Search form

Gen 29

Re' Jacob xub'an i rukamaj i Labán chi riij i Raquel, chi riij i Lea

1Eh re' Jacob xooj reje chuwach ruuk' i rub'eeh, xooj kuuk' taqe i patim reje chi korkiil i reelb'aal q'iij. 2Eh chupaam i ye'aab' re' re' xrilow reje wach jinaj i jul ha', oxtzuhb' taqe i tentzun xrilow reje wach wilkeeb' ma' najt ta chii' jul ha', chupaam i ha' re' re' inki a'n kihaa'. Re' jul ha' re' re' jinaj i nimlaj ab'aj tz'aplik wii' naah. 3Noq inkimol kiib' i tentzun ar, re' taqe i aj cha'jen tentzun pan k'ihaal inkesaj i nimlaj ab'aj noq inkiyeew ruhaa' i kitentzuun. Chi riij i re', inkikoj wo' chik i nimlaj ab'aj tz'apb'al naah i jul ha' re' re'. 4Eh re' Jacob xupahqaaj keh i cha'jen tentzun chi je' wili:

Wamigo ¿aha' taq ti chalik i hat? inki.

Re' hoj pan tinamit Harán qoh chalik, inki taqe noq xichaq'wik.

5Eh re' Jacob xupahqaaj keh chi je' wili: ¿Mi aweht'al taq wach i Labán, i rak'uun i Nacor? inki.

Hoo' qeht'al wach, inki taqe noq xichaq'wik.

6Eh ¿mi suq ruk'ux? inki wo' chik i Jacob.

Hoo' suq ruk'ux, chawilow wulu' xk'u'loq i rixq'uun i Raquel, ruch'ihil taqe chaloq i tentzun, inki taqe i cha'jen tentzun.

7Re' Jacob je' wili i xuq'or keh:

Yu'naak q'e' konajt i q'iij chi nee taq inatz'ap pan koraal taqe tentzun. Chib'aaj reet noq ma' xayeew taq kihaa', eh konee wo' chik inooj taqe aab'eesaj, inki.

8Re' taqe cha'jen tentzun je' wili i chaq'wik xkian:

Re' hoj ma' nee ta ruyee riib' chi neen qa'an i je' re', ruum korehtaal inquy-eej chi nkimol kiib' chu'nchel i tentzun. Eh paruk'ihaal inqesaj i nimlaj ab'aj tz'aplik wii' naah i jul ha', kora'j inki a'n kihaa' re' taqe tentzun, inki taqe.

9Eh manlik k'utaaj i rub'an i Jacob kuuk' i aj cha'jen tentzun re' re' xponik i Raquel rub'esam taqe i rutentzuun i rajaaw, ruum re' reh incha'jinik keh. 10Noq xrilow i Jacob chi xponik i Raquel chi rub'esam taqe i rutentzuun i Labán re' i rikaan, jumehq'iil xresaj ab'aj tz'aplik wii' naah i jul ha', eh xuyeew kihaa' i tentzun. 11Jumehq'iil wo' xuyeew rusuqkiil ruk'ux i Raquel ruuk' tz'ub'uuj, eh xutoq'aa' oq'ik. 12Eh noq xuk'utjaaj i Jacob reh i Raquel, chi rak'uun i Rebeca, eh chi rikaaq' i Labán. Re' Raquel xooj rajimam riib' chi k'utjiik reh i rajaaw.

13Re' Labán noq xrib'iraj rib'iral i Jacob rak'uun i ranaab', xooj rajimam riib' chuk'ulariik, xuq'ahcheej, xuyeew rusuqkiil ruk'ux, xutz'ub' i wach. Eh re' Jacob reh xuk'utjaaj i koq reh chib'ih taqe xuk'ul. 14Re' Labán je' wili i xuq'or reh i Jacob:

Xti korik po'nchel chi jinaj wach qakik'eel awuuk', inki.

Eh re' Jacob jinaj poh xkahnik ruuk' ar.

15Re' Labán je' wili i xuq'or reh i Jacob:

Re' hat naa akamaniik wuuk', xa re' la', ma' ruum ta chi hat wuuk' neena a'n nukamaj chi kooch, inwaaj la' chi neenaq'or weh jarub' neetinutoj, inki.

16Re' Labán ki'ib' i rixq'uun xi wihik, re' aasb'ees Lea, eh re' chaaq'b'ees Raquel. 17Re' Lea xa re' taqe naq'wach q'e' holohaq paam, eh re' Raquel reh q'e' holohik inka'yik je' wo' chu'nchel i rujumpa'liik. 18Re' Jacob, re' i Raquel q'e' xuk'ax wach. Ruum aj re', je' wili ruchaq'weesjiik i Labán xub'an:

Re' hin neenub'an wuquub'-oq haab' akamaj xa chi siih, chi riij i Raquel, re' chaaq'b'ees xq'un, inki.

19Re' Labán je' wili i chaq'wik xub'an:

Ma' xta reet chi aweh i hat, neenuyeew i wixq'uun chuwach chi neenuyeew reh jino'q i ma' weht'al ta wach, neerub'an chi neetikahnik wuuk' chi kamanik, inki.

20Re' Jacob wuquub' haab' wo' xutoj riij chi kamanik i Raquel, eh ma' q'e' ta wo' najt xriik'raaj, ruum q'e' ruk'ax wach.

21Eh noq rub'anam chik i wuquub' haab' chi kamanik i Jacob je' wili xuq'or reh i Labán:

Yu'naak chaq'asaj weh i Raquel reh chi neenub'an kaxáro ruuk', ruum re' hin xnub'an chik i wuquub' haab' chi kamanik, chi riij, inki.

22Eh re' Labán xuk'ulaa' wo' hoq, xub'an jinaj i nimlaj ninq'iij noq xub'an kaxáro i rixq'uun, xuyuq'eej taqe ruuk' chu'nchel i ruka'jaah. 23Xa re' la', noq xokik aaq'ab', re' i Labán, re' i Lea i aasb'ees xq'un xuk'am reje ruuk' i Jacob, eh re' Jacob xwirik wo' ruuk' i Lea. 24Eh re' Labán xusiij reh i Lea jinaj keh i rajpooh Zilpa i rub'ihnaal, reh chi naa rub'aan i koq i rukamaj. 25Noq saq'ik chi junwaar, xukoj rehtaal i Jacob chi re' i Lea xwirik ruuk', ma' suq ta xub'an reh, xupahqaaj reh i Labán chi je' wili:

¿Chib'ih reet noq xinajot', mo'oon re' i Raquel xnutoj riij chi kamanik awuuk'? Eh ¿chib'ih reet noq tokoom chik i xayeew weh? inki.

26Re' Labán je' wili i chaq'wik xub'an:

Re' hoj ayu', ma' hoj ta okrinaq chi peet inqayeew pan kaxáro i chaaq'b'ees xq'un chuwach i aasb'ees xq'un. 27Ik'oq pee jino'q xamano a'nam kaxáro ruuk' i Lea kore' nee nuq'asaj aweh i Raquel. Xa re' la', mi ko xak'ulaa' wo' chik i wuquub' haab' chi kamanik chi tojb'al riij, inki.

28Re' Jacob xuk'ulaa' wo' hoq aha' wilik i xq'orarik reh, xukohlaaj wo' wach i xamano reh i kaxáro ruuk' i Lea. Re' Labán xuq'asaj wo' Raquel chi rehk'een i Jacob. 29Re' Labán xuq'asaj wo' reh i Raquel jinaj keh i rajpooh Bilha i rub'ihnaal, reh chi naa rub'aan i koq rukamaj. 30Re' Jacob xutoq'aa' wo' k'acharik ruuk' i Raquel, eh ma' k'isiin ta xuk'ax, ma' xata je' rukab' ruk'axariik i Lea xub'an. Atoob' ta kowuquub' chik haab' xutoj riij chi kamanik.

Re' taqe i rak'uun i Jacob xi wihik

31Eh xrilow i Dios chi re' Jacob ma' raaj ta wach i Lea, xuyeew q'ab' chi xi wihik taqe rak'uun i Lea, eh re' Raquel xukanaa' chi ma' xi wihik ta taqe rak'uun. 32Re' Lea xkahnik wo' wach k'acharik eh xponik i q'iij noq x-aasjik jinaj k'isa rak'uun i Rubén, rub'ihnaal xukoj. Eh je' wili i xuq'or: Re' QaJaaw Dios xrilow chaloq chi q'e' intz'irik nuwach, eh yu'naak q'e' chik naa kiin ruk'axam i nub'ahiil, inki.

33Re' Lea jinaj wo' chik i k'isa rak'uun x-aasjik Simeón i rub'ihnaal xukoj, je' wili i xuq'or: Re' QaJaaw Dios xrilow chi ma' nkaaj ta nuwach. Ruum aj re', xuyeew wo' chik cho jinaj wak'uun, inki.

34Eh re' Lea x-aasjik wo' chik jinaj k'isa rak'uun, Leví chik i rub'ihnaal xukoj, eh je' wili xuq'or: Yu'naak i nub'ahiil xti naa ruwihiik wuuk' pansuqkiil k'uxliis, ruum ixib' chik taqe i rak'uun xi wihik wuuk', inki.

35Re' Lea ko jinaj chik i k'isa rak'uun x-aasjik, Judá i rub'ihnaal xukoj, eh je' wili i xuq'or: Yu'naak naa nuloq'em i waJaaw i nuDios. Eh chi riij i k'isaak'un wili, ma' naa ta chik ruwihiik wak'uun, inki.