Search form

Gen 32:9

9Eh je' wili i xuq'or parutiij: QaJaaw Dios, ruDios i numaam Abraham, ruDios i wajaaw Isaac. Re' i hat xat q'orik weh chi naa nusutiniik reje panutinamiit, i wilkeeb' cho wii' i awach weh xaq'or weh chi naaweliik korik ruuk' i nub'eeh.