Search form

Gen 26:4

4Re' hin naa nuk'ihaaxb'isam awiih aamaam, korehtaal kiponik chi je' kik'ihaal i ch'umiil wilkeeb' pan taxaaj. Eh naa nuye'em keh chu'nchel i ye'aab' wili. Kuum taqe awiih aamaam re' re' naakik'ulum i wotob'il chu'nchel i tinamit sut i wach ak'al.