Search form

Gen 32

Re' Jacob xponik kik'ul kiib' ruuk' i Esaú

1Re' Jacob xooj reje chuwach ruuk' i rub'eeh, eh wilik taqe i ruánjel i Dios xuk'ul pamb'eeh. 2Eh noq xrilow kiwach taqe i ánjel i Jacob je' wili xuq'or: Re' taqe wili ru soldado i Dios taqe, inki. Ruum aj re', re' ye'aab' re' re' Mahanaim i rub'ihnaal xukoj.

3Re' Jacob wilik taqe i taqareel xutaq'aaj reje chupaam i ye'aab' Seir wilik paruyuq'ul i Edom reh chi xponik q'oraroq reh i ras Esaú chi naa ruponiik. 4Re' Jacob je' wili i xuq'or reje keh i rajtaqareel je' taq wili i neenaq'or ponoq reh i was Esaú: Re' aachaaq' Jacob nee b'ila' ruq'asaj riib' chi amoso, eh xuq'or qeh chi nik' najtiil xub'an cho ar ruuk' i Labán xpatinik chi jumpech. 5Eh chi naa qaq'orom aweh chi wilik taqe ru ixoq wakax, rub'uuruux, rutentzuun, rumoso winaq, rumoso ixoq. Eh inwaaj chi re' nupatroon neen wihik wuuk' pansuqkiil, tiko'q taq ponoq reh, inki.

6Re' taqe i aj taqareel je' wo' re' i xkiq'or ponoq reh i Esaú. Eh noq xi sutinik chaloq, je' wili i xkiq'or reh i Jacob:

Xojponik wo' ruuk' aawas Esaú, re' reh xchalik chik chak'ulariik, eh kijib' siento i winaq ruch'ihil chaloq, inki taqe.

7Eh noq xrib'iraj chi je' re' i Jacob ma' k'isiin ta xyojik. Ruum i re', ka'ch'uq xresaj taqe i tinamit kitahqinik reh, je' wo' taqe i rutentzuun, je' wo' taqe i ru ixoq wakax, je' wo' taqe i rucameyo, 8ruum re' reh je' wili i xukapaaj: Wila' xk'u'loq i Esaú xa re' junch'uq neerusach kiwach, eh re' taqe junch'uq neekikohlik, inki.

9Eh je' wili i xuq'or parutiij: QaJaaw Dios, ruDios i numaam Abraham, ruDios i wajaaw Isaac. Re' i hat xat q'orik weh chi naa nusutiniik reje panutinamiit, i wilkeeb' cho wii' i awach weh xaq'or weh chi naaweliik korik ruuk' i nub'eeh. 10Re' hin weht'al chi xaketelaaj nuwach chi xa a'n otob'il weh ruum xa ruuk' tii nukarote xnuq'at wach i nim ha' Jordán wili. Eh yu'naak ki'ib' chik i ye'aab' wilkeeb' wii' i chib'ih weh. Re' taqe xa a'n wuuk' re' re' ma' ruk'ul ta naq chi weh. 11Eh yu'naak waJaaw nuDios cha kuy kinako'leej tii pan q'ab' i was Esaú. Inchalik nuyo'jiik, ruum nee-oq i rukansaj taqe i wehk'een, eh nee-oq wo' rukansaj taqe haa' i ha'lak'un. 12Re' hat aq'orom weh chi naa kiin atob'eem. Eh chi naa ak'ihaaxb'iisam taqe i wiih numaam, chi korehtaal kiponik chi je' kik'ihaal i saniib' wilkeeb' chi chii' i palaw, ma' kuyuuj ta kajaljiik, inki parutiij.

13Eh chupaam aq'ab' re' re' xwirik ar i Jacob nik' nimaal i wilik ruuk' ar, xutaq'aaj reje rusijiik reh i ras Esaú. 14Kiib' siento taqe ixoq kaprax, juninaq taqe imas kaprax, kiib' siento taqe ixoq tentzun, eh juninaq taqe imas tentzun. 15Eh lajeeb' ru ka'winaq ixoq cameyo kox-aasjik kak'uun, xooj wo' haa' i kak'uun, ka'winaq taqe ixoq wakax, juninaq taqe i k'ijol wakax, juninaq taqe ixoq b'uurux, eh lajeeb' taqe imas b'uurux. 16Eh, re' Jacob xuq'asaj keh taqe i rumoso chi tzuhb'aal, je' wili i xuq'or reje keh:

Wilik i neenooj chi peet b'eeh, eh junk'aam xilak i ju'jun tzuhb' chi chikop noq nee taq tib'ehik reje.

17Re' peet xutaq'aaj reje, je' wili i xuq'or reje reh:

Noq neenak'ul i was Esaú, eh wila' xupahqaaj aweh awach apatroon, eh aha' tiooj, eh awach eh taqe i chikop i nak'am, inko'q aweh. 18Je' wili ruchaq'weesjiik neena a'n: Re' taqe i chikop wili wajaaw Esaú aweh i hat xutaq'aaj cho chi akooch amoso Jacob. Re' reh xam wo' cho chiqiij, k'ulik iloq reh tiko'q reh, inki.

19Re' i rukab' xutaq'aaj reje, i roox xutaq'aaj reje, chu'nchel i xi k'amwik reje keh taqe i ju'jun tzuhb' chi chikop je' wili i xuq'or reje keh:

Wila' xak'ul taq i was Esaú nik' wach i nee ruq'or i peet b'eeh je' wo' re' taq neenaq'or i hat chawuncheel. 20Eh cha q'or taq reh chi je' wili:

Re' Jacob amoso xam chaloq chiqiij k'ulik iloq reh, tiko'q taq, inki. Je' re' xub'an, ruum xuq'or paruk'ux chi, ruuk' i rukooch naa nutaq'aam reh nee nujot'isaj wach i ruk'aah i ras. Eh neenwilow wach nee oon naq inche kirik'ul ruuk' panotob'il, inki. 21Je' aj re' noq re' i rukooch i Esaú xooj chi peet b'eeh, eh re' Jacob koxwirik ar chupaam i ye'aab' wilkeeb' wii'.

Re' Jacob xkipaj kaansil ruuk' jinaj i ánjel

22Eh re' Jacob xa chupaam wo' aq'ab' re' re' xwuktik, xutaq'aaj reje i kiib' chi rehk'een juntar nim ha' Jaboc. Xutaq'aaj wo' taqe i junlaj chi rak'uun, je' wo' taqe i kiib' chi rajpooh ixoq. 23Xutaq'aaj wo' taqe reje haa' chu'nchel i chib'ih reh. 24Eh noq re' Jacob xkahnik chi rutkeel jinaj i ánjel xponik ruuk' xupaj ransil ruuk' xti korehtaal xkik'ul i saq'ik. 25Re' ánjel noq i rilow chi ma' rukuy ta ransil i Jacob xuq'oj i ruk'ulum wii' riib' i rub'aqil rutuuq, eh xroq'taaj riib' i rub'aqil nah rutuuq i Jacob noq k'ahchi' kipajam kaansil ruuk'. 26Eh re' i ánjel je' wili xuq'or:

Kinawoq'taaj ruum yu'naak xchalik chik rusaq'iik, inki.

Eh re' Jacob je' wili i chaq'wik xub'an:

Re' hin ma' nee ta tiwoq'taaj xa chi je' wili, korehtaal kinakuxisaj, inki.

27Re' ánjel re' re' xupahqaaj reh i Jacob chi je' wili: ¿Chib'ih aab'ihnaal i hat? inki reh.

Re' Jacob je' wili chaq'wik xub'an: Re' hin Jacob i nub'ihnaal, inki.

28Re' i ánjel je' wili i xuq'or:

Yu'naak johtoq chi qawach ma' re' ta chik Jacob i naa ab'ihnaam, Israel la' chik i naa ab'ihnaam, ruum xapaj awansil ruuk' i Dios, je' wo' kuuk' i winaq, eh ma' xta xatkuchej, inki.

29Re' Jacob je' wili i xuq'or reh i ánjel: Re' hat cha q'or weh aab'ihnaal inki.

Re' ánjel je' wili i chaq'wik xub'an: Eh re' hat, ¿chib'ih reet noq inapahqaaj i nub'ihnaal? inki.

Re' ánjel xukuxisaj i Jacob chupaam i ye'aab' re' re'.

30Eh re' Jacob Penuel i rub'ihnaal i ye'aab' re' re' xukoj, ruum je' wili xuq'or: Re' hin xti xwilow wach i QaJaaw Dios ruuk' naq'nuwach, eh ma' xin kimik taj, inki.

31Re' Jacob k'ahchi' chik reliik chaloq i q'iij noq xelik reje ar Penuel, ruum xa yeqej chik riib' imb'ehik ruum ruti'kiil i rutuuq. 32Ruum aj re', re' taqe i aj Israel ruchaliik chi ma' nkik'ux taj iib'otz' i nelik nah kituuq taqe i chikop, ruum re' i Jacob re' i nah rutuuq xq'ojarik.