Search form

Gen 31:52

52Re' taqe i ki'ib' chi ehtalil wili naa rukamaniik qeh chi ni xata re' hat neenaxahq'aaj reje chi neena a'n ti' k'axik weh, eh ni xata re' hin nuxahq'aaj chaloq chi neenub'an ti' k'axik aweh.