Search form

Gen 33:19

19Re' Jacob ar xuloq' i ruye'aab' aha' xuyejaa' wii' i ru-itz'ihy naah paat, eh jinaj siento chi tumiin xuyeew kuuk' i rak'uun, Hamor, re' winaq re' re' rajaaw i Siquem.