Search form

Gen 30

1Eh noq xrilow i Raquel chi ma' nwihik ta rak'uun i Jacob ruuk', xtohq'ik rixowaam wach i ras Lea je' wili i xuq'or reh i rub'ahiil:

Re' hin inwaaj chi nee nayeew taqe wak'uun, wila' ma' xayeew weh, nee kinkimik, inki.

2Re' Jacob xchalik ruk'aah chinaah i Raquel je' wili i xuq'or reh:

Hin oon Dios re' hin, re' reh reht'al chihreet noq ma' ruyeew ta taqe awak'uun, inki.

3Re' Raquel je' wili i xuq'or reh i Jacob:

Wili i wajpooh Bilha, ti woroq ruuk', reh chi neen wihik taqe awak'uun ruuk', eh wila' xi wihik taqe awak'uun ruuk' i reh, je' wo' naa wuuk' i hin neen wihik taqe awak'uun, inki.

4Re' Raquel xuyeew i rajpooh Bilha reh i Jacob, eh xwirik wo' ruuk'. 5Re' Bilha xkahnik wach k'acharik x-aasjik wo' jinaj i rak'uun i Jacob ruuk'. 6Re' i Raquel je' wili i xuq'or: Re' k'isaak'un wili Dan i rub'ihnaal naa nukojom, ruum re' QaJaaw Dios xrib'iraj i nutiij. Ruum i xuyeew weh i k'isaak'un wili, inki.

7Chi riij i re' x-aasjik wo' chik jinaj i rak'uun i Jacob ruuk' i Bilha. 8Eh re' i Raquel je' wili xuq'or: Re' k'isa k'un wili Neftalí i rub'ihnaal naa nukojom, ruum re' hin xti nuchop nuk'ux chuq'atariik wach i was Lea, eh yu'naak xnuq'at chik wach, inki.

9Eh noq xrilow i Lea chi ma' nwihik ta chik taqe rak'uun i Jacob ruuk' xuyeew reh chi rixoqil i rajpooh Zilpa. 10Je' re' noq, re' Zilpa x-aasjik wo' rak'uun i Jacob ruuk'. 11Re' Lea je' wili xuq'or: Yu'naak q'e' holohik xinelik, re' k'isa k'un wili Gad i rub'ihnaal naa nukojom, inki.

12Chi riij i re', x-aasjik wo' chik jinaj i rak'uun i Jacob ruuk' i Zilpa rajpooh i Lea. 13Eh re' Lea je' wili i xuq'or: Jinaj runimaal suq kiil k'uxliis chi weh i hin, eh chu'nchel ixoq naa kiq'oriik weh chi je' wili: Atoob' inchi reh, inko'q taqe, re' k'isa k'un wili Aser i rub'ihnaal naa nukojom, inki.

14Eh re' Rubén i xooj rusik' i wach i trigo. Eh ar xureq chaloq i taqe i wach chee' mandrágoras, xuk'am cho reh i rutuut. Re' i Raquel, je' wili i xuq'or reh i Lea:

Chakuy chayeew weh ki'ib' ixib'-oq i wach i chee' mandrágoras xuk'am chaaweh awak'uun, inki.

15Re' Lea je' wili i ruchaq'weesjiik i Raquel xub'an:

¿Mi ma' manlik aweh re' chi xaq'uch i nub'ahiil, chib'ih chik jariik inawaaj? ruum yu'naak inawaaj wo' chik aq'uchum i wach i mandrágoras, xuk'am chaloq i wak'uun, inki.

Re' Raquel je' wili i ruchaq'weesjiik i Lea xub'an:

Wila' xayeew weh taqe i wach i mandrágoras, neenutaq'aaj awuuk' chi wirik i Jacob chaq'ab' ne'eel, inki.

16Eh noq xokik i q'iij, re' noq sutinik chaloq i Jacob reh i panab'iix, xooj k'ularoq ruum i Lea je' wili i xq'orarik reh:

Chupaam aq'ab' wili naa awiriik wuuk', ruum xatye'arik chik weh chi kemeel chi riij taqe i wach i chee' mandrágoras, xuk'am cho weh i wak'uun, inki.

Re' Jacob xwirik wo' ruuk' i Lea chupaam aq'ab' re' re'. 17Je' re' noq, re' i Lea xwihik roo' rak'uun i Jacob ruuk', ruum x-ib'irjik chee rutiij ruum i QaJaaw Dios. 18Chi riij i re', re' Lea je' wili i xuq'or: Re' k'isaak'un wili Isacar i rub'ihnaal naa nukojom, ruum re' Dios xuyeew chaloq i nukooch, ruum xnuyeew reh i nub'ahiil chi rixoqil i wajpooh, inki.

19Chi riij i re', re' Lea x-aasjik wo' ruwaaq i rak'uun i Jacob ruuk'. 20Re' Lea je' wili i xuq'or: Re' QaJaaw Dios jinaj i nunim laj kooch xuyeew weh. Re' nub'ahiil naa ruwihiik wuuk' pansuqkiil k'uxliis, ruum waqiib' chik i rak'uun xwihik wuuk'. Ruum aj re', re' k'isa wak'uun wili Zabulón i rub'ihnaal naa nukojom, inki. 21Eh pantz'apaab' wach, re' Lea x-aasjik jinaj i rixq'uun, Dina i rub'ihnaal xukoj.

22Re' Dios xponik i q'iij noq xuketelaaj wach i Raquel. Xrib'iraj i rutiij. Ruum aj re' xuyeew taqe rak'uun. 23Eh re' Raquel noq x-aasjik i peet rak'uun je' wili xuq'or: Yu'naak xresaj i nuk'ixb'ilaal i QaJaaw Dios, ruum xuyeew jinaj wak'uun. 24Konee ta naq i ruyeew cho jino'q wak'uun chi riij i wili, inki. Ruum aj re', re' k'isa rak'uun José i rub'ihnaal xukoj.

Re' noq xupahqaaj i Jacob chi naa reliik nah q'ab' i Labán

25Eh noq aasjinaq chik i rak'uun i Raquel José i rub'ihnaal, re' Jacob je' wili i xuq'or reh i Labán, re' rajaaw i rehk'een:

Yu'naak chayeew q'ab' weh chi nee wo' chik kinsutinik reje panutinamiit. 26Chayeew q'ab' chi neenuk'am taqe reje i wehk'een, je' wo' taqe i wak'uun, re' hin xnub'an chik i kamanik chikiij, chayeew q'ab' weh chi nee kinooj. Re' hat aweht'al chi xnub'an chik akamaj, inki.

27Eh re' Labán je' wili i chaq'wik xub'an:

Chakuy tikahnoq tii wuuk' chi jumpech, ruum re' hin xkiq'or chik weh chi awuum i hat kirutob'eej i QaJaaw Dios.

28Xa re' cha q'or weh jarub' atojb'aal inawaaj, re' hin nee wo' i nuyeew aweh, inki.

29Noq xrib'iraj chi je' re' i Jacob, je' wili xuq'or:

Re' hat aweht'al chi ma' k'isa kamanik i nub'anam awuuk', eh chi xnuyeew nuk'ux chi kicha'jaljiik taqe aachikoop. 30Re' taqe aachikoop noq xink'u'loq awuuk' xama' k'ih ta taqe, eh yu'naak yohb'aal wach axik'ihaaxb'ik, noq xink'uloq awuuk' xat tohq'ik rutoob'eem i QaJaaw Dios. Wila' xin kahnik awuuk'. ¿Jaruuj aj wo' nutoq'aa' kamanik pan weh re' hin, k'uxumb'al keh taqe i awach weh? inki.

31Re' Labán je' wili i xuq'or reh i Jacob:

¿Xti jarub' aj wo' inawaaj chi neetinutoj, cha q'or weh? inki.

Re' Jacob je' wili chaq'wik xub'an:

Re' hin ma' nwaaj ta wo' chi nee kinatoj, konee nucha'jeej taqe atentzuun, wila' xak'ulaa' taqe naa nuq'orom aweh, inki. 32Re' hin naawik'iik reje chi kixilak aatentzuun, pareh taqe naa nuye'em i aakok' tentzuun rep rep paam kiij, je' wo' taqe i tz'ihtz'ib' paam kiij, je' wo' taqe i q'eqlumik kiij. Je' wo' taqe ixoq kaprax rep rep paam kiij, je' wo' taqe i tz'ihtz'ib' paam kiij, re' taqe re' nee nayeew chi nutojb'aal, inki. 33Eh noq neenooj awil taqe i nu chikoop, nee nakoj rehtaal chi ruuk' nukamaj xnureq taqe. Wila' xareq chi kixilak i nukapraax i ma' rep rep ta paam i kiij oon ma' tz'ihtz'ib' ta paam i kiij. Eh wila' xareq chi kixilak i nutentzuun ma' q'eq ta kiij, ar neenareq chi riij chi xa xwelq'aaj awuuk', inki.

34Ma' xta reet neenuk'ulaa' aha' wilik xaq'or, inki noq chaq'wik i Labán.

35Eh re' Labán xa chupaam wo' q'iij re' re' xresaj taqe iloq chi kixilak i ru imas kaprax, je' wo' chi kixilak taqe ixoq kaprax i rep rep paam kiij, je' wo' taqe i tz'ihtz'ib' paam kiij, je' wo' saq paam kiij. Xresaj wo' taqe iloq chi kixilak i rutentzuun i q'eq kiij, xuq'asaj reh taqe i rak'uun, reh chi re' keh naa kicha'jiniik keh. 36Re' Labán xooj rukanaa' reh i Jacob chu'nchel i chikop re' re', je' naa ixib' q'iij xb'ehik reje aha' wilik wii' i Jacob. Eh re' Jacob xama' xukanaa' ta wo' rucha'jaljiik taqe i ruk'u'liil i rutentzuun i Labán.

37Re' Jacob oxb'uhr wach i chee' xusik', álamo, avellano, castaño, kib'ihnaal, xuyok' i q'ab' taqe i chee' re' re', xuch'ol riij rep rep paam i riij xukanaa' taqe. 38Eh xukoj taqe i ch'olooj riij chee' re' re' chi chii' i ha' ink'ulik kian wii' kihaa' i tentzun, eh noq inkilow wach taqe i ch'olooj riij chee' re' re', inkitoq'aa' kik'o'neem kiib'. 39Eh chuwach taqe i chee' re' re', inaasjik i koq i kak'uun taqe i tentzun, wilik taqe i b'alon paam kiij, wilik taqe i tz'ihtz'ib' paam kiij, wilik taqe ch'umiil paam kiij, wilik taqe q'eqlumik paam kiij. 40Re' Jacob pareh taqe xuyeew i kok' tentzun ki-aasjik, xuyeew taqe chi xilak i rutentzuun i reh. Je' re' noq xi k'ihaaxb'ik taqe rutentzuun i Jacob, ruum xresaj taqe chi xilak i reh i Labán. 41Eh re' Jacob noq i rilow chi xa nkaaj chik k'o'nik taqe i tentzun q'e' taqe q'ina', i rukoj wo' chik i ch'olooj riij chee' chi chii' i ha', reh chi chuwach taqe i ch'olooj kiij chee', re' re' inaasjik i koq kak'uun taqe i tentzun. 42Eh re' Jacob noq kik'u'loq taqe i tentzun ma' q'ina' ta taqe, ma' rukoj ta taqe i ch'olooj riij chee' chi chii' i jul ha'. Je' re' noq re' taqe i b'aaq laj tentzun inkahnik chi reh i Labán, eh re' taqe i q'ina' inkahnik chi reh i Jacob. 43Eh noq re' Jacob yohb'aal wach xb'ehoomrik, ma' k'isiin i rutentzuun, ma' k'isiin i rucameyo, ma' k'isiin i rub'uuruux, ma' k'isiin i rumoso winaq, i rumoso ixoq xi wihik.