Search form

Gen 28:18

18Eh chi junwaar i Jacob kowahq'eq xwuktik, xuchop chaloq ab'aj, re' xukoj chi jilow ruch'itnah, xulamaa' panak'al chi je' pilalix xukuxisaj, xuchihkaaj aseite chinaah.