Search form

Gen 32:15

15Eh lajeeb' ru ka'winaq ixoq cameyo kox-aasjik kak'uun, xooj wo' haa' i kak'uun, ka'winaq taqe ixoq wakax, juninaq taqe i k'ijol wakax, juninaq taqe ixoq b'uurux, eh lajeeb' taqe imas b'uurux.