Search form

Gen 35:20

20Re' Jacob jinaj i nim rooq ab'aj xulamaa' panak'al chi rehtalil aha' xmuhqik wii' i rehk'een Raquel, eh xa ko wilik wo' ar i rehtalil chupaam taqe q'iij yu'naak.