Search form

Gen 26

Re' Isaac xooj chupaam i ye'aab' Gerar

1Chi riij i wi'jaleel xwihik chuwach i Abraham noq ko k'achlik, junriim wo' chik i wi'jaleel xwihik chupaam i tinamit re' re'. Eh ruum i re', xooj i Isaac ruuk' i Abimelec kireey i aj filisteo xi wihik chupaam i ye'aab' Gerar. 2Ar xuk'uhtaaj riib' i QaJaaw Dios reh i Isaac, je' wili i xq'orarik reh: Mat'ooj paruyuq'ul i Egipto. Ar la' naa apatiniik chupaam i ye'aab' naa nuq'orom aweh i hin. 3Re' hat ti patinoq pee chupaam i ye'aab' re' re', re' hin naa nuwihiik awuuk', eh naa kaat nutoob'eem, ruum naa nuye'em aweh i chu'nchel i ye'aab' wili, naa wo' nuye'em keh awiih aamaam. Chi je' re', naa rojiik eloq wach i nuq'orom cho rib'iral reh i kamnaq awajaaw, Abraham. 4Re' hin naa nuk'ihaaxb'isam awiih aamaam, korehtaal kiponik chi je' kik'ihaal i ch'umiil wilkeeb' pan taxaaj. Eh naa nuye'em keh chu'nchel i ye'aab' wili. Kuum taqe awiih aamaam re' re' naakik'ulum i wotob'il chu'nchel i tinamit sut i wach ak'al. 5Je' re' naa nub'anam, ruum re' aawajaaw Abraham, xirunimaj, xunimaj wo' hoq i xnuq'or reh, eh xunimaj i nuk'uhb'aal, xuk'am wo' naah ixnutijej wii', inki.

6Eh re' i Isaac xkahnik chi patinik ar Gerar. 7Re' taqe i winaq wilkeeb' chupaam i ye'aab' re' re' xkipahqaaj reh i Isaac chi je' wili: ¿Chib'ih aweh ixoq re' re'? inki taqe. Re' ixoq wili xa wanaab', inki noq chaq'wik i reh. Je' re' xuq'or, ruum xyo'jik chuq'orariik chi rehk'een i Rebeca, xukapaaj i reh chi neenkiq'uch reh, eh chi neenkikansaj chi riij, ruum re' i Rebeca q'e' holohik inka'yik.

8Eh k'ih-oq chik q'iij rokiik i Isaac ar, re' Abimelec kireey i aj filisteo tz'ehtanik i rub'an reje pan ventana, manlik xrilow reje chi re' i Isaac k'ahchi' ruq'ahcheem i Rebeca, i rehk'een. 9Ruum i re', re' Abimelec xutaq'aaj ruk'amariik i Isaac, xupahqaaj reh chi je' wili:

Korik chi awehk'een i Rebeca maje', ¿eh chib'ih reet noq xaq'or chi xa awanaab'? inki.

Re' i Isaac je' wili i chaq'wik xub'an:

Je' re' xnuq'or, ruum xinyo'jik, xnukapaaj i hin chi nee kinkikansaj chi riij, inki.

10Re' Abimelec je' wili i xuq'or reh i Isaac:

¿Chib'ih reet noq xachuk qeh i q'orik, xa reh wo' naq chi awach ta jino'q winaq aj ayu' xwirik ruuk' awehk'een xuchop naq naah. Ruuk' i re', xoj aq'eb' naq pamahk? i nuchjik.

11Eh re' i Abimelec xresaj ruq'orkiil keh i rutinamiit, je' wili i xuq'or keh:

Wila' awach xjot'wik reh i Isaac ruch'ihil i rehk'een Rebeca, xti korik chi naa rukanteesjiik, inki.

12Eh chupaam i haab' re' re', re' i Isaac xutik chib'ih reh, eh ma' k'isiin taj i wach xumol, ruum xtoob'jik ruum i QaJaaw Dios. 13Je' re' noq, re' i Isaac ma' k'isiin taj i chib'ih reh xwihik, korehtaal xb'ehoomrik chi korik. 14Ma' k'isiin ta k'ihaal i rutentzuun, je' wo' taqe i ru ixoq wakax, je' wo' taqe i rumoso. Ruum i re', re' taqe i aj filisteo xtohq'ik kixowaam wach i Isaac. 15Eh noq kok'achlik i Abraham i rajaaw i Isaac, xutaq'aaj taqe i rumoso chuk'otariik taqe i jul ha'. Noq wilik chik ar i Isaac, re' taqe i aj filisteo xkiham paam chi ak'al taqe i jul ha' re' re'. 16Noq xooj kuxoq, je' wili i xuq'or i Abimelec reh i Isaac:

Eleen reje chupaam i tinamit wili ruum re' hat q'e' wo' chik xat b'ehoomrik chi qawach i hoj, inki.

17Eh noq xrib'iraj chi je' re' i Isaac, xooj chi patinik wach k'ixkaab' Gerar, eh ar xkahnik. 18Re' i Isaac xuk'ot wo' chik ruka'peech taqe i jul ha', re' wo' naq i ruk'otom i Abraham i rajaaw noq kok'achlik. Eh xkiham paam i aj filisteo noq kamnaq chik i rajaaw. Re' i Isaac, re' wo' chik i rub'ihnaal taqe i jul ha' xukoj aha' wilik i rukojom naq chaloq i rajaaw pampeet. 19Eh pan jinaj cho q'iij noq k'ahchi' cho keeb' chi k'otooj jul wach k'ixkaab' taqe i rumoso i Isaac, ar xkireq jinaj i k'achlik ha'. 20Re' taqe i kicha'jinik rutentzuun Gerar, xkitoq'aa' peleto kuuk' i kicha'jinik rutentzuun i Isaac, ruum re' keh xkiq'or chi keh i ha' re' re'. Ruum aj re', re' i Isaac peletohinik iib' i xukoj chi rub'ihnaal i jul ha' re' re', ruum ma' k'isa peleto i xkian chi riij. 21Chi riij i re', re' taqe i rumoso i Isaac xkik'ot wo' chik jinaj i jul ha', eh xkixowaaj wo' chik kiib' chi riij. Ruum aj re', re' i Isaac ixowanik iib' wo' chik i xukoj chi rub'ihnaal i jul ha' re' re'. 22Re' i Isaac, xelik reje ar najt chik xooj, eh ar xuk'ot wo' chik jinaj i jul ha'. Ma' xkian ta chik i peleto chi riij. Ruum aj re', xukoj i rub'ihnaal i jul ha' re' re' chi ma' xta q'orik chi riij, eh je' wili i xuq'or: Yu'naak xuyeew q'ab' i QaJaaw Dios chi ma' awach ta chik naa ruq'o'riniik qeh, eh chi naaqeliik korik, inki.

23Chi riij i re', re' Isaac xooj chupaam i ye'aab' Beerseba. 24Eh chupaam aq'ab' re' re' xuk'uhtaaj riib' i QaJaaw Dios reh i Isaac, je' wili i xq'orarik reh:

Re' hin, hin ruDios Abraham i awajaaw.

Je' re' noq matyo'jik, re' hin wilkiin awuuk'.

Ruum i nuk'axariik rub'anam chaloq i waj kamanoom Abraham,

naa kaat nutoob'eem, naa wo' nuye'em q'ab' chi naa kik'ihaaxb'iik awiih aamaam.

25Eh re' Isaac chupaam i ye'aab' re' re' xuyejaa' jinaj i artaal chi tusuj ab'aj, ar xub'an rutiij chuwach i QaJaaw Dios. Ar xpatinik, eh re' taqe i rumoso i Isaac jinaj wo' chik i jul ha' xkik'ot ar.

26Eh pan jinaj q'iij, re' Abimelec xelik chaloq ar Gerar xooj ko Beerseba chuq'orob'jiik i Isaac. Xuk'am reje chi riij i ramigo Ahuzat. Xuk'am wo' reje i Ficol, re' xk'amwik kib'eeh taqe i ru soldado. 27Chalik i Isaac je' wili xuq'or keh:

¿Chib'ih taq inchalik awilow weh? Re' taq i hat xawixowaaj taq cho nuwach panatinamiit korehtaal xinawesaj taq cho chaxilak, inki.

28Re' keh je' wili i chaq'wik xkian:

Re' hoj xqakoj rehtaal noq re' hat eliik ti rutoob'eej i QaJaaw Dios. Je' re' noq xqaq'or chi qawach chi wilik i naaqayejaam wach awuuk' chi naaqa'nam. Re' i naaqayejaam wach re' taqe wili: 29Re' chi ma' xtaj i yiib' wach na'ojb'al neena a'n qeh i hat, ruum re' hoj ma' xtaj i yiib' wach qa'nam aweh. Juneliik la' re' i holohik laj na'ojb'al qa'nam aweh. Parukorkiil xatqataq'aaj chaloq, eh yu'naak k'ahchi' kaat rutoob'eem QaJaaw Dios, inki.

30Eh noq xrib'iraj chi je' re' i Isaac, xub'an jinaj kinimlaj ninq'iij, xkian kiwa' kihaa' chi korik. 31Eh chi junwaar kowahq'eq xi wuktik, k'ul xkiq'or i korik chikiwach parub'ihnaal i QaJaaw Dios chi naa kianam. Re' i Isaac xuch'aq taqe chaloq parukorkiil, je' wo' keh pansuqkiil xi elik chaloq.

32Xa chupaam wo' q'iij re' re' xik'u'loq i rumoso i Isaac chuq'orariik reh chi xkireq chik i ha' chupaam i jul k'ahchi' kik'otom. 33Re' Isaac Seba i xukoj chi rub'ihnaal i jul ha' re' re'. Ruum aj re', re' i tinamit re' re' Beerseba rub'ihnaal xkahnik chi jumpech.

34Re' Esaú ka'winaq haab' i wilik reh noq xub'an kaxáro ruuk' i Judit rixq'uun i winaq Beeri, aj heteo. Eh xub'an wo' kaxáro ruuk' i Basemat rixq'uun i winaq Elón, aj heteo wo' hoq. 35Re' taqe i ki'ib' chi ixoq re' re' ma' k'isiin ta xkiyeew ruti'kiil ruk'ux i Isaac, je' wo' hoq i Rebeca.