Search form

Gen 25:9

9Re' rak'uun Isaac, i rak'uun Ismael xi ponik muq'anoq reh chupaam i jul k'otooj panab'aj wilik ar Macpela. Ar wilik pareelb'aal q'iij reh i Mamre paruye'aab' i Efrón, rak'uun i Zohar aj heteo riih rumaam i Het.