Search form

Gen 37

Re' José xk'ayjik kuum taqe i ras

1Re' Jacob xkahnik chi patinik chupaam i ye'aab' Canaán, re' wo' hoq i xik'ik wii' chi patinik i kamnaq rajaaw. 2Re' wili i k'utaaj chi riij i kianam chaloq taqe i rak'uun i Jacob. Noq re' José ko k'isa k'ijool wuqlaj haab' i wilik reh aj cha'jen rutentzuun i rajaaw ruch'ihil taqe i ras, re' taqe i rak'uun i Bilha je' wo' taqe rak'uun i Zilpa, re' taqe re' i rixoqil i Jacob, i rajaaw. Eh re' José noq i rilow chi ma' holohik taj i na'ojb'al inki a'n i ras imponik rujal reh i rajaaw.

3Re' Israel ma' k'isiin ta raaj wach i rak'uun José chikiwach taqe i aasb'ees rak'uun, ruum chi q'e' chik mama' winaq noq x-aasjik i rak'uun re' re', xuyejaa' jinaj runimrooq so' q'e' holohik. 4Eh noq xkikoj rehtaal taqe ras i José chi re' reh q'e' najawjik ruum i kajaaw. Re' keh ma' k'isiin ta xtohq'ik kixowaam wach i kichaaq' xata naq chik inkaaj kiq'o'reem.

5Eh pan jinaj q'iij re' José wilik i xrilow wach paruwiriik, eh xuk'utjaaj keh i ras. Re' taqe i ras ma' k'isiin ta chik xkixow wach i kichaaq' ruum i re'. 6Re' reh je' wili xuq'or:

Chab'iraj taq, re' hin naa taq nuk'utjaam aweh chib'ih i xwil panuwiriik. 7Re' hin xwilow panuwiriik chi, chi qunchelaal b'ila' chik wilkooj ponoq chu b'ak'ariik paam chi chuhtaal i trigo. Re' i junchuht xnub'ak' paam i hin, xwuktik b'ila' johtoq, xupab'aa' riib'. Eh re' taq i xab'ak' paam i hat chi junsuut i weh xi kahnik, eh xkiyeew i koq ruloq'il i weh noq xwilow, inki.

8Eh re' taqe i ras je' wili ruchaq'weesjiik xkian:

Ruuk' inaq'or qeh re' re', ¿mi nawaaj chi naa akahniik chi qareey re', eh chi hat naa ataq'aniik qeh? inki taqe.

Ruuk' i xrilow re' re', ruum taqe i ruk'utjiik xub'an ma' k'isiin ta xkixow wach i kichaaq'.

9Eh chi riij i re', re' José wilik wo' chik i xrilow wach paruwiriik xuk'utjaaj wo' chik keh i ras je' wili i xuq'or:

Chab'iraj taq, re' hin wilik wo' chik i xwilow panuwiriik, xwilow b'ila' chik inchel i q'iij ruch'ihil i poh, eh haa' chik taqe i junlaj chi ch'umiil, eh xkiyeew chik nuloq'il noq xwil, inki.

10Eh noq xuk'utjaaj reh i rajaaw, keh i ras i xrilow paruwiriik, xnaqarik ruum i rajaaw je' wili i xq'orarik reh:

¿Chib'ih inawaaj aq'orom qeh ruuk' i xawilow panawiriik re' re'? ¿Mi nakapaaj re' hat chi naa ruye'em aloq'il aatuut je' wo' taqe aawas, eh je' wo' hin? inki.

11Re' taqe ras q'e' xkixow wach ruum taqe xrilow wach paruwiriik, eh re' rajaaw xqajik kapeew ruum taqe i re'.

12Chi riij taqe re', re' taqe i ras i José xiooj chucha'jaljiik taqe i rutentzuun i kajaaw chupaam i ye'aab' Siquem. 13Re' Israel je' wili i xuq'or reh i José chaaq'b'ees rak'uun:

Re' taqe aawas wilkeeb' ponoq Siquem chucha'jaljiik taqe i nutentzuun, inwaaj naq chi nee taqe nooj awil, inki.

Ma' xta reet, re' hin chu'nchel nuk'ux nee kinooj, inki noq chaq'wik.

14Re' Israel je' wili i xuq'or reh i rak'uun: Hiy re', nee nawil taqe chaloq aawas, je' wo' taqe tentzun, eh nee wo' chik ti chalik chi jumehq'iil neen k'ulik aq'or weh chib'ih inki a'n inki.

Re' Israel ko Hebrón wilik noq xutaq'aaj reje i José, eh noq xponik chupaam i ye'aab' Siquem, 15sahchik chupaam taqe ye'aab' re' re'. Eh jinaj i winaq xreqwik reh ar xpahqaljik reh chi je' wili:

¿Chib'ih jariik inasik'? i nuchjik.

16Re' hin re' taqe was inusik', inki noq chaq'wik i José. Chakuy ma' nee ta nanaaq'or weh i hat aha' k'ahchi' keeb' chi cha'jinik tentzun, inki.

17Re' winaq je' wili xuq'or: Re' keh xi elik chik reje ayu'. Re' hin xb'iraj rib'iral chi xiooj chupaam i ye'aab' Dotán, inki.

Eh re' José xooj wo' rusik' taqe i ras, eh ar wo' xponik taqe rureq chupaam i ye'aab' Dotán.

18Re' taqe i ras noq xkilow cho wach i kichaaq' chi xooj k'oloq, eh noq komajaa' imponik kuuk' xkiyejaa' wach nik' wach rukanteesjiik naa kianam. 19Je' wili i xkiq'or chikiwach:

Chab'iraj taq, wulu' xk'u'loq i xa reh reh i rilow wach paruwiriik inki taqe. 20Kim taq neenqakansaj, chi riij i re' neenqamin pan chaamlaj jul, eh neenqaq'or chi josq'laj chikop xk'uxwik reh. Konee aj inqilow re' mi wilik i ruq'or taqe i rilow wach paruwiriik, inki taqe.

21Eh re' Rubén noq xrib'iraj aha' wilik i xkiyejaam wach, xraaj naq ruko'leem, je' wili xuq'or:

Re' hoj ma' ruk'ul ta chi neenqakansaj i qachaaq'.

22Maacansaj taq, wila' xti ma' nawaaj taq chik wach, xa chamin taq qohoq chupaam i chiqiij paam jul wilik chupaam i ye'aab' wili, chi je' re' ma' nee ta taq inawesaj rukik'eel, inki.

Re' Rubén je' re' i xuq'or, re' naq xraaj i reh chi xooj wo' naq chik ruq'asaj reh i rajaaw. 23Eh noq xponik i José aha' wilkeeb' wii' i ras xkesaj i runim rooq so' q'e' holohik rukojom naq chi riij. 24Jumehq'iil xkichop xkimin pan chaamlaj jul, ma' xta ha' chupaam. 25Eh xkitzunaa' kiib' chi wi'k, xkilow reje chi xik'u'loq juntzuhb' i aj b'iyajo, re' taqe ruuk' i aj Ismaelita, ar xi chalik Galaad. Re' keh wilik taqe ink'ohnik laj iq'oom inkik'am cho rij kicameyo, xa chib'ih chik taqe iq'oom inkik'am chaloq mirra taqe, ar inkik'am reje Egipto. 26Re' Judá jinaj keh i ras i José je' wili i xuq'or keh i ruk'u'liil:

¿Chib'ih jariik i neenqak'ax chi neenqakansaj i qachaaq', eh chi ma' nee ta nqaq'or chi hoj xoj kaansanik reh? 27Noq i nuq'or i hin re' naq ma' xta reet chi nee ta nqak'ayej reje keh i aj Ismaelita, ma' je' ta rukab' chi neenqakansaj. Qakapaaj riij noq ketel wach ruum qachaaq' wo' hoq, inki.

Eh re' taqe i ras i ruchaaq' xkik'ulaa' i xuq'or i Judá.

28Eh noq xi-ik'ik ponoq i aj b'iyajo aj madianita, ruch'ihil taqe i aj Ismaelita aha' wilkeeb' wii', xkesaj cho panjul i José taqe i ras juninaq chi tumiin re' ruuk' i plata xkik'ayej reje wii' i kichaaq' keh i aj Ismaelita. Je' re' noq re' keh xkik'am reje i José kopan tinamit Egipto.

29Eh noq xponik i Rubén i wilik wii' i jul xkimin wii' i ruchaaq' José, noq xrilow ma' xta chik ar i ruchaaq' xuweq i ruso' chi riij ruum i ruti'kiil ruk'ux. 30Chi riij i re' xooj wo' chik aha' wilkeeb' wii' i ras eh ruchaaq' je' wili i xuq'or keh:

¿Raaj i qachaaq' aha' xooj? ma' xta chik panjul, eh ¿chib'ih i naa nub'anam yu'naak i hin? inki.

31Eh re' taqe i aasb'ees re' re' xkikansaj jinaj i kaprax, eh re' i rukik'eel i re' xkich'ulej wach ruso' i José i kichaaq'. 32Eh xkik'am cho reh i kajaaw, je' wili i xkiq'or reh: Re' hoj xqareq chaloq itz'ihy wili panch'ahn inqaaj chi neenanab'eej wach mi re' i ruso' awak'uun José, i qachaaq', inki taqe.

33Re' i Jacob xunab'eej wach chi re' i ruso' i rak'uun xtib'ik ruk'ux je' wili xuq'or: Re' wili re' ruso' i wak'uun José, i jinaj taq aweh i hat, re' re' josq'laj chikop naa xk'uxwik reh xuwetz'eb'eej naa nchee ruti'jolal, inki. 34Re' Jacob xuweq i ruso' chi riij ruum i ruti'kiil ruk'ux q'eq chik i ruso' xukoj, eh najt xroq'ej i rukimiik i rak'uun. 35Eh re' Jacob xa chu'nchel naq chik taqe i rak'uun rixq'uun inq'uninik wach, xa re' la', re' reh xama' jaruuj ta wo' chik inik'ik i ruti'kiil ruk'ux, ma' k'isiin la' oq'ik i rub'an chi riij i rak'uun je' wili i ruq'or: Re' hin kore' neenik'ik ruti'kiil nuk'ux wila' xooj nureq i wak'uun nah kamnaq, inki.

36Re' taqe i aj madianita, taqe i aj Ismaelita xponik wo' chik kik'ayej i José Egipto reh jinaj i winaq Potifar rub'ihnaal k'amal kib'eeh i ru soldado i wilik chi reyil Egipto.