Search form

Gen 31

1Re' Jacob xrib'iraj aha' wilik i xkiq'or taqe i rak'uun i Labán, je' wili i xkiq'or: Re' Jacob xuk'am chu'nchel i ruchikoop naq i qajaaw, ruum taqe re' ma' k'isiin ta xb'ehoomrik, inki taqe. 2Eh re' Jacob xukoj wo' rehtaal chi ma' q'e' ta chik suq rilariik imb'aan ruum i Labán, ma' je' ta rukab' i pampeet. 3Re' Jacob je' wili i xq'orarik reh ruum i QaJaaw Dios: Re' hat i ruk'ul chi nee wo' chik tiooj chupaam i kiyuq'ul aatuut awajaaw, taqe awach aweh. Re' hin naa nuwihiik cha toob'jiik, i nuchjik.

4Eh re' Jacob xutaq'aaj ruk'amariik i Raquel, ruch'ihil i Lea, reh chi xi chalik ruuk' aha' k'ahchi' ruchajeem taqe i rutentzuun. 5Eh je' wili i xuq'or keh:

Re' hin xnukoj chik rehtaal chi re' taq awajaaw ma' suq ta chik wilariik i rub'an, ma' je' ta rukab' i rub'an wuuk' pampeet. Xa re' la', re' hin, re' i ruDios i wajaaw wilik wuuk' chi nutoob'jiik. 6Re' taq i hat aweht'al taq chi korik chi xnuyeew cho nuk'ux chi kamanik ruuk' taq awajaaw. 7Re' taq awajaaw xata wo' jarpech hin rujot'om, k'ih pech naq xraaj ruyojom wach i nutojb'aal. Xa re' la', re' Dios ma' xuyeew ta q'ab' chi xirujot'. 8Noq i ruq'or i reh chi re' rep rep paam kiij naa ruye'em chi nutojb'aal chu'nchel taqe ixoq tentzun rep rep paam kiij inkak'uneej. Eh noq i ruq'or chi re' taqe i tz'ihtz'ib' paam kiij naa ruye'em chi nutojb'aal chu'nchel taqe ixoq tentzun tz'ihtz'ib' paam kiij inkak'uneej. 9Je' aj re' noq xq'ucharik taqe i ruchikoop taq awajaaw ruum i Dios, eh weeh hin chik xuyeew.

10Eh pan jinaj q'iij noq re' taqe ixoq tentzun k'ahchi' keeb' chi k'o'nik. Re' hin xwilow panuwiriik chi re' taqe imas tentzun ink'oninik keh ixoq tentzun tz'ihtz'ib' paam i kiij, eh rep rep paam i kiij, eh tzuhkulim paam i kiij. 11Re' i ruánjel i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or weh panuwiriik: Jacob, inki weh. Ayu' wilkiin jaaw, kinki reh. 12Re' i ánjel je' wili i xuq'or weh: Yu'naak chawilow chi korik chi re' taqe imas tentzun k'ahchi' kik'oniik keh taqe ixoq tentzun jumaaj tz'ihtz'ib' paam i kiij, eh rep rep paam i kiij, eh jumaaj tzuhkulim paam i kiij, re' hin xnukoj chik rehtaal taqe i ma' holohik taj rub'anam aweh i Labán. 13Re' hin i Dios xnuk'uhtaaj wiib' chawach ar Bet-el, re' i xakuxisaj wii' jinaj ab'aj, eh re' xaq'or wii' weh chi wilik i naa a'nam wuuk'. Eleen reje chupaam i ye'aab' wili ti sutinoq wo' chik reje chupaam i ye'aab' hat aasjinaq cho wii', inki weh.

14Noq xrib'iraj chi je' re' i Raquel ruch'ihil i Lea je' wili chaq'wik xkian:

Re' hoj ma' xta chik jino'q qakooch ruuk' i qajaaw parupaat. 15Re' reh je' cho ma' hoj rixq'uun i rub'an qeh, xa naah re', xooj ruk'ayej aweh, eh yu'naak k'ahchi' rub'anam rusuqkiil i tz'aaq aakamaj xa a'n chiqiij i hoj. 16Ruum aj re' chu'nchel i rub'ehomal naq wilik i qajaaw, re' i xq'ucharik reh ruum i Dios qee hoj wo' hoq, eh keh taqe i qak'uun. Eh re' hat cha a'n i ruq'or aweh i QaJaaw Dios, inki taqe.

Re' Jacob xelik reje chupaam i ye'aab' Padan-aram

17Eh re' Jacob xuyejaa' wo' riib' xujosaj reje taqe i rehk'een chi riij i cameyo, je' wo' taqe i rak'uun. 18Eh xooj ar Canaán, re' wo' wilik wii' i Isaac, i rajaaw. Eh xuk'am taqe reje chu'nchel i ruchikoop, je' wo' chu'nchel i rub'ehomal xureq ruuk' i rukamaj xub'an chupaam i ye'aab' Padan-aram. 19Re' i Labán wilik ponoq chupaam i tokoom ye'aab' chuyok'ariik i rismaal riij taqe i rutentzuun, re' Raquel xrelq'aaj chaloq taqe rutz'aqoj tiyoox i rajaaw. 20Eh re' i Jacob xujot' i Labán aj arameo ruum chi ma' reht'al xelik reje chupaam i ye'aab' re' re'. 21Xuk'am taqe reje chu'nchel i chib'ih reh noq xooj, jumehq'iil xuq'at reje wach i nim ha' Éufrates. Ar ki-ik'ik ponoq chinaah i yuuq' Galaad. 22Eh paroox q'iij xq'orarik reh i Labán chi re' Jacob xelik chi ma' reht'al. 23Eh re' i Labán xuk'am taqe reje chi riij i ma' tokoom ta ruuk', xooj chusik'ariik i Jacob, eh paruwuuq q'iij xponik rureq chinaah i yuuq' Galaad. 24Eh chupaam aq'ab' re' re', re' i Labán i aj arameo xuk'uhtaaj riib' i QaJaaw Dios chuwach paruwiriik, je' wili i xq'orarik reh: Noq neenareq i Jacob, maaq'oreej pank'aah, i nuchjik.

25Re' Labán xponik rureq i Jacob chinaah i yuuq' Galaad, re' i xuyejaa' wii' i ru-itz'ihy naah paat i Jacob. Eh re' Labán reh ar wo' xokik chi hi'lik ruch'ihil taqe i ma' tokoom ta ruuk'. 26Re' Labán je' wili i xuq'or reh i Jacob:

¿Chib'ih reet i xa a'n weh chi je' wili? ¿Chib'ih reet noq xinajot'? Xak'am inche chaloq taqe i wixq'uun chi je' kikab' i prexo k'amooj taqe panq'aq'inik. 27¿Chib'ih reet noq panke'lik xat'elik chaloq? Wi ta xaq'or weh xatnuch'aq naq chaloq chi suq nuk'ux, xnub'an naq aninq'iij ruuk', tz'uuy, ruuk' tamb'oor, ruuk' arpa. 28Eh ni xata naq xayeew q'ab' weh chi xnutz'ub' taqe chaloq i wixq'uun, je' wo' taqe i wiih numaam. Xti je' wo' chik runa'ojb'al ma' nimanik ta k'isinoq i xa a'n weh. 29Re' hin wilik wajaawriik chi nee naq taq i nub'an ti' k'axik aweh. Xa re' la' chaq'ab' matunaak xuk'uhtaaj riib' chi nuwach i ruDios aawajaaw, je' wili i xuq'or weh: Noq neenareq i Jacob, maaq'oreej pank'aah, inki. 30Eh wila' xti xawaaj sutinik reje parupaat aawajaaw, eh ruum i re' xat'elik chaloq, ma' koruman ta naq xawelq'aaj chaloq taqe i nudios, inki.

31Re' Jacob je' wili ruchaq'weesjiik i Labán xub'an:

Re' hin ma' xnuq'or taa weh noq xin chalik ruum xinyo'jik, xnukapaaj i hin chi naa aq'uchum weh taqe awixq'uun pank'aah. 32Xa re' la' chikiwach taqe i ma' tokoom ta wuuk' cha sik' taqe aadios kuuk' i xi chalik chi wiij, wi awach aj uuk' xareq i ruk'ul chi neenkimik. Eh wila' wilik i chib'ih aweh xareq chi xilak i chib'ih weh i hin chak'am reje, inki.

Re' Jacob ma' reht'al taj chi re' i Raquel x-elq'anik chaloq i rudios i Labán.

33Re' i Labán xusik' taqe i rutiyoox chupaam i ru-itz'ihy naah paat i Jacob, je' wo' chupaam i ki-itz'ihy naah paat i ki'ib' chi aj poh ixoq, eh xusik' chupaam i ru-itz'ihy naah paat i Lea, je' wo' chupaam i ru-itz'ihy naah paat i Raquel, eh xama' xureq ta wo' hoq. 34Re' i Raquel xuk'am chaloq taqe i tiyoox xuyeew chi ri'sil i reh riij cameyo, eh xtzuhnik chinaah. Re' i Labán xa ntukik chik chusik'ariik taqe i rutiyoox paru-itz'ihy naah paat i Raquel xama' xureq ta wo' hoq. 35Eh re' Raquel je' wili i xuq'or reh i Labán:

Wajaaw cha kuy manchalik ak'aah chi ma' kinwuktik ta reje chawach. Re' hin ma' kinwuktik taj ruum ruq'ijil i nutz'ajooj i rub'an rajlaal poh, inki.

Re' Labán xa ntukik chik chusik'ariik taqe i rutiyoox, eh xama' xureq ta wo' hoq. 36Re' Jacob xkaqrik je' wili i xuq'or reh i Labán:

¿Xti chib'aaj wo' jariik xinq'ehb'ik wii' chawach, eh chib'ih jariik i numahk xareq noq yohb'aal wach aak'aah noq xat chalik chi nusik'ariik? 37¿Chihreet noq xatukej wach i chib'ih qeh? ¿Chib'ih jariik aweh xareq chi xilak? wilik oon xareq chayeew taqe pareh reh chi neenkilow i ma' tokoom ta taqe awuuk' i hat je' wo' i ma' tokoom ta taqe wuuk' i hin. Re' keh neekiq'orik awach i wilik ru mahk, re' hat oon re' hin. 38Re' hin juninaq haab' xinkamanik awuuk', eh re' taqe atentzuun, taqe aakapraax ma' nik' ta xkiq'eb' i kak'uun. Eh ma' nik' ta xnuk'ux jino'q weh aawimaas tentzuun. 39Eh ma' nik' ta xnuk'am chaaweh taqe aachikoop kikanteesjiik kuum taqe i josq'laj chikop inutoj la' taqe aweh. Atoob' ta pan q'iij, atoob' ta chaq'ab' inkelq'aaj ma' nakanaa' ta chi je' re' inapahqaaj la' weh i tz'aaq. 40Noq xinkamanik awuuk', pan q'iij ach kok' taq ma' kirukansaj i rutz'a'iil i q'iij. Eh chaq'ab' ach kok' taq ma' kirukansaj i k'uxik, eh xata wo' jarpech xnukuy nuwiriik. 41Re' hin juninaq haab' xinwihik cho panapaat. ¿Re' naa re' i wili k'ahchi' aye'em weh chi jilow? Eh kajlaj haab' xnutoj riij kab'chel awixq'uun. Eh waqiib' haab' xnutoj kiij aachikoop xayeew weh. Eh xata wo' jarpech naq xawaaj ajalam wach i nutojb'aal. 42Wi ta ma' xirutoob'eej i ruDios i Abraham, i Dios i wajaaw Isaac. Re' hin xti korik i nuq'or aweh chi xinataq'aaj naq chaloq chi ma' xta k'isinoq i xayeew weh, ruum chi re' reh xrilow i ruti'kiil nuk'ux, i kowlaj kamanik xnub'an ruk'ul chi wilik k'isinoq nutojb'aal. Ruum aj re', xat ruq'il chaq'ab' matunaak, inki.

43Eh re' i Labán je' wili chaq'wik xub'an:

Re' taqe wili wixq'uun taqe, re' taqe wili wiih numaam taqe. Re' taqe tentzun wili wee hin taqe. Chu'nchel taqe inawilow kiwach ayu' wee hin taqe. Yu'naak xama' xta chik i neenuq'or chikiij i wixq'uun i wiih numaam xi-aasjiik kuuk' ruum xi chalik chik chawiij. 44Yu'naak kim, wilik i naaqayejaam wach awuuk', k'uhtb'al reh chi parukorkiil naa qach'aqam qiib' qakab'cheel awuuk', inki.

45Eh noq xrib'iraj chi je' re' i Jacob jinaj ab'aj nim rooq xulamaa' panak'al xkahnik chi je' jilow pilalix. 46Je' wili i xuq'or keh i ma' tokoom ta ruuk':

Chamol taq wach ab'aj, eh xkimol wo' wach ab'aj, xkimulaa' wach, eh ar xkian kiwa' i mulik wii' ab'aj. 47Re' Labán je' wili i rub'ihnaal xukoj paruq'oral i ye'aab' re' re': Jegar Sahaduta. Eh re' Jacob reh je' wili i rub'ihnaal xukoj paruq'oral: Galaad.

48Re' Labán je' wili xuq'or reh i Jacob:

Re' juntuhb' chi ab'aj wili rehtalil chib'ih i xqayejaa' wach qakab'cheel awuuk', inki.

Ruum aj re', re' ye'aab' re' re' Galaad i xokik chi rub'ihnaal. 49Eh Mizpa wo' chik i rub'ihnaal xkikoj, ruum je' wili i xuq'or i Labán:

Re' ta naq i QaJaaw Dios neenilwik aweh i hat je' wo' hoq i hin noq ma' k'ahchi' ta chik qilom qawach awuuk', inki. 50Re' Labán je' wili i xuq'or reh i Jacob: Wila' re' hat xa a'n ti' k'axik keh i wixq'uun, eh wila' xa a'n wo' chik kaxáro kuuk' i tokoom ixoq, atoob' ta ma' k'ahchi' wilom i hin chib'ih i naa a'nam i hat, re' QaJaaw Dios naa rilwiik aweh.

51Wili wo' hoq i juntuhb' chi ab'aj, je' wo' hoq ab'aj xnuch'apaa' panak'al chi jilow pilalix xnukoj chi rehtalil chi ayu' xqach'aq qiib' awuuk' i hat. 52Re' taqe i ki'ib' chi ehtalil wili naa rukamaniik qeh chi ni xata re' hat neenaxahq'aaj reje chi neena a'n ti' k'axik weh, eh ni xata re' hin nuxahq'aaj chaloq chi neenub'an ti' k'axik aweh. 53Re' i ruDios aamaam Abraham, re' ruDios i Nacor naa ruq'atwiik i q'orik chi qanaah wila' ma' xqa'an taqe i xqayejaa' wach ayu', inki.

Eh re' Jacob xuq'or i korik parub'ihnaal i ruDios i rajaaw Isaac chi naa rub'anam taqe re'. 54Re' Jacob xuk'at i rumayiij chinaah i yuuq' re' re' loq'oomb'al reh i QaJaaw Dios, xuyuq'eej taqe chi wi'k i ma' tokoom ta ruuk'. Eh chu'nchel taqe re' xki a'n kiwa', ar xkik'saj aq'ab' chinaah i yuuq' re' re'.

55Eh re' Labán kowahq'eq xwuktik chi junwaar, xutz'ub' taqe i riih rumaam, eh xutz'ub' wo' taqe kab'chel i rixq'uun. Xupahqaaj kahnoq i rotob'il i Dios chikinaah kora'j xsutinik reje parutinamiit re' i reh.