Search form

Gen 35:1

Re' Dios xukuxisaj i Jacob chupaam i ye'aab' Bet-el

1Re' QaJaaw Dios je' wili i xuq'or reh i Jacob: Yu'naak cha yejaa' taqe i chib'ih aweh, eh nee tiooj chi patinik chupaam i ye'aab' Bet-el. Ar neenayejaa' jinaj i artaal chi loq'oomb'al weh i hin, hin aaDios. Re' xnuk'uhtaaj wiib' chawach noq elik ina' a'n chuwach aawas Esaú, inki.