Search form

Gen 34

Re' ruchopariik i Dina xq'ajarik wach

1Re' i q'ahxoq Dina rub'ihnaal, re' i rixq'uun i Jacob ruuk' i Lea, xooj chi rula'jiik taqe i q'ahxoq wilkeeb' chupaam i tinamit re' re'. 2Eh noq xrilow wach i xq'un re' re' i Siquem, i rak'uun Hamor aj heveo, re' k'amal b'eeh chupaam i tinamit re' re', ma' k'isiin ta xuk'ax wach i xq'un xyohkik i koq ruuk' eh xuchop i koq chi ma' reht'al. 3Re' Siquem ma' k'isiin ta xponik panaq'wach i xq'un re' re' xuq'unej wach korehtaal wo' x-ajaawjik wach. 4Re' Siquem je' wili i xuq'or reh i rajaaw, Hamor rub'ihnaal:

Re' hin nuk'ax wach i xq'un wili, cha pahqaaj weh, reh chi neenub'an kaxáro ruuk', inki.

5Eh re' Jacob xrib'iraj rib'iral chi xchoparik i rixq'uun Dina ruum i Siquem. Xa re' la', ma' xta peet xuq'or, ruum ma' wilkeeb' ta taqe i rak'uun, wilkeeb' ponoq panab'iix chi cha'jinik kichikoop, koxruy-eej taqe. 6Noq komajaa' kik'u'loq reh i panab'iix, re' Hamor rajaaw i Siquem xooj chi q'orob'jiik i Jacob.

7Eh noq re' taqe i rak'uun i Jacob xi sutinik cho panab'iix, xkinab'eej i xk'ularik, ma' k'isiin ta xchalik kik'aah, ruum re' re' jinaj runimaal mahk chi keh chu'nchel i aj Israel chi xyohkik i koq i Siquem ruuk' i rixq'uun i Jacob, eh xuchop i koq. Re' re' ma' xuk'ul ta naq k'isinoq chi xub'an chi je' re'. 8Re' i Hamor i rajaaw i Siquem je' wili i xuq'or keh i ruxib'aal i Dina:

Re' wak'uun Siquem rub'ihnaal, ma' k'isiin ta ruk'ax wach taq awanaab'. Chakuy chayeew tii taq q'ab' reh chi neerub'an kaxáro ruuk' i wak'uun. 9Chi je' re' neerub'an jinaj qawach taq awuuk'. Eh re' taqe i qak'uun i hoj neerub'an chi neenkian kaxáro kuuk' taq awixq'uun i hat, eh re' taq awak'uun i hat nee wo' rub'an chi neenkian kaxáro kuuk' taqe i qixq'uun i hoj. 10Je' re' noq neerub'an chi nee taq ti kahnik chi patinik chi qaxilak. Re' qatinamiit tehlik wach ti k'acharoq taq chupaam, cha a'n taq ayak, chaloq' taq awak'aal, inki.

11Eh re' Siquem reh je' wili i xuq'or keh i ruxib'aal, reh i rajaaw i Dina:

Re' hin i nuq'or taq aweh chi chak'ulaa' taq i xuq'or taq aweh i wajaaw chi je' re' nee taq i nuyeew aweh xa chib'ih taq i neenapahqaaj weh. 12Re' hin inwaaj chi nee taq inaq'or weh nik' k'ihaal taq inawaaj, atoob' ta xiik' naah k'ihaal aakooch taq inawaaj, re' hin nee wo' nuyeew taq aweh. Xa re' la' mi xayeew taq weh i xq'un chi neenub'an kaxáro ruuk', inki.

13Eh re' taqe i ruxib'aal i Dina, i rak'uun i Jacob keht'al chik chi re' i Siquem ruchopom chik i kanaab', xa je' tii chik ma' keht'al xkian kiib' ruuk' jot'ooj xkichaq'weej i Siquem, je' wo' hoq i rajaaw Hamor. 14Je' wili xkiq'or:

Re' hoj ma' nee ta nqayeew i qanaab' reh jino'q i winaq ma' poch'ooj ta naah i ruk'achab', ruum wi xqayeew, jinaj runimaal k'ixb'ilaal chi qeh i hoj. 15Re' hoj neenqayeew i qanaab' neenqak'ulaa' taq aweh, xa re' la' wixa a'n taq jinaj awach quuk' i hoj, wila' chu'nchel i winaq wilkeeb' taq chaxilak neenkik'ulaa' chi neenpoch'arik naah i kik'achab', je' rukab' i b'anooj qeh i hoj. 16Chi je' re' neerub'an chi re' taq awak'uun i hat neenkian kaxáro kuuk' i qixq'uun i hoj. Eh re' taqe i qak'uun i hoj neenkian kaxáro kuuk' taq awixq'uun i hat. Chi je' re', nee qoh patinik taq chaxilak, eh xa jinaj chik wach qatinamiit. 17Eh wila' ma' xak'ulaa' taq i xqaq'or aweh, wila' ma' xawaaj taq chi naa rupoch'ariik naah taq ak'achab', naaqeliik reje chupaam i ye'aab' wili naa qak'amam reje i qanaab', inki taqe.

18Re' i Hamor ruch'ihil i rak'uun Siquem xuk'ul kik'ux aha' wilik i xkiq'or i ruxib'aal i Dina. 19Re' i Siquem ma' xruy-eej ta nik'-oq najtiil xuyeew q'ab' chi xpoch'arik naah i ruk'achab', ruum re' i rixq'uun i Jacob ma' k'isiin ta xuk'ax wach. Eh re' Siquem q'e' inkiyeew runimaal wach chi kixilak taqe i awach reh i rajaaw. 20Re' i Hamor ruch'ihil i rak'uun Siquem xiooj panookb'al reh i kitinamiit re' inkiyejaa' wii' wach i xa chih inkiyak i tinamit. Ar xkiq'o'reej i tinamit je' wili i xkiq'or:

21Re' taqe i winaq wili xti qamigo taqe ayu' naa kik'achariik panqatinamiit, eh ayu' naa kianam kiyak. Wilik i ye'aab' chi manlik reh chi nee kiwihik ayu'. Chi je' re', re' taqe qak'uun i hoj neerub'an chi neenkian kaxáro kuuk' taqe i kixq'uun i keh, eh re' kak'uun i keh neerub'an chi neenkian kaxáro kuuk' taqe qixq'uun i hoj. 22Eh reh chi neerub'an jinaj wach qatinamiit, re' keh inkik'ulaa' i patinik quuk'. Xa re' la' wilik inkaaj chi naaqa'nam re' i wili: Re' chi chu'nchel i winaq wilkeeb' chi qaxilak koruman chi naa rupoch'ariik naah i kik'achab', je' rukab' imb'aankeekeh. 23Eh chu'nchel i chib'ih keh je' wo' chu'nchel i kichikoop, naa rukahniik chi qeh i hoj. Xa re' la', wi xqaq'or keh chi neerub'an chi nee kipatinik chi qaxilak, inki.

24Chu'nchel i winaq i manlik chik kihab'ul reh ojik pankuartel xuk'ul kik'ux aha' wilik i xuq'or i Hamor ruch'ihil i rak'uun Siquem. Ruum aj re', chu'nchel i winaq re' re' xpoch'arik naah i kik'achab'.

25Eh paroox q'iij noq koti' wilkeeb' ruum i rupoch'ariik naah i kik'achab' taqe i winaq re' re'. Re' taqe i ki'ib' chi rak'uun i Jacob, re' Simeón, re' Leví, ruxib'aal taqe i Dina, xiooj chupaam i tinamit re' re'. Eh ruuk' q'aslaj ch'ihch' xkikansaj chu'nchel winaq re' re', ma' xkiko'leej ta kiib' ruum xa koti' wo' wilkeeb'. 26Ruuk' wo' q'aslaj ch'ihch' xkikansaj i Hamor, ruch'ihil i rak'uun Siquem. Eh xponik kesaj i Dina chupaam i rupaat i Siquem, xi elik reje chupaam i tinamit re' re'. 27Eh xi ponik wo' chik i kik'u'liil taqe i rak'uun i Jacob chupaam i tinamit re' re', ki-ik'ik reje chi kixilak i kamnaq xponik kesaj chu'nchel i chib'ih jariik i wilkeeb' chupaam i tinamit. Je' re' noq xkiq'aj wach i ruchopariik i kanaab' xub'an i Siquem. 28Wilik taqe i tentzun, wilik taqe ixoq wakax, wilik taqe i b'uurux xkik'am reje. Eh xkik'am taqe reje i wilkeeb' panab'iix, xkik'am wo' taqe reje chu'nchel chib'ih i wilkeeb' pan tinamit. 29Eh xkelq'aaj wo' reje chu'nchel i wilkeeb' pantaq paat, xkik'am wo' reje chikiij chu'nchel ixoq, je' wo' chu'nchel i ha'lak'un. 30Eh re' i Jacob je' wili i xuq'or reh i Simeón, reh i Leví:

Re' taq i hat jinaj i runimaal ti' taq xayeew chi nunaah. Ruum re' taqe i wilkeeb' chupaam i tinamit wili, taqe i aj cananeo, taqe i aj ferezeo naakixowaam nuwach, naakimolom kiib' chub'anariik weh. Ruum chi xama' k'ih ta wo' taqe i winaq wilkeeb' wuuk' neenkian nukanteesjiik i hin je' wo' taqe i awach weh, inki.

31Re' keh je' wili chaq'wik xkian:

Re' hoj je' re' i xqa'an, ruum re' Siquem ma' ruk'ul ta k'isinoq chi je' inchoparik k'oyoom laj ixoq xub'an i qanaab', inki taqe.