Search form

Gen 36

Re' taqe i rak'uun, eh re' taqe i riih rumaam i Esaú

(1 Cron 1.34-54)

1Re' taqe i wili i kib'ihnaal i rak'uun, eh re' taqe i riih rumaam i Esaú, eh Edom i rukab' b'ih. 2Re' Esaú xub'an kaxáro kuuk' ixib' chi ixoq aj Canaán, je' wili i kib'ihnaal: Re' i Ada, rixq'uun i Elón aj heteo, re' i Aholibama. Re' i rixq'uun i Aná riih i Zibeón aj heveo. 3Eh re' roox i rixoqil re' Basemat rixq'uun i Ismael, eh ruchaaq' i Nebaiot. 4Re' Esaú xwihik jinaj i rak'uun ruuk' i rixoqil Ada, Elifaz i rub'ihnaal xukoj. Eh xwihik wo' hoq jinaj i rak'uun ruuk' i rixoqil Basemat, Reuel i rub'ihnaal xukoj. 5Re' Esaú ixib' i rak'uun xi wihik ruuk' i rixoqil Aholibama, je' wili i kib'ihnaal: Jeús, Jaalam, Coré. Re' taqe wili i ho'oob' chi rak'uun i Esaú xi-aasjik noq xwihik chi patinik Canaán.

6Re' Esaú xresaj reje riib' chuwach i ruchaaq' Jacob, xooj pan tokoom ye'aab'. Eh xuk'am taqe reje i rixoqil, je' wo' taqe i rak'uun rixq'uun, je' wo' chu'nchel i wilkeeb' ruuk'. Xuk'am wo' taqe reje chu'nchel i ruchikoop, je' wo' chu'nchel i chib'ih reh xumol wach ar Canaán. 7Re' Esaú xelik reje ar, ruum kikab'cheel ruuk' i ruchaaq' ma' k'isiin i chib'ih keh, ma' xuyeew ta chik riib' chi jinaj xi wihik wii'. Eh re' ye'aab' naq wilkeeb' wii', ma' manlojik ta naq chik kiwa' i kichikoop. 8Ruum aj re', re' Esaú eh Edom i rukab' b'ih xooj chi patinik chinaah yuuq' wilik Seir.

9Re' taqe wili i riih rumaam i Esaú xi wihik, re' taqe i kimaam kati't taqe i aj edomita, re' taqe i xi patinik chinaah i yuuq' wilik Seir. 10Re' taqe wili i kib'ihnaal i rak'uun i Esaú: Elifaz, re' i rak'uun xwihik ruuk' i Ada, Reuel re' i rak'uun xwihik ruuk' i Basemat. 11Re' taqe i rak'uun xi wihik i Elifaz je' wili i kib'ihnaal: Temán, Omar, Zefo, Gatam, Cenaz. 12Re' Elifaz jinaj i rukab' rixoqil xwihik Timna rub'ihnaal, eh xwihik wo' hoq jinaj i rak'uun ruuk', Amalec i rub'ihnaal. Re' i wili i riih rumaam i Esaú ruuk' jinaj keh i rixoqil Ada rub'ihnaal. 13Re' Reuel je' wili i kib'ihnaal taqe i rak'uun: Nahat, i Zera, Sama, Mizá. Re' taqe wili i riih rumaam i Esaú ruuk' i rixoqil Basemat. 14Re' Aholibama re' i roox rixoqil i Esaú eh xwihik wo' taqe rak'uun ruuk' je' wili i kib'ihnaal: Jeús, Jaalam, Coré. Eh re' Aholibama, re' re' rixq'uun i Aná, Zibeón b'ih rajaaw.

15Re' taqe wili i k'amal kib'eeh i riih rumaam i Esaú, re' wo' taqe i xi k'amwik kib'eeh i riih rumaam i Elifaz, re' aasb'ees rak'uun i Esaú, re' taqe i k'amal b'eeh, re' re' je' wili i kib'ihnaal: Temán, Omar, Zefo, Cenaz, 16Coré, Gatam, Amalec. Re' taqe wili xk'amwik kib'eeh i riih rumaam i Elifaz chupaam i ruyuq'ul i Edom. Re' taqe re' riih rumaam i Ada. 17Eh re' Reuel rak'uun i Esaú, re' taqe i xk'amwik kib'eeh i riih rumaam i Reuel je' wili kib'ihnaal: Nahat, Zera, Sama, Mizá. Re' taqe re' xk'amwik kib'eeh chupaam i ye'aab' Edom taqe riih rumaam i Esaú ruuk' i Basemat re' i rixoqil. 18Re' Aholibama rixq'uun i Aná, rajaaw i rixoqil i Esaú, re' taqe rak'uun je' wili kib'ihnaal: Jeús, Jaalam, Coré, re' taqe wili xi k'amwik b'eeh chi kixilak. 19Chu'nchel taqe i re' riih rumaam i Esaú, eh Edom i rukab' b'ih. Re' wo' taqe i xi wihik chi k'amaj b'eeh chinaah i kitinamiit.

20Re' taqe i aj Seir re' i horeo xi wihik taqe chupaam i ye'aab', re' re' je' wili i kib'ihnaal: Lotán, Sobal, Zibeón, Aná. 21Eh re' i Disón, Ezer, Disán. Re' aj taqe i wili i xi k'amwik cho b'eeh chikinaah taqe i aj horeos, re' taqe i riih rumaam i Seir xi wihik paruyuq'ul i Edom. 22Re' Lotán je' wili i kib'ihnaal taqe i rak'uun xi wihik: Re' i Hori, Hemam. Re' Lotán re' re' jinaj i ranaab' xwihik Timna rub'ihnaal. 23Eh re' Sobal je' wili i kib'ihnaal i rak'uun xi wihik: Re' Alván, Manahat, Ebal, Sefo, Onam. 24Re' Zibeón je' wili i kib'ihnaal taqe i rak'uun xi wihik: Aja, Aná. Eh re' Aná re' re', re' i xreqwik reh i k'achlik ha' chupaam i ye'aab' chiq yuuq', re' noq k'ahchi' rucha'jeem taqe i rub'uuruux i rajaaw Zebeón. 25Re' Aná re' re' xwihik jinaj i rak'uun Disón rub'ihnaal, eh jinaj i rixq'uun, xwihik Aholibama rub'ihnaal. 26Re' i Disón je' wili i kib'ihnaal taqe i rak'uun xi wihik: Hemdán, Esbán, Itrán, Querán. 27Re' Ezer je' wili i kib'ihnaal taqe i rak'uun xi wihik: Bilhán, Zaaván, Acán. 28Re' Disán je' wili i kib'ihnaal taqe rak'uun xi wihik: Uz, Arán. 29Re' xk'amwik cho kib'eeh taqe i aj horeos je' wili i kib'ihnaal: Lotán, Sobal, Zibeón, Aná. 30Disón, Ezer, Disán. Re' taqe i winaq wili xi k'amwik b'eeh chi kiju'junaal chikinaah i ju'jun ch'uq chi tinamit xa kuuk' kiib' xi wihik paruyuq'ul i Seir.

31Eh noq komajaa' chih kireey taqe i aj Israel, je' wili kib'ihnaal i xi wihik chi reyil paruyuq'ul Edom: 32Re' i Bela, rak'uun i Beor, re' reh ar xwihik chi reyil chupaam i tinamit Dinaba, re' i wilik ar Edom. 33Eh noq xkimik i Bela, re' chik i Jobab xokik chi reyil chi jilow rak'uun i Zera, ar chalinaq chupaam i tinamit Bosra. 34Noq xkimik i Jobab, re' chik i Husam xokik chi reyil chi jilow, ar chalinaq chupaam i ye'aab' Temán. 35Noq xkimik reje i Husam, re' chik i Hadad xokik chi reyil chi jilow, re' i rak'uun i Bedad, re' i xb'anik reh i Madián chupaam i ye'aab' Moab. Eh re' Hadad re' re', ar chalinaq chupaam i tinamit Avit. 36Eh noq xkimik reje i Hadad reh, re' chik i Samla xokik chi reyil chi jilow, ar chalinaq chupaam i tinamit Masreca. 37Noq xkimik reje i Samla, re' chik i Saúl xokik chi reyil chi jilow, ar chalinaq chupaam i tinamit Rehobot, wilik ma' najt ta ruuk' i nim ha' Éufrates. 38Eh noq xkimik reje i Saúl, re' chik i Baal-hanán xokik chi reyil chi jilow, re' i rak'uun i Acbor. 39Noq xkimik reje i Baal-hanán, re' chik i Hadad xokik chi reyil chi jilow, ar chalinaq chupaam i tinamit Pau. Eh re' i rehk'een i Hadad Mehetabel rub'ihnaal, rixq'uun i Matred, riih i Mezaab.

40Eh re' Timna, re' Alva, re' Jetet xk'amwik cho kib'eeh taqe i riih rumaam i Saúl chi kiju'junaal xi okik chi k'amaj b'eeh chinaah i ju'jun tzuhb' chi xa kuuk' kiib', eh chinaah i kitinamiit. 41Aholibama, Ela, Pinón. 42Eh re' i Cenaz, Temán, Mibzar, 43Magdiel, Iram. Re' taqe re' xi wihik cho chi k'amaj b'eeh chikinaah taqe i riih rumaam i Edom, re' q'oreel awach taqe i xa kuuk' kiib', eh aha' kitinamiit. Eh re' Esaú Edom wo' rukab' b'ih.