Search form

Gen 38:19

19Chi riij i re', re' Tamar xooj eh xresaj i chah chah wach itz'ihy panaq'wach. Eh xukoj wo' chik i ruso' re' ruuk' inkikoj i kamnaq kib'ahiil.