chaq'or wo' taq weh wi ma' chih, reh chi nee chik inooj nusik' jino'q i q'ahxoq tokoom, inki.

50Re' Labán ruch'ihil i rajaaw Betuel, je' wili chaq'wik xkian:

Chu'nchel i wili re' Dios k'ahchi' rub'aniik. Re' hoj ma' ruk'ul taj chi neenqaq'or aweh chi ma' xta reet oon ma' chih taj. 51Re' Rebeca wili, neerub'an chi nee nak'am reje chawiij, reh chi nee naq'asaj ponoq chi rehk'een i rak'uun apatroon. Je' rukab' i ruyejaam cho wach i QaJaaw Dios, inki taqe.

52Eh noq xrib'iraj taqe q'orik wili i rumoso i Abraham xuxuk'aa' qohoq riib' chulooq'jiik i QaJaaw Dios korehtaal xponik rutz'a'j wach aak'al ruuk' i yejal wach. 53Eh jumehq'iil xresaj taqe chaloq i xa chib'ih jariik, wilik oro, wilik plata, wilik taqe itz'ihy, chu'nchel i re', xuq'asaj chi rukooch i Rebeca. Reh i ras i Rebeca, je' wo' reh i rutuut. 54Re' i rumoso i Abraham, ruch'ihil taqe i ruk'u'liil xkian kiwa' kihaa' chi korik. Ar xi wirik chupaam aq'ab' re' re'. Noq xsaq'ik chi junwaar, je' wili xuq'or:

Chayeew taq q'ab' weh chi nee wo' chik kinsutinik reje parupaat i nupatroon, inki.

55Re' ras i Rebeca ruch'ihil i rutuut, je' wili i xkiq'or reh i rumoso i Abraham: Ma' xta reet, xa re' la', kahnoq pee chik lajeeb'-oq q'iij quuk' i Rebeca, kora'j neenooj chawiij re', inki taqe.

56Re' rumoso i Abraham je' wili i chaq'wik xub'an:

Maquinaq'il taq, re' QaJaaw Dios xye'wik q'ab' weh chi naa reliik korik i nub'eeh wili. Chayeew la' taq q'ab' weh chi neekinsutinik reje parupaat i nupatroon, inki.

57Re' keh je' wili i chaq'wik xkian:

Qayuq'eej wo' pee chaloq i xq'un, chib'ih pa' wo' nee ruq'or i reh, inki taqe.

58Eh noq xk'u'loq i Rebeca xkipahqaaj reh chi je' wili:

¿Mi nawaaj ojik chi riij i winaq wili? inki taqe.

Hoo', inwaaj ojik chi riij, inki noq chaq'wik.

59Re' Labán ruch'ihil i rutuut xkitaq'aaj wo' reje i Rebeca ruch'ihil jinaj ixoq incha'jinik reh chi jumpech. Eh xkitaq'aaj wo' reje i rumoso i Abraham, je' wo' taqe i winaq ruch'ihil. 60Eh xkipahqaaj reje i rotob'il i Dios chinaah i Rebeca, je' wili i xkiq'or reh:

Hat qanaab' noq wilkaat,

nee ta naq ti kahnik chi kituut i ruk'ihaal tinamit.

Re' taqe awiih aamaam nee ta naq inkichop naah

i kitinamiit i naa rixowaniik kiwach, inki taqe.

61Re' Rebeca ruch'ihil taqe i rumoso ixoq xijohtik reje chi riij i cameyo xiooj chi riij i rumoso i Abraham, eh xuk'am reje chi riij i Rebeca, xooj.

62Re' Isaac xsutinik chik chaloq noq xponik chi chii' i jul haa' k'achlik kiril i rub'ihnaal, ar chik wilik parupaat re' wilik chupaam i ye'aab' Neguev, 63Eh re' Isaac xelik chaloq chi b'ehik parokiik i q'iij. Ar xrilow reje chi wilik taqe i cameyo ponik inki a'n 64Eh re' i Rebeca xrilow wo' chaloq i Isaac, eh noq xrilow wach xqajik cho chi riij i cameyo. 65Xupahqaaj reh i rumoso i Abraham chi je' wili:

¿Awach i winaq wulu' chalik i rub'an quuk'? inki.

Eh re' moso je' wili xuq'or:

Re' xk'u'loq wulu' re' i Isaac rak'uun i nupatroon, inki.

Noq xrib'iraj chi je' re' i Rebeca xuk'am chaloq i ruchahchib' wach itz'ihy xub'ur i wach chi reh:

66Re' i rumoso i Abraham xuk'utjaaj reh i Isaac chu'nchel i xponik rub'an. 67Eh re' i Isaac xuk'am reje i Rebeca chupaam i itz'ihy naah paat, re' i patim naq wii' i kamnaq rutuut Sara. Re' i Isaac xub'an wo' kaxáro ruuk' i Rebeca, eh q'e' xuk'ax, xa je' re' noq xumay i ruti'kiil ruk'ux chi riij i rukimiik i rutuut.