Search form

Gen 33

Re' Jacob xkik'am wo' chik kiib' pansuqkiil ruuk' i Esaú

1Eh noq xrilow reje i Jacob chi xk'u'loq i ras Esaú ruch'ihil taqe i kijib' siento chi winaq, xuch'aq taqe i ha'lak'un, wilik i xuyeew ruuk' i Lea, wilik i xuyeew ruuk' i Raquel, eh wilik i xuyeew kuuk' i ki'ib' chi aj poh. 2Peet xuyeew taqe i ki'ib' chi aj poh kuch'ihil taqe i kiha'lak'uun, parukab' xuyeew i Lea ruch'ihil taqe i ruha'lak'uun, eh xti kochiriij xukanaa' i Raquel ruch'ihil i José re' i rak'uun 3Re' Jacob xuyeew riib' chi peet b'eeh chikiwach, eh noq ojik i rub'an xuk'utzaa' qohoq i naah korehtaal xponik rutz'a'j wach aak'al ruuk' i yejal wach, wuquub' pech xub'an chi je' re', korehtaal xponik ruk'ul i Esaú. 4Eh re' Esaú noq xrilow reje wach i Jacob rajimam riib' xooj chuk'ulariik, xuq'ahcheej chi ralaq eh xutz'ub' i koq i wach, xkitoq'aa' oq'ik kikab'cheel. 5Eh re' Esaú xrilow taqe ixoq, taqe i ha'lak'un wilkeeb' ar, xupahqaaj chi je' wili:

¿Raaj taqe i wili awach taqe? inki.

Re' Jacob je' wili i chaq'wik xub'an: Re' taqe wili re' taqe i nuha'lak'uun xuyeew weh i QaJaaw Dios i hin, hin amoso, inki.

6Eh re' taqe i ki'ib' chi aj poh ruch'ihil taqe i ruha'lak'uun, xkijil i koq kiib' ruuk' i Esaú, eh xkik'utzaa' qohoq i kinaah wach ak'al. 7Eh re' Lea ruch'ihil taqe i ruha'lak'uun xkik'utzaa' qohoq i kinaah wach ak'al chuwach i Esaú. Eh pantz'apaab' wach re' i Raquel ruch'ihil i José, xkik'utzaa' qohoq i kinaah i wach ak'al. 8Re' Esaú xupahqaaj reh i Jacob chi je' wili:

¿Raaj taqe aachikoop chi tzuhb'aal taqe xnuk'ul chib'ih i naa a'nam kuuk'? inki. Re' Jacob je' wili i chaq'wik xub'an:

Re' taqe chikop re' re' aweh i hat naa nusihim, reh chi nee kinak'ul awuuk' panotob'il, inki.

9Eh re' Esaú je' wili i chaq'wik xub'an:

Nuchaaq' re' hin k'ih wo' taqe i nu chikoop wilik, tikahnoq wo' ruuk' taqe aachikoop i hat, inki.

10Re' Jacob toq' toq' xub'an, je' wili i xuq'or reh i Esaú:

Ma' chih taj, cha kuy chak'ul chi akooch taqe i chikop xnuk'am chaaweh, wila' xti korik chi xinak'ul panotob'il. Ruum chi weh i hin noq xwil awach ruuk' naq'nuwach, je' naa re' i Dios xwilow wach, ruum pansuqkiil k'uxliis xinak'ul. 11Re' hin i nupahqaaj nukuyb'al aweh chi chak'ul taqe aakooch xnuk'am chaaweh, ruum re' hin re' i Dios xye'wik nub'ehomal, ruye'em weh chu'nchel i ajwaal wach chi weh.

Re' Jacob toq' toq' xub'an, eh noq xooj kuxoq xuk'ul wo' taqe i rukooch i Esaú. 12Eh je' wili i xuq'or:

Yu'naak i ruk'ul chi naaqeliik reje ayu', eh re' hin nee kinooj chi peet b'eeh chawach, inki.

13Re' Jacob je' wili i chaq'wik xub'an:

Hat was, re' hat aweht'al chi re' taqe i ha'lak'un q'e' q'uun kib'ehik. Je' wo' taqe ixoq wakax, je' wo' ixoq tentzun kok' taq i kak'uun, q'uun wo' kib'ehik i keh, eh wila' kow taqe xqab'esaj xa ruuk' i jinaj q'iij nee kikimiik chu'nchel i tentzun. 14Ma' xta reet chi nee tiooj chi peet i hat chi nuwach i hin, hin amoso. Eh re' hin q'uun ojik neenub'an re' q'oreel nik' q'unil inki a'n taqe i chikop nub'eesam, eh re' q'oreel nik' q'unil inki a'n taqe i kok' ha'lak'un korehtaal qohponik awuuk' ar chupaam i ye'aab' Seir, inki.

15Re' Esaú je' wili i xuq'or:

Ma' xta wo' reet re', xa re' la', re' hin naa nukanaam kiib' ixib'-oq aweh taqe i winaq wuch'ihil, inki.

Re' Jacob je' wili ruchaq'weesjiik xub'an:

Ma' chih taj re' re' maakapaaj, ma' ruk'ul taj chi nee taqe nakanaa' weh amoso, inki.

16Eh chupaam i q'iij re' re' xsutinik reje i Esaú, xooj wo' chik chupaam i ye'aab' Seir. 17Re' Jacob reh ar xooj chupaam i ye'aab' Sucot, ar xuyejaa' ru-itz'ihy naah paat i reh, eh xuyejaa' wo' ru perpat taqe i ruchikoop. Ruum aj re', re' ye'aab' re' re' Sucot i rub'ihnaal xukoj.

18Eh noq xelik chaloq i Jacob Padan-aram, ma' xta xuk'ul, korehtaal xponik chi suq ruk'ux chupaam i nimlaj ye'aab' Canaán. Ar xuyejaa' i ru-itz'ihy naah paat chi k'ulwaach i tinamit Siquem. 19Re' Jacob ar xuloq' i ruye'aab' aha' xuyejaa' wii' i ru-itz'ihy naah paat, eh jinaj siento chi tumiin xuyeew kuuk' i rak'uun, Hamor, re' winaq re' re' rajaaw i Siquem. 20Eh re' Jacob jinaj i artaal xuyejaa' chupaam i ye'aab' re' re' loq'oomb'al reh i Dios. Re' i ye'aab' re' re' El-Elohe-Israel i rub'ihnaal xukoj.