Search form

Gen 27

Re' Isaac xukuxisaj i Jacob, je' wo' hoq i Esaú

1Re' Isaac xponik i q'iij chi xrijb'ik chi korik, eh xkahnik chi moywach. Eh pan jinaj q'iij xuyuq'eej ruuk' i Esaú i peet rak'uun, je' wili i xuq'or reh:

Wak'uun, inki.

Re' Esaú je' wili xuq'or:

Chaq'or weh wajaaw chib'ih i naa aq'orom, inki.

2Je' wili xuq'or i Isaac ree Esaú: Re' hat inawilow chi q'e' chik hin riji' winaq, xanik' neekinkimik chupaam taqe q'iij wili. 3Ruum aj re', re' hin inwaaj chi nee tiooj panch'ahn chak'am reje aaflecha reh chi nee nakansaj cho jino'q nu chikoop, 4suq ruyejeb'jiik neena a'n je' rukab' imponik chi nuwach neenak'am cho chi k'uxb'al nuwa'. Eh neetinukuxisaj noq komajaa' kinkimik, inki.

5Re' Rebeca xrib'iraj i xuq'or i Isaac reh i Esaú, re' i rak'uun. Eh xa kore' wo' xooj i Esaú panch'ahn chuchopariik i chikop xq'orarik reh ruum i rajaaw. 6Re' Rebeca je' wili i xuq'or reh i Jacob, re' chaaq'b'ees ak'un:

Re' hin xb'iraj i xuq'or awajaaw reh aawas Esaú, je' wili i xuq'or reh: 7Hiy cha kansaj jino'q i chikop panch'ahn, reh chi nee nayejaa' weh suq suq rub'aan neena a'n, nee nak'am cho weh reh chi neenuk'ux. Chi je' re', neetinukuxisaj parub'ihnaal i QaJaaw, noq komajaa' kinkimik, inki reh. 8Ruum aj re', re' hat wak'uun chab'iraj chi korik i naa nuq'orom aweh wili: 9Yu'naak hiy aha' wilkeeb' wii' taqe i qachikoop, chak'am cho weh ki'ib'-oq i k'ijol kaprax, re' ruuk' taqe i xti q'ina', reh chi neenuyejaa' chi neeruk'ux awajaaw suq suq ruyejeb'jiik neenub'an reh. Je' wo' rukab' i q'e' imponik chuwach i reh. 10Re' hat neetik'amwik reje reh chi neeruk'ux, chi je' re', re' hat neetirukuxisaj chi peet noq komajaa' inkimik, inki reh.

11Re' Jacob je' wili i xuq'or reh i Rebeca i rutuut:

Re' was Esaú nujinaq chi pun pun isb' riij, eh re' hin ma' xta isb' chi wiij. 12Wila' xirutz'a'j i wajaaw chi ma' xta isb' chi wiij, nee rureq chi riij chi re' hin, neerukapaaj chi xa b'amb'al i nub'an reh. Chi je' re', ma' re' ta chik nukuxeesjiik neerub'an, ti' k'axik la' chik i nee ruyeew chi nunaah, inki Jacob.

13Eh je' wili ruchaq'weesjiik xb'aan ruum i rutuut:

Wak'uun, re' ti' k'axik re' re' neerub'an chi, chi nunaah i hin neenkahnik. Chak'am la' cho weh i ki'ib' chi k'ijol kaprax, inki.

14Re' i Jacob xooj wo' chuk'amariik i ki'ib' chi k'ijol kaprax, xuyeew reh i rutuut. Xuyejaa' wo' chi ruk'uxb'aal i Isaac, suq suq rub'aan xub'an, je' wo' rukab' imponik chuwach. 15Re' Rebeca xresaj chaloq i ruholohaq so' i rumolom naq pampaat i Esaú re' peet ak'un. Xukoj chi riij i Jacob, re' chaaq'b'ees ak'un. 16Eh re' Rebeca xukoj i kiij i k'ijol kaprax wataq tileb' chi' ruk'ux i Jacob aha' i ma' b'urlik ta ruum i ruso'. 17Aha' wilik i tiwik ruch'ihil i kaxlanwi'k xuyejaa' i Rebeca xuyeew reje reh i Jacob, i rak'uun.

18Re' reh xokik i koq i wilik wii' i rajaaw, je' wili i xuq'or reh:

Wajaaw, inki reh.

Re' i Isaac, je' wili i chaq'wik xub'an: Ayu' wilkiin, ¿awach keh i ki'ib' chi wak'uun i hat? inki.

19Re' Jacob je' wili ruchaq'weesjiik i rajaaw xub'an: Re' hin, i Esaú i peet awak'uun, xnuyejaa' chik chaloq aha' wilik i xaq'or weh. Wukteen, ti tzuun johtoq, chak'ux i yej-amaj chikop, xponik nub'an reh panch'ahn reh chi nee kinakuxisaj, inki.

20Re' Isaac je' wili i xuq'or reh i rak'uun:

¿Nik' wach noq xa a'n cho reh chi jumehq'iil i chikop? inki.

Re' Jacob je' wili i chaq'wik xub'an:

Re' awajaaw aaDios xtoob'inik weh chi xnub'an cho reh chi jumehq'iil, inki.

21Re' Isaac je' wili i xuq'or reh:

Chajil chaawiib' wuuk', reh chi neetinutz'a'j mi xti korik chi re' hat i wak'uun Esaú, inki.

22Re' Jacob xujil wo' i koq riib', reh chi xtz'a'jik ruum i rajaaw. Eh noq rutz'a'am chik i rak'uun i Isaac, je' wili i xuq'or reh: Re' aq'oral xti re' inq'orik i Jacob, re' wa taq atileb', re' wataq tileb' i Esaú, inki.

23Je' re' noq, re' Isaac ma' xunab'eej ta chi re' i Jacob, ruum ma' k'isiin i isb' wataq tileb', je' wo' rukab' i wa taq tileb' i ras Esaú. Eh noq ach naa rukuxisam, 24xupahqaaj wo' chik reh i Jacob chi je' wili:

¿Mi xti korik chi re' hat i wak'uun Esaú? inki.

Korik re' hin, i Esaú, inki noq chaq'wik i Jacob.

25Re' rajaaw je' wili i xuq'or:

Chak'am cho weh re' i k'uxb'al, reh chi neenuk'ux i chikop xponik achop. Chi je' re', neetinukuxisaj, inki.

Re' Jacob xuyeew wo' i koq reh i rajaaw xuyeew wo' ruhaa', xub'an wo' ruwa' ruhaa'. 26Eh je' wili i xuq'or reh i Jacob:

Chajil chaawiib' wak'uun, kinatz'ub' junriim-oq, inki.

27Eh noq xujil i koq riib' i Jacob chutz'ub'ariik i rajaaw, re' Isaac xruhtz'eej chi q'e' ink'ohnik i wach i ruso'. Je' re' noq xukuxisaj ruuk' taqe q'orik wili:

Re' wak'uun,

je' k'ohonkiil taqe i tik mu'uun i wach

kuxisamaj ruum i QaJaaw Dios.

28Neeta naq i ruyeew QaJaaw Dios cha naah i jab',

chinaah taqe atik amu'uun, eh nee ta naq kiwachinik chi korik,

eh nee ta naq inwachinik chi korik atrigo aa-uuva.

29Eh nee ta naq inkikamaneej awach nimaq tinamit,

nee ta naq inkiloch' kiib' chawach,

eh nee ta naq inwihik awajaawriik chikinaah i ma' tokoom ta ruuk' aatuut.

Eh nee ta naq inye'arik ti' k'axik chikinaah i ma' holohik ta kiq'orik chawiij,

eh nee ta naq inye'arik i otob'il chikinaah i holohik kiq'orik chawiij, inki.

30Eh noq re' Isaac xukohlaaj rukuxeesjiik i Jacob, eh xa kore' wo' naq xelik chaloq i Jacob ruuk' i Isaac, noq xponik Esaú reh i ruchopariik i chikop. 31Eh xuyejaa' wo' hoq i reh i suq laj k'uxb'al ruuk' i chikop xponik ruchop, je' wili i xuq'or reh:

Wajaaw chak'ux re' i rutib'kaal i chikop xponik nuchop i hin, hin awak'uun kinakuxisaj, inki.

32Noq xrib'iraj i Isaac chi je' re' je' wili xuq'or:

¿Awach i hat? inki.

Re' hin i Esaú i peet awak'uun, inki noq chaq'wik.

33Re' Isaac ma' k'isiin ta xsahchik ruk'ux xamb'arb'otik chik noq xuq'or chi je' wili:

¿Awach aj wo' re' i xponik chopwoq reh i chikop chi peet, eh xuk'am chaloq chi nuk'uxb'al. Eh xnuk'ux i hin noq komajaa' tik'ulik i hat? Re' reh xnukuxisaj chik, re' reh naa rutoob'jiik.

34Noq xrib'iraj i Esaú i xuq'or i rajaaw, xutik'aa' jinaj runimaal oq'ik xuk'er chii' chuq'orariik chi je' wili:

Wajaaw kinakuxisaj wo' hoq i hin, inki.

35Re' Isaac je' wili i chaq'wik xub'an:

Re' aachaaq' xink'ulik rujot', xuq'or weh chi re' reh i Esaú, eh re' chik i reh xnukuxisaj, inki.

36Re' Esaú je' wili i chaq'wik xub'an:

Ruum i runa'ojb'al re' re' xkikoj chi Jacob i rub'ihnaal, yu'naak ruka'peech hin rujot'om, peet xuk'am weh i nukooch q'e' looq' xye'arik naq weh ruum chi hin peet ak'un.

Eh yu'naak xuk'am wo' chik weh i nukuxeesjiik naq naa rub'aan.

¿Mi ma' nee chik i ruyee riib' re' chi nee kinakuxisaj i hin? inki.

37Re' Isaac je' wili ruchaq'weesjiik i Esaú xub'an:

Re' hin xnukanaa' chik chi re' reh naa rutaaq'aniik cha naah i hat, eh nuq'or wo' reh chi naa rukahniik taqe chi rumoso i ma' tokoom ta ruuk'. Eh nukuxisaj wo' hoq chi naa rub'anam wach taqe i rutrigo, i ru-uuva. Eh ¿chib'ih chik neetinukuxisaj wii' i hat wak'uun? inki.

38Re' i Esaú toq' toq' xub'an je' wili xuq'or:

¿Mi ma' neerub'an re' chi nee wo' kinakuxisaj i hin? Wajaaw kinakuxisaj wo' k'isinoq i hin, inki.

Eh xuk'er chii' chi oq'ik.

39Re' Isaac je' wili xuq'or reh:

Re' hat najt ruuk' i raxpaam ak'al naa awihiik,

eh ma' naa ta wo' ruqajiik chee jab' chinaah atik amu'uun.

40Re' hat xa ruuk' tii q'as laj ch'ihch' naa ako'leem awiib',

eh naa akahniik chi hat rumoso aachaaq' Jacob.

Xa re' la', noq naa rukowjiik ak'ux

naa awesam reje awiib' chi hat rumoso, i nuchjik.

Re' Jacob xumol chi elik chuwach i Esaú

41Re' Esaú chupaam i q'iij re' re' xtohq'ik rixowaam wach i Jacob, ruum re' reh xkuxeesjik ruum i rajaaw. Ruum i re', je' wili i xuq'or paruk'ux i Esaú: Xa ilook' inkimik i wajaaw eh naa rutib'iik qak'ux. Chi riij i re', naa nukansam i nuchaaq' Jacob, inki.

42Eh noq xrib'iraj i Rebeca i xuq'or i Esaú, xutaq'aaj ruk'amariik i Jacob je' wili xuq'or reh:

Chab'iraj i naa nuq'orom aweh, re' i Esaú aawas ti raaj kaat rukansam chi q'ajb'al wach taqe i xa a'n reh. 43Ruum aj re', wak'uun chab'iraj i naa nuq'orom aweh, yu'naak hiy chupaam i ye'aab' Harán, ar nee ti wihik parupaat i nuxib'aal Labán. 44Neerub'an chi nee tiooj wih-oq ar nik'-oq najtiil korehtaal inik'ik i ruk'aah aawas. 45Eh sahchoq pee chik paruk'ux ixa a'n reh, kora'j chik neenutaq'aaj ak'amariik re', reh chi nee wo' chik ti sutinik cho ayu', ruum re' hin ma' nwaaj taj chi nee taq inakansaj awiib' akab'cheel, ruum hat taq wak'uun, inki.

46Chi riij i re', je' wili i xuq'or i Rebeca reh i Isaac re' rub'ahiil:

Re' hin q'e' xinq'uhtik chi kilariik i ki'ib' chi rixoqil i Esaú, re' taqe ixoq aj Het. Eh wila' xub'an wo' chik kaxáro i Jacob ruuk' jino'q ixoq aj Het patim ayu' Canaán, yohb'aal wach k'axkiil chi weeh hin. Chi je' re', i ruk'ul chi nee kinkimik, inki.