Search form

Gen 38

Re' Judá eh re' jinaj iixoq Tamar rub'ihnaal

1Chupaam taqe q'iij re' re' xukanaa' riib' i Judá chikiij taqe i ras, eh ruchaaq'. Ar xooj chi patinik chupaam i rupaat jinaj i winaq Hira i rub'ihnaal, patim chupaam i tinamit Adulam. 2Ar patim jinaj i winaq aj cananeo Súa rub'ihnaal, re' winaq re' re' wilik jinaj rixq'uun eh xuk'am chi rehk'een i Judá. 3Eh re' ixoq re' re' xkahnik wach k'acharik, eh x-aasjik jinaj i k'isa rak'uun, Er i rub'ihnaal xukoj. 4Chi riij i re', xkahnik wo' chik wach k'acharik, x-aasjik wo' chik jinaj i k'isa rak'uun Onán i rub'ihnaal xukoj. 5Re' Judá koxwihik roox i rak'uun ruuk' ixoq re' re' Sela i rub'ihnaal xukoj. Re' Sela, ar x-aasjik noq wilik i Judá chupaam i ye'aab' Quezib.

6Re' Judá xuk'ulaa' wach pan kaxáro i peet rak'uun Er i b'ih ruuk' ixoq Tamar rub'ihnaal. 7Eh re' QaJaaw Dios ma' xponik ta chuwach i ruyiib' wach na'ojb'al i Er. Ruum aj re', xresaj i ruk'achariik. 8Eh re' i Judá je' wili i xuq'or reh i rak'uun Onán:

Yu'naak neerub'an chi neenachop naah i rehk'een naq aawas kamnaq. Chi je' re', neena a'n i aha' wilik i kanlik cha naah ruuk' ab'aluk ixoq. Eh neen wihik aha'lak'uun ruuk' i hat parub'ihnaal i kamnaq, inki.

9Re' Onán ruum chi reht'al chi wila' xwihik taqe ruha'lak'uun ruuk' i rehk'een naq i ras, xama' naa ta wo' rukahniik chi reh. Ruum aj re', jarpech inwirik ruuk' ixoq re' re' ma' xraaj ta chi xukanaa' wach k'acharik reh chi ma' xwihik ta taqe ruha'lak'uun ruuk' ixoq re' re' parub'ihnaal i ras kamnaq. 10Eh re' QaJaaw Dios ma' xponik ta chuwach i xub'an re' re' i Onán. Ruum i re', xresaj i ruk'achariik i winaq re' re'. 11Eh re' i Judá, je' wili i xuq'or reh i ril iib' naq:

Re' hat, neerub'an chi nee tiooj k'achareel parupaat awajaaw chi ma' xta b'ahiil, kochawuy-eej pee chik i wak'uun Sela chi neemponik i ruhab'ul, i nuchjik.

Re' Judá je' re' xuq'or, ruum xukapaaj chi naa wo' chik rukimiik i Sela je' rukab' noq xikimik taqe i ras.

Re' Tamar xooj wo' chik k'achareel parupaat i rajaaw.

12Eh xponik i q'iij noq xkimik i rehk'een i Judá, re' rixq'uun i Súa. Noq ik'inaq chik i ruti'kiil ruk'ux chi riij i rehk'een, xooj chupaam i tinamit Timnat, re' i wilkeeb' wii' i kiyok' wik reh i riij taqe i rutentzuun. Jinaj i ramigo xooj chi riij Hira rub'ihnaal, aj adulamita. 13Noq xunab'eej i Tamar chi re' i rajaaw i rub'ahiil kamnaq xooj pan tinamit Timnat chi ruyok'ariik i riij taqe i rutentzuun. 14Re' reh xresaj i ruso' re' ruuk' inkikoj ixoq kamnaq kib'ahiil, xub'ur reje i wach ruuk' chah chah wach itz'ihy, re' xraaj chi ma' awach ta xnab'inik wach. Eh xooj rutzunaa' riib' panookb'al reh i tinamit Enaim, wilik parub'ehel i tinamit Timnat. Re' Tamar je' re' xub'an, ruum xrilow chi xk'ihik chik i Sela eh xama' xkiyeew ta wo' pan kaxáro ruuk'.

15Eh re' Judá noq xrilow chi tzunlik chii' b'eeh iixoq re' re' xukapaaj chi re' ruuk' taqe i k'oyoom laj ixoq, ruum rub'urum i wach. 16Re' Judá ma' xunab'eej ta wach chi re' naq i ril iib' xujil i koq riib' ruuk', je' wili i xuq'or reh:

¿Mi nee nayeew q'ab' weh chi nee kinwirik awuuk'? inki reh. Re' ixoq je' wili xuq'or:

¿Chib'ih i nee nayeew weh chi nee tiwirik wuuk'? inki.

17Re' Judá je' wili i xuq'or: Re' hin neenutaq'aaj cho jino'q aweh i re' ruuk' taqe i rak'uun kaprax, inki.

Re' ixoq je' wili i xuq'or: Ma' xta reet, xa re' la' cha kanaa' pee jino'q i chib'ih aweh wuuk' kore' chik nee nuq'asaj aweh noq nee nak'am cho weh, inki.

18Eh re' Judá je' wili i xuq'or: ¿Chib'ih inawaaj chi neenukanaa' aweh? inki.

Re' ixoq je' wili i xuq'or: Inwaaj chi nee nakanaa' weh i leklik chawalaq tz'ihb'amaj wii' aab'ihnaal ruch'ihil inooq' leklik wii'.

Eh nee wo' nakanaa' weh aab'axtoon wilik panaq'ab', inki.

Re' Judá xuyeew wo' reh ixoq, eh xwirik ruuk', xukanaa' wach k'acharik. 19Chi riij i re', re' Tamar xooj eh xresaj i chah chah wach itz'ihy panaq'wach. Eh xukoj wo' chik i ruso' re' ruuk' inkikoj i kamnaq kib'ahiil.

20Eh koq'uun chik re' Judá xutaq'aaj reje i ramigo aj adulamita chukanab'jiik naq i kaprax, reh naq chi naa rusuutjiik reh taqe i chib'ih reh. Xa re' la', re' ixoq ma' xreqarik ta chik ar. 21Re' i ramigo i Judá xupahqaaj keh i winaq wilkeeb' ar chi je' wili:

¿Mi ma' xawil taq aha' xooj i k'oyoom laj ixoq tzunlik naq chii' b'eeh panookb'al reh i tinamit Enaim? inki.

Ayu' ma' awach ta jino'q i k'oyoom laj ixoq wihinaq, inki taqe noq xichaq'wik i winaq.

22Re' winaq re' re' xooj wo' chik aha' wilik wii' i Judá je' wili i xuq'or ponoq reh:

Re' ixoq ma' xnureq ta chik ar, eh re' taqe i winaq wilkeeb' ar xkiq'or weh chi ma' jino'q i k'oyoom laj ixoq wihinaq ar, inki.

23Re' Judá je' wili i chaq'wik xub'an:

Kahnoq pee ruuk' taqe i chib'ih weh reh chi ma' nee ta nuk'uhtaaj nuk'ixb'ilaal chikiwach i tinamit. Re' hin xat nutaq'aaj reje chukanab'jiik i kaprax, xa re' la', ma' xareq ta chik ar ixoq re' re', inki.

24Eh je' naa chik ixib' poh chi riij i re' je' wili i xk'ulik kiq'or reh i Judá:

Re' Tamar awil iib' naq xwirik wo' chik ruuk' i tokoom winaq. Re' rehtalil chi korik i k'ahchi' qaq'orom, re' chi xkahnik wach k'acharik, inki taqe.

Re' Judá je' wili i chaq'wik xub'an:

Chawesaj taq chaloq neerub'an chi nee taq inak'at, inki.

25Noq k'ahchi' naq cho kesam i Tamar pampaat taqe i winaq re' re' je' wili i xuq'or: Chaq'asaj taq ponoq reh i Judá, re' rajaaw i kamnaq nub'ahiil i reh ralaq wili tz'ihb'amaj wii' i b'ihnaal, je' wo' hoq inooq' b'ak'lik wii', ruch'ihil i b'axtoon, korik chi wach k'acharik wilkiin, xa re' la', re' i ehchan reh taqe wili xkananik weh wach k'acharik. Eh cha q'or taq reh chi chunab'eej wach taqe wili, eh awach i ehchan reh, inki. 26Eh noq re' Judá xunab'eej wach taqe i chib'ih reh je' wili xuq'or: Re' reh rub'ehel i xub'an, eh re' hin ma' holohik taj i xnub'an, ruum ma' xnub'an ta kaxáro reh ruuk' i wak'uun Sela, inki. Eh ma' xwirik ta chik ruuk' chi jumpech.

27Noq xponik i q'iij chi x-aasjik i ruha'lak'uun i Tamar, laach i ruha'lak'uun xi-aasjik. 28Eh noq k'ahchi' raasjiik i peet, xresaj chaloq i q'ab', noq xrilow chi je' re' i ilool xub'ak' jinaj i kaq nooq' chi q'ab' i k'isa ha'lak'un, eh je' wili xuq'or: Re' wili i rehtalil chi peet x-aasjik, inki. 29Eh re' i k'isa k'un xukoj wo' chik i koq i q'ab' chi jumehq'iil. Re' chik i chaaq'b'ees x-aasjik chi peet. Re' ilool je' wili i xuq'or reh i k'isa ha'lak'un: ¿Nik' wach noq xateh chawik'b'aal? inki. Ruum i re' Fares i rub'ihnaal xukoj. 30Eh ko xam x-aasjik i k'isa k'un xukoj i kaq nooq' chi q'ab', eh Zara i rub'ihnaal xukoj.