Search form

Gen 38:18

18Eh re' Judá je' wili i xuq'or: ¿Chib'ih inawaaj chi neenukanaa' aweh? inki.

Re' ixoq je' wili i xuq'or: Inwaaj chi nee nakanaa' weh i leklik chawalaq tz'ihb'amaj wii' aab'ihnaal ruch'ihil inooq' leklik wii'.

Eh nee wo' nakanaa' weh aab'axtoon wilik panaq'ab', inki.

Re' Judá xuyeew wo' reh ixoq, eh xwirik ruuk', xukanaa' wach k'acharik.